Člověk vs. algoritmy: Co je třeba mít u robo advisory také na paměti?
|

Člověk vs. algoritmy: Co je třeba mít u robo advisory také na paměti?

Robotické investiční poradenství je na vzestupu a mění zvyky investorů. Objem peněz alokovaných přes platformy robo advisory loni podle odhadů dosáhl globálně asi čtyř bilionů dolarů. Letos by se přitom mohl až zdvojnásobit. Mezi velké výhody robotického investičního poradenství patří nízké náklady, jednoduchost nebo možnost efektivně investovat i malé částky. Vedle plusů je ale potřeba znát i limity.

Fintech Investování Investice Investiční a finanční poradenství

1. Chybějící osobní kontakt

Velkým plusem algoritmů je to, že jedničky a nuly nemají emoce, a tedy se nenechají znervóznit krátkodobou volatilitou. Na druhou stranu si s nimi člověk nepopovídá, takže když potřebuje, aby jej někdo uklidnil a vysvětlil mu, že ho nepříznivé období na trzích nemusí s ohledem na délku jeho investičního horizontu znervózňovat, má smůlu.

2. Dominantní faktor čísel

Algoritmus je zjednodušeně řečeno přesný návod nebo postup, který má být aplikován v určité situaci. Zde se opět dostáváme k emocím. Algoritmy nerozlišují mezi investicí etickou a neetickou, nehledí na to, jak se firmy chovají ke svým zákazníkům. Zkrátka investují, když čísla říkají, že by investovat měly.

3. Nejistá řešení neznámého

Algoritmus ví, že stane-li se A, má udělat B. Co ovšem udělá ve chvíli, kdy se stane něco, na co nebyl připravený? Nebo ještě hůře, co když se stane to, na co připravený byl, ovšem situace následující po této události se začne vyvíjet jinak? Absence kreativního myšlení mimo jiné znamená, že algoritmy nebývají dokonale připravené na události krajně nestandardní povahy.

4. Omezená individualizace strategie

I robo advisory platformy nabízejí personalizované strategie, stále ale mluvíme o programech. Žádný algoritmus nedokáže vyslechnout klienta u kávy, zhodnotit jeho životní a finanční plány, dokonale vyhodnotit jeho rizikový profil a poznat jeho uvažování v průběhu jednotlivých fází hospodářského cyklu.

Výhody a nevýhody robotického investičního poradenství
Technologie rychle mění svět, a to včetně investování. Prvními vlaštovkami takzvaného robo advisory neboli robotického investičního poradenství jsou v Česku společnosti Portu a Fondee. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody investování za pomoci robotů?
Zdroj: Millenial Wealth