CME: Výrazné snížení zadlužení podporuje výhled na výplatu dividendy
|

CME: Výrazné snížení zadlužení podporuje výhled na výplatu dividendy

Zvyšujeme cílovou cenu akcií CME na 5,2 USD a ponecháváme doporučení "koupit". Předpokládáme, že pozitivní vývoj na mediálním trhu ve střední a východní Evropě a probíhající úsilí o snížení zadlužení povedou k pozitivnímu vývoji hospodářských výsledků společnosti, píše analytik Jiří Kostka z Komerční banky.

CME (CETV) Akcie ČR Investiční doporučení Investiční tipy Akciové tipy Dividendy Televize Média

Vývoj zadlužení firmy je stěžejní. Podle plánů vedení společnosti by v letošním roce měla úroveň zadlužení klesnout natolik, že by měla dovolit alokovat kapitál například i formou výplaty dividendy. Předpokládáme, že první výplata by proběhla v roce 2020 ze zisku za rok 2019 s dividendovým výnosem 5 % (vzhledem k aktuální tržní ceně).

Očekáváme postupné zlepšování výsledků hospodaření CME díky konvergenci výdajů na televizní reklamu v zemích střední a východní Evropy k západní Evropě.

Pokles objemu peněz potřebných na obsluhu dluhu bude pokračovat i v roce 2019 a letech dalších. Především letošní rok je v této oblasti významný, mělo by dojít k poklesu této dluhové služby na asi 27 milionů USD. Tato položka byla v minulých letech hlavní brzdou růstu finančních výsledků firmy a neumožňovala výraznější snižování dluhu.


KOMPLETNÍ DOPORUČENÍ NA AKCIE CME


V průběhu letošního roku by také vedení CME mělo oznámit, zda dojde k historickému milníku a nastaví se dividendová politika.

Pro ocenění společnosti jsme použili model diskontovaného volného cash flow, kde jsme diskontovali očekávané peněžní toky z let 2019-2023. Získanou fair value (vnitřní hodnotu) 5,1 USD na akcii jsme upravili o vyšší spekulativní potenciál. Výsledná cílová cena je 5,2 USD, což je 36 % nad aktuální tržní cenou.

V sektorovém srovnání jsou akcie CME z dlouhodobého hlediska podhodnocené, ukazatele P/E a EV/EBITDA jsou pro rok 2019 na úrovni 6,2 a 2,8. Jejich hodnota pro srovnatelné společnosti v sektoru činí 12,1 a 6,6.

Hodnotu CME navíc snižuje fakt, že firma v současnosti nenabízí dodatečné výnosy ve formě dividend, jako tomu je u obdobných společností.

Zdroj: Komerční banka