editor, Investiční web

Od července 2013 editor Investičního webu. Předtím působil mnoho let v redakci Hospodářských novin, kde vystřídal funkce redaktora, vedoucího rubriky Finance a editora HN Byznys. Vedle práce pro Investiční web překládá filmové dokumenty především s historickou tématikou. Soukromě vydal dvě povídkové sbírky Cesty a Největší lidský hrdina. Pochází z Tábora, kde také žije. Považuje se za jihočeského patriota a propagátora nového turistického regionu Toulava.