Klima, migrace a konflikty ve světě

Vlna migrace a vysoké počty uprchlíků společně se zrychlujícími se změnami klimatu nutí zamýšlet se nad budoucností naší společnosti. Podle Světového ekonomického fóra jde o zásadní výzvy, které spolu možná až překvapivě úzce souvisejí.

Studie společnosti Wilson Center nazvaná Navigating Complexity: Climate, Migration, and Conflict in a Changing World si dala za cíl vnést do problematiky globálních změn trochu světla. Podle studie může změna klimatu přispět k zintenzivňování migrace lidí. Zároveň panují obavy z toho, že změna klimatu může mít vliv na vznik a podobu násilných konfliktů.

Studie nabízí několik překvapivých zjištění. Existují mylné představy o tom, proč lidé migrují, kolik jich vlastně je a jaký to má vliv na společnost. Autoři se snaží odpovědět i na to, co víme (a nevíme) o vazbách mezi změnou klimatu, migrací a násilnými konflikty, případně co lze udělat pro to, aby změny vedly ke konstruktivním výsledkům.

Odborníci se shodují, že rizika násilných konfliktů nebo nestability související s migrací vyvolanou změnami klimatu jsou silně závislá na místních podmínkách. Klimatické faktory lze jen stěží oddělit od jiných podstatných vlivů při rozhodování o pohybu nebo o zapojení se do ozbrojených konfliktů.

Tyto ekonomické, politické a sociální faktory se proto stávají klíčovou součástí analýzy (změn) klimatu, migrace a konfliktů. Klimatické změny a velké přesuny lidí proto představují hlavní výzvy společenského vývoje, na něž by měly reagovat jak vlády, tak mezinárodní organizace a společnost jako celek.

Pět hlavních závěrů studie

1. Označení "klimatičtí uprchlíci" je zavádějící, protože neexistuje právní rámec, který by definoval tento pojem, formální ochranu nebo příčiny lidské mobility.

2. Vzhledem k tomu, že většina migrace a vysídlování se odehrává ¨v rámci jednotlivých států, může posílení místních institucí a větší pružnost v oblasti práva na zdroje usnadnit usidlování přistěhovalců. Nadřazenost práva na zdroje a pevné zásady v oblasti ochrany životního prostředí by pomáhaly snižovat nejistotu v oblastech náchylných ke klimatickým problémům.

3. Konflikty, při nichž změna klimatu a vysídlení hrají hlavní roli, mohou začít na komunální úrovni, ale mohou se rychle šířit. Související mírové procesy se proto pravděpodobně budou muset uskutečnit na vícero územních a politických úrovních.

4. Migrace v reakci na změny životního prostředí má dlouhou historii a může být úspěšnou a mírovou cestou k přizpůsobení se klimatu, pokud to umožní inteligentní politika. Ačkoli je nutné přijmout nezbytná opatření, zjednodušené analýzy dopadů klimatu na migraci, vysidlování a konflikty mohou vyvolávat nežádoucí reakce. Politické, ekonomické a sociální souvislosti jsou pro pochopení zranitelnosti migrantů stejně důležité jako samotné sledování změn klimatu a jejich dopadů.

5. Některé mechanismy zvládání změn klimatu jsou poměrně citlivé na politické změny.

Zdroj:
World Economic Forum
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat