Chyby (v investování) jsou naším zrcadlem
|

Chyby (v investování) jsou naším zrcadlem

Všichni investoři dělají chyby, většinou ty samé a v obdobných situacích. Dělají je i ti nejúspěšnější investoři, jejich výhodou je ale to, že oni si je uvědomují a dokáží je (alespoň částečně) eliminovat.

Psychologie Chyby v investování Ponaučení pro investory

Brendan Mullooly, zakladatel Mullooly Asset Management, se na svém webu Your Brain on Stocks poptal pár svých známých z investičního byznysu na jejich největší slabinu v chování na trzích a také na to, jak s ní bojují.

Inspirovalo ho tvrzení známého sloupkaře z Wall Street Journalu Jasona Zweiga. "Behaviorální finance nejsou o tom, jak se chovají ti druzí. Jsou o tom, jak se chováme my všichni. Není to okno do světa, ale zrcadlo našeho nitra," uvedl. Kdo si neuvědomí, že chyby investorů jsou i jeho chybami, nemá podle Zweiga na finančních trzích šanci.

Barry Ritholtz, zakladatel společnosti Ritholtz Wealth Management, tvrdí, že jeho největší slabinou je pokušení vsadit vše na jednu kartu. Tak se prý projevuje jeho nadměrný optimismus. Ritholtz přiznává, že má někdy potřebu v rámci svého fun účtu spekulativně nakupovat vybrané malé společnosti, protože stejně jako gambler v kasinu potřebuje dávku adrenalinu. Uvědomuje si malou pravděpodobnost úspěchu a nelogičnost takového chování, ale snaží se je mít pod kontrolou. Většinu jeho portfolia proto tvoří dlouhodobé, nudné pozice a stejně to dělá s penězi klientů.

Michael Kitces z Pinnacle Advisory Group uvádí, že jeho největší slabinou je potvrzovací zkreslení neboli confirmation bias. "Pro někoho, kdo žije ve světě psaní a sdílení myšlenek, je snadné propadnout potvrzovacímu zkreslení a vidět jen informace potvrzující názory, na jejichž popsání jste vynaložili tolik času a úsilí," míní. Bojuje s tím tak, že sleduje zdroje, u nichž očekává, že nebudou sdílet jeho názor, a také se nespoléhá na svou intuici. Stále se mu stává, že má na něco velice jasný názor, zároveň ale ví, že jej vždy je možné (a někdy dokonce nutné) změnit.

Tadas Viskanta z Ritholtz Wealth Management vidí svou slabinu v přehnaném sebevědomí. Nejde o nic neobvyklého a jeho řešení také není neobvyklé. Spočívá v tom, že neinvestuje do jednotlivých akcií či úzce zaměřených ETF a fondů. "Výzvou v aktivním investování je, že musíte udělat správně dvě věci. První je nákup něčeho, co má potenciál růst a překonat trh. Druhou je, že musíte čekat na správnou chvíli. A tyto dvě věci většinou nezafungují zároveň," míní Viskanta. Jeho řešení podle něj omezuje možnost vysloveně špatné investice. Stále ovšem omezuje dopady pouze jedné chyby, přičemž investoři musejí bojovat s řadou dalších.

S přílišným sebevědomím má problém i Justin Castelli, šéf RLS Wealth Management. "Chtěl bych si myslet, že nejsem arogantní, ale určitě si věřím a mám pocit, že mohu dosáhnout všeho. Pro většinu oblastí v osobním životě to může být pozitivní, ale pokud jde o investice, a to jak mé vlastní, tak mých klientů, může to být problém," přiznává. Sám se spoléhá na dostatek informací, které podporují jeho sebevědomí, ale přiznává, že přílišné spoléhání se na informace také může být problematické.

Phil Huber, zakladatel Huber Financial Advisors, vnímá jako svůj největší problém to, že do světa investic vstoupil v době, kdy začínala finanční krize. To ovlivnilo jeho způsob investování v tom, že je málo agresivní a klade důraz na diverzifikaci a nízkou korelaci investic. V prvním případě to znamená možná až příliš konzervativní přístup, zejména v obdobích korekcí na trhu, v tom druhém to vede možná až k přílišné diverzifikaci, což se odráží v nižší výkonnosti.

Michael Batnick, další zástupce Ritholtz Wealth Management, přiznává, že jeho největší slabinou je zkreslení zpětného pohledu neboli hindsight bias. "Tato chyba způsobuje, že jedna část mozku klame tu druhou bez toho, aby si to uvědomovala," říká. Jeho řešením je zapisování si všech obchodů společně s argumenty pro ně. "Je to systém odolný proti hlouposti. Člověk musí být opravdu hlupák, aby si myslel, že věděl, co se stane, když jeho vlastní slova na papíře dokazují opak," doplňuje.

Analytik Morgan Housel, který publikuje své postřehy na blogu Collaborative Fund, přiznává, že jeho největší slabinou je investování pouze na domácím trhu v USA (home bias), což ale podle něj možná není až takový problém.

Pro Joshuu Browna z Ritholtz Wealth Management je největší slabinou jeho optimismus a víra, že se vše nakonec nějak vyřeší. "Vzhledem k tomu, že se to týká také investic, to nakonec může být spíše výhoda než slabina," věří Brown. Jeho manželka je v investicích konzervativnější, což jejich rodinným financím zajišťuje rovnováhu.

Nina O'Nealová z Archer Investment Management přiznává, že její největší slabinou je averze ke ztrátám. I ona zahájila kariéru na finančních trzích těsně před finanční krizí, což na ni mělo negativní vliv. "Na odstranění této chyby musím tvrdě pracovat vlastním tréninkem a snahou o racionální řešení. A totéž doporučuji ostatním," uvádí.

"Zjištění, že behaviorální chyby se neprojevují kvůli hlouposti, ale kvůli samotné lidské povaze, pro mě bylo zásadní.  Snažím se připomínat si je, když se snažím behaviorální finance využívat jako okno, ne jako zrcadlo. Je to neustálý boj a já v něm stále nevítězím, určitě mi ale pomáhá zvládat vlastní ego," uzavírá Brendan Mullooly, jehož největší slabinou je podle vlastních slov přílišná sebedůvěra.

Zdroj: Your Brain on Stocks