Akcie: Nedejte na první dojem aneb Falešné signály všude kolem nás
|

Akcie: Nedejte na první dojem aneb Falešné signály všude kolem nás

Stačí letmý pohled a investoři mají jasno. Akcie jsou drahé, dividendové výnosy podprůměrné a zisky firem klesají. Ne vše je ale ve skutečnosti tak, jak se to na první pohled jeví.

Americké akcie Dividendy Zisky Ocenění Ekonomické a tržní indikátory

Ocenění

Ocenění amerických akcií je již nějakou dobu nad historickým průměrem. Když hovoříme o valuaci akcií, obvykle jejich ceny srovnáváme se zisky firem, dividendami, které vyplácejí, nebo aktivy, která mají v rozvaze. Právě u těchto proměnných ale v posledních letech došlo k zásadnímu vývoji, který mění jejich význam a váhu. I to je důvod, proč se akcie zdají být velice drahé, ale ve skutečnosti drahé být nemusejí.

Dividendy

Průměrný dividendový výnos na americkém akciovém trhu (1,9 %) je výrazně pod průměrem za posledních 50 let (2,9 %). I proto sílí názor, že investiční strategie založená na dividendách je mrtvá. Ale není to tak docela pravda. Stále více firem investorům podíly na zisku "vyplácí" raději v podobě zpětných odkupů akcií. Pro investory mohou být odkupy dokonce atraktivnější, protože zisky z růstu cen akcií  při splnění určitých podmínek nepodléhají zdanění.

Firemní zisky

Zisky některých firem prudce srážejí výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. To může u řady investorů vyvolat mylný dojem, že podnik není schopný vydělávat jako dříve. Ve skutečnosti ovšem výdaje v oblasti výzkumu a vývoje, které v rámci všeobecně uznávaných účetních principů (GAAP) přímo vstupují do výsledkové zprávy (v případě farmaceutických firem například výdaje na vývoj nového léku), do budoucna vytvářejí prostor pro další růst zisků.

Účetní hodnota

Účetní hodnota byla ještě relativně nedávno považována za jeden z nejdůležitějších indikátorů ocenění akcií. Vlastně ještě dnes jí řada investorů věnuje mimořádnou pozornost a stále funguje jako faktor, pomocí něhož se v kontextu cen titulů rozdělují akcie na hodnotové a růstové. Faktem ovšem je, že účetní hodnota ztrácí svou vypovídací schopnost. Mimo jiné proto, že všeobecně uznávané účetní principy plně nereflektují hodnotu nehmotných aktiv, jako jsou patenty nebo ochranné známky, autorská práva a podobně.

Zdroj: HumbleDollar