Od živoření k blahobytu: Dvě století vývoje lidstva ve čtyřech grafech

Pokoušet se zmapovat historii lidstva nemá smysl, na to jsou tu jiní. Podívejme se ale na to, jak se svět, ve kterém žijeme, změnil v několika klíčových oblastech za posledních 200 let.

1. Chudoba

V extrémní chudobě, kterou Světová banka definuje jako živobytí za méně než 1,90 USD na den a osobu, dnes žije jen zhruba desetina světové populace. V roce 1820 to bylo celých 94 %. Prudký propad podílu lidí žijících v extrémní chudobě začal v 50. letech 20. století, tedy po konci druhé světové války.

Světová banka si vytkla cíl extrémní chudobu vymýtit do roku 2030. Nyní ale upozorňuje, že pokud se zároveň nebude řešit příjmová nerovnost, je tento cíl nedosažitelný. "Poselství je jasné - dokážeme to jen za předpokladu, že růst pomůže těm skutečně nejchudším. K tomu je zapotřebí, abychom se zaměřili na nerovnost," řekl minulý měsíc prezident Světové banky Jim Yong Kim.

2. Gramotnost

Podobný pokrok byl učiněn i v oblasti gramotnosti. Kolem roku 1800 byla gramotná jen zhruba desetina světové populace starší 15 let, dnes je to více než 85 % lidí. V tomto případě byl bodem zlomu začátek 20. století, kdy se již plně projevovaly konsekvence průmyslové revoluce. Do té doby bylo vzdělání doménou výhradně bohatých vrstev.

3. Zdravotní péče

Úroveň zdravotní péče lze posuzovat podle mnoha hledisek a ukazatelů. Zajímavý je například vývoj úmrtnosti dětí. Před dvěma staletími byla úmrtnost dětí do pěti let asi 43 %, nyní se ukazatel pohybuje jen lehce nad 4 %. Poděkovat za to můžeme objevení řady léčiv a vakcín nebo zlepšování hygienických podmínek a celkové životní úrovně ve světě.

4. Politická svoboda

Svět je v současnosti jednoznačně nejdemokratičtější v historii. V demokratickém zřízení žije 56 % světové populace, před 200 lety si "vlády lidu" užívalo jen zhruba procento lidstva. Svět se ale stále má kam posouvat, v autokratickém zřízení stále žije asi 23 % populace a v anokracii (formálně demokratické zřízení s nízkým zapojením společnosti do politického dění) žije po celém světě kolem 17 % lidí.

Zdroj:
Our World in Data
Historie
Přestat sledovat
Chudoba
Přestat sledovat
Vzdělání
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat