Dluhopisy jako štít portfolia? Bez diverzifikace těžko
|

Dluhopisy jako štít portfolia? Bez diverzifikace těžko

Investorům, kteří nejsou ochotni vystavovat se riziku spojenému s držením akcií, jsou často doporučovány jako bezpečnější alternativa nebo jako defenzivní složka portfolia dluhopisy. Jenže ani ty nejsou bez rizika. Někdy dokonce mohou být téměř stejně nejistou investicí jako akcie.

Diverzifikace investic Ponaučení pro investory Investiční strategie

Některé typy dluhopisů vykazují vysokou míru korelace s akciemi, navíc při relativně nízkém výnosu. To je případ konvertibilních dluhopisů, ale i korporátních dluhopisů na rozvíjejících se trzích, evropských firemních dluhopisů či bondů s plovoucí úrokovou sazbou.

Zklamaní však mohou být i investoři držící vládní dluhopisy, jež vykazují negativní míru korelace s americkými akciemi. Jinými slovy, když akcie posilují, ceny vládních dluhopisů klesají.

Dluhopisy mohou v portfoliu dobře posloužit jako nástroj zajištění proti nepříznivému vývoji situace na akciovém trhu, stejně tak ovšem mohou rizikový profil portfolia i zvýšit. Vždy je tak potřeba řídit se nejen délkou splatnosti dluhopisů a jejich výnosem, ale i mírou jejich korelace s akciemi. Způsob, jak z dluhopisů vytěžit maximum, ale existuje a není zase tak nečekaný. Jmenuje se diverzifikace.

Zdroj: The Market Cyclist