Banky v koronavirové krizi: Jak (ne)jdou vstříc klientům?

Jaká opatření v době pandemie koronaviru nabídly svým klientům tuzemské banky? Jak jsou vstřícné a ochotné klienty podpořit? Které jsou aktivní, a které jen zavedly odklad splátek, na kterém je ve společnosti obecný konsenzus?

Situace se z hlediska vládních opatření mění velice dynamicky. Uvedené údaje jsou aktuální k 30. březnu 2020, novinky (nejen) o bankách sledujte v našem denním zpravodajství.

Česká spořitelna

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank a stejně jako ostatní nabízí klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce (řeší v návaznosti na vládní plány až šest měsíců). Stačí požádat banku skrze on-line formulář.

Česká spořitelna klientům jako bonus nebude započítávat po dobu odkladu splátek úroky u hypotéčních úvěrů. Mnoho jiných bank klientům naopak úroky v plné výši účtuje. Česká spořitelna bude po dobu odkladu splátek hradit za klienta pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet.

Podnikatelé a firmy

Česká spořitelna umožňuje on-line požádat až o pětiměsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Nicméně konkrétní podmínky odkladu jsou v případě firemních klientů sjednávány na individuální bázi. Obecný nárok na odklad splátek jako v případě retailových klientů tedy neplatí. Zhruba polovina z dosud došlých žádostí firemních klientů byla schválena již v průběhu prvního týdne, u ostatních se jednání o odkladu finalizují. O odklad splátek je u České spořitelny možné žádat až do konce dubna, nejdéle však 5 dnů před dnem splatnosti.

ČSOB

Celá skupina ČSOB včetně Hypoteční banky, ČMSS i Poštovní spořitelny nabízí lidem, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s COVID-19, odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. U úvěrů na bydlení navíc nabízí odklad splátek jistiny úvěrů o 6-12 měsíců.

Všem klientům bez nutnosti dokládat konkrétní situaci nabízí ČSOB odklad celých splátek úvěrů i hypoték po dobu 3 měsíců. V případě úvěrů na bydlení lze prodloužit odklad splácení na 6-12 měsíců, nicméně v tomto případě je nutné prokazovat konkrétní poškození koronavirovou nákazou či souvisejícími opatřeními. U tříměsíčního odkladu splátek dokazování nutné není, klientům stačí pouze podat bance příslušnou žádost.

Žádost o odklad splátek mohou lidé podat snadno na webu, případně v internetovém bankovnictví. Vyřízení žádosti je bez poplatků.

Podnikatelé a firmy

ČSOB umožňuje firemním klientům a podnikatelům odklad splátek u investičních úvěrů a prodloužení čerpání provozních úvěrů za nezměněných podmínek. Menším firmám nabízí jednorázový odklad splátek až o 6 měsíců, v případě větších firem nabízí tříměsíční odklad a možnost individuálně posuzovaného odkladu o další tři měsíce.

Podle oblasti podnikání a finanční situace firmy nabízí ČSOB i posunutí platby úroku. Všechny firemní klienty posuzuje ČSOB v souladu s regulací ČNB individuálně tak, aby šlo o pomoc těm, na které dopadají opatření v souvislosti s COVID-19 přímo nebo v důsledku přerušení dodavatelských a odběratelských řetězců. V těchto případech nebudou úvěry těchto klientů označeny jako defaultní.

Komerční banka

KB nabízí stejně jako ostatní banky možnost odložení splátek pro své retailové klienty až o 3 měsíce. Stejně jako u velkých konkurentů nemusejí žadatelé prokazovat snížení příjmů v souvislosti s koronavirovou nákazou. O tříměsíční odklad splátek úvěru lze u Komerční banky požádat on-line.

Negativem rozsahu pomoci a podpory u KB je, že po dobu odložení splátek neodpouští klientům úroky z těchto úvěrů. Vyřízení odkladu splácení je bez poplatku. O dobu odkladu splátek bude posunuta doba splatnosti úvěru.

Podnikatelé a firmy

Firemní klienti mohou navíc využít odklad splátek úvěrů až na 5 měsíců či odpuštění poplatků. Banka připravuje i další možnosti, jak nejvíce postiženým podnikatelům a firmám pomoci, mimo jiné i ve spolupráci s ČMZRB, a možnosti využití nového záručního programu. O odklad splátek úvěru si mohou podnikatelé u Komerční banky požádat on-line. Lze tedy uzavřít, že Komerční banka kromě konsenzuálního odkladu splátek o 3 měsíce žádné další efektivní opatření podpory pro klienty nepřipravila.

MONETA Money Bank

MONETA nabízí obligátní odklad splácení půjček a hypoték až na 3 měsíce. K tomu je nutné vyplnit on-line formulář. Banka bohužel po dobu splácení neodpustí klientům úroky z odložených splátek. Tyto budou muset klienti doplatit v podobě vyšších splátek po dobu následujícího splácení, případně prodloužením doby splácení. MONETA klientům odloží tři měsíční splátky a adekvátně prodlouží splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce. Výše všech zbývajících anuitních splátek po odkladu zůstane nezměněna s výjimkou poslední splátky, jejíž výše se může lišit. V případě, že je úvěr sjednán s pojištěním, je úvěr pojištěn i při odkladu splátek.

MONETA však odpouští všem klientům s odkladem splátek také veškeré související poplatky spojené s úvěrem. Nejčastěji se bude jednat o poplatek za vedení úvěrového účtu a poplatek spojený se schválením odkladu splátek. Banka má podmínku podat žádost minimálně 10 dnů před splatností první splátky, která má být odložena.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank měla dlouho těžko dohledatelné informace o svých opatřeních a možnostech odložení splátek na svých webových stránkách, nyní ale již informace rotují na domovské stránce (tabulka níže tuto skutečnost ještě nezohledňuje). Odklad splátek úvěrů nabízí on-line. Žádost je potřeba zaslat minimálně 15 dnů před datem splatnosti první splátky.

UniCredit Bank

O odklad splátek v délce 3 měsíců můžete i v této bance požádat on-line. Tato banka kromě nároku na odklad 3 měsíčních splátek nenabízí nic navíc. Nelze tedy očekávat, že vám banka po dobu odkladu splácení odpustí úroky. O splácení mohou požádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé a živnostníci. Banka také prodlouží o dobu odkladu příslušný počet splátek. Banka garantuje, že po dobu odkladu splátek trvá i pojištění proti neschopnosti splácet, zatím však není rozhodnuto, zda je banka bude za klienty hradit, jako je tomu v případě České spořitelny. Žádost je potřeba zaslat minimálně 15 dnů před datem splatnosti první splátky.

mBank

Společnost mBank na svých stránkách pouze sděluje, že připravuje možnost zdarma si odložit splátky osobních a hypotečních úvěrů až o 3 měsíce. Intenzivně prý pracuje na tom, aby co nejdříve představila způsob, jakým o odklad splátek požádat. Není na to trochu pozdě? Neměly by mít banky v krizovém období již o konkrétní pomoci a způsobu vyřízení jasno? Pravděpodobně i mBank nabídne klientům možnost odložit si po vyplnění formuláře splátky až o 3 měsíce.

Fio banka

I u této banky lze očekávat standardní přístup s osvobozením od splácení na 3 měsíce. Zažádat bude možné on-line. Dosud však banka podrobnosti o svém přístupu a konkrétních parametrech pomoci nezveřejnila. Doufejme, že Fio banka informační deficit rychle napraví a dá klientům větší jistotu a podporu dříve, než naběhnou povinnosti dubnových splátek.

Air Bank

I u této banky jsme měli problém najít na webu potřebné informace. Nebyly viditelné ani na hlavní straně, ani v tiskových zprávách banky. Nakonec jsme informace nalezli dosti netradičně a neočekávaně v sekci poradna. Banka výslovně upozorňuje, jaké by měly být důvody pro podání žádosti, přičemž okruh žadatelů tím může výrazně omezit. Výslovně také uvádí, že může požadovat prokázání konkrétního stupně postižení. To je poněkud odlišný přístup, než jaký mají jiné banky, kde není nutné důvody žádosti prokazovat a předpokládá se, že koronavirovou krizí jsou postiženi víceméně všichni žadatelé. To vše bez ohledu na to, zda jim třeba poklesly příjmy z důvodu nedostatku nebo pádu zakázek, nebo protože byla jejich činnost přímo omezena zásahem vlády.

Air Bank bude uplatňovat úroky z úvěrů i po dobu odkladu splátek. On-line formulář s žádostí pro odklad splátek je potřeba odeslat nejméně 10 dnů před splatností první splátky, která má být odložena. Negativně vnímáme množství podmínek a omezujících opatření, kterými banka podmiňuje povolení odkladu.

Equa Bank

Obligátní 3 měsíce odkladu splátek nabízí samozřejmě i tato banka. Stejně jako ostatní menší či mladší banky nabízí i tato banka jen základ, který v zásadě nabídnout musí. Equa neodpustí žádné úroky. Banka také posune dobu splácení o dobu odložení konkrétních splátek. Podmínkou pro přiznání odkladu splátek je výrazný pokles příjmů žadatele, což může banka v případě svého uvážení zkoumat. Žádost o odklad splátek naleznete ve formě PDF.

Expobank

Informace o odložení splátek jsou velice dobře viditelné hned na domovské stránce webu banky. I zde najdete možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě jakýchkoli jiných změn smluvních podmínek. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu se žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém, některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou klienti e-mailem na odklad_splatek@expobank.cz.

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

Sberbank

Informace o odložení splátek se hledají trochu hůře, ale nakonec se k nim na hlavní straně webu dostanete. I zde najdete možnost odkladu splátek o 3 měsíce. Současně ale banka deklaruje hodnocení žádosti jako v případě jakýchkoli jiných změn smluvních podmínek. Nejedná se tak z pohledu klienta o mimořádné opatření, ale o rutinní záležitost ve formě změny smluvních podmínek a žádosti o odložení splátek, které je možné využit i v běžných případech. Banka tak nabádá klienty, aby zasílali spolu s žádostí i další dokumenty a informace dokazující postižení koronavirovou krizí. To může být pro některé klienty problém, některé to může dokonce od podání žádosti odradit. Požádat o odklad splátek mohou prostřednictvím PDF.

Ani u této banky nebudou klienti po dobu odložení splátek osvobozeni od úroků ani jiných poplatků a nebudou jim odpuštěny ani samotné splátky. Samotná žádost však bude vyřízena bez poplatku. Doba trvání splácení bude z důvodu odložení prodloužena.

CREDITAS

U této banky jsou informace o možnosti odložení splátek dobře dohledatelné na hlavní straně webu. Ocenit lze přístup banky, kdy nezatěžuje postižené klienty zbytečnou administrativou. Na rozdíl od konkurentů nemusejí klienti nic dokládat, stačí pouze stručný popis situace. Problémem je zatím malý rozsah informací k samotné věci. Odložit splátky je možné na 3 měsíce. Po tuto dobu nebudou úvěry úročeny. Žádost se stručným odůvodněním je možné vložit do zprávy bance v internetovém bankovnictví, případně odeslat e-mailem na hypotecni@creditas.cz.

Hello Bank

Stejně jako v případě CREDITAS jsou informace o možnosti odkladu splátek sice dobře dohledatelné, jsou ale nedostatečné a omezené. Informace jsme našli v sekci aktualit, kde jsme je očekávali. Nalezené informace nás však zklamaly, protože jsme nenašli nic podstatného. Jedinou důležitou věcí bylo, že klienti, kteří se v důsledku aktuální situace dostali do problémů se splácením, mají kontaktovat banku pro odklad splátek e-mailem na mimoradnyodklad@hellobank.cz nebo dopisem. Klienti mají uvést jméno, datum narození, identifikaci produktu (variabilní symbol splátky nebo číslo úvěrového účtu) a důvod, proč žádají o odklad splátek. Každou žádost pak banka posoudí individuálně. Odložit splátky bude možné na 3 měsíce. Po tuto dobu nebudou klientům odpuštěny úroky.

Přestat sledovat
Komerční banka
Přestat sledovat
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank)
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Poplatky
Přestat sledovat
Úvěry
Přestat sledovat
Spotřebitelé
Přestat sledovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
16. 10. 2021 20:30
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (Vladimír Vávra, WOOD & Company)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
15. 10. 2021 14:30
Švýcarský výrobce hodinek přišel s revoluční technologií. Teď se součástí jeho fantastického příběhu…
Inovace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
15. 10. 2021 12:11
Emerging markets: K překonání výkonnosti amerických akcií jsou potřeba silné fundamenty, říká…
Alibaba
Přestat sledovat
Asijské akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Emerging markets
Přestat sledovat
14. 10. 2021 12:40
Experti o budoucnosti Evropy: Žijeme si v dobrých časech, Čína nás ale hrozí převálcovat. Pohodlné…
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Inovace
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat