Výzkum: Problémy s energiemi ovlivňují konkurenceschopnost firem, pracovní sílu i dekarbonizaci

Elektřina - ilustrační foto
Obrázek: Thinkstock

Celých 92 % vedoucích pracovníků podniků se domnívá, že kolísající náklady na energie a nestabilita dodávek nadále ohrožují jejich konkurenceschopnost. Problémy s energiemi dopadají i na pracovní sílu, podniky totiž snižují investice do náborů, školení, rozvoje i mezd. Čtyři z pěti respondentů se pak obávají problémů se zabezpečením dodávek energie, přičemž více než polovina z nich současně zdůrazňuje dopad situace na dekarbonizační cíle svých firem.

Jak náklady na energie a bezpečnost ovlivňují malé a velké podniky po celém světě? Výsledky aktuálního výzkumu ABB Energy Insights ukazují, že se firmy stále obávají negativních dopadů vysokých cen energií a problémů se zajištěním jejich dodávek, které by podle podniků mohly vyvolat řetězovou reakci vzájemně se ovlivňujících příčin a následků v oblasti environmentální, sociální i hospodářské.

Podle výzkumu, kterého se zúčastnilo 2 300 vedoucích pracovníků malých a velkých firem z různých odvětví v deseti zemích světa, se 92 % respondentů domnívá, že pokračující nestabilita v oblasti energetiky ohrožuje jejich ziskovost a konkurenceschopnost. Náklady na energie a nejistota mají značný dopad na pracovní sílu a snižují investice do zaměstnanců. Vedoucí představitelé podniků se rovněž obávají možných dopadů na plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.

Omezení investic a růstu podniků

Rostoucí náklady na energie a problémy se zabezpečením jejich dodávek nutí vedoucí pracovníky podniků přehodnotit způsob, jakým firmy fungují a kam investují, aby si udržely konkurenceschopnost a v lepším případě rostly. Respondenti uvádějí, že mezi hlavní dopady rostoucích nákladů na energie v posledním roce patří nižší ziskové marže (34 %) a omezení výdajů v některých oblastech (34 %), což vede k omezení investic do výzkumu a vývoje a dalších iniciativ podporujících růst podniku. Více než třetina podniků (38 %) snížila nebo plánuje snížit investice do technologií, třetina (33 %) očekává snížení výdajů na infrastrukturu a 31 % předpokládá pokles výdajů na marketing.

Hlavní dopady rostoucích nákladů na energie na podnikání

Dopad na zaměstnance

Firmy uvádějí, že kvůli zvýšeným nákladům na energie a nutnosti zavést opatření na jejich zmírnění v posledním roce snížily investice do svých zaměstnanců, a očekávají, že tento trend bude pokračovat i v příštích třech až pěti letech. Pracovních sil se týkají tři z pěti nejčastěji zdůrazňovaných oblastí podnikání, v nichž dochází ke snižování rozpočtu – 42 % respondentů bude vynakládat méně prostředků na nábor zaměstnanců, 38 % sníží výdaje na mzdy (včetně přesčasů a odměn) a 37 % sníží investice do školení a rozvoje zaměstnanců.

Oddálení dekarbonizace

Respondenti dále zmiňují obavy, že ceny energií a nejistota v oblasti dodávek by mohly oddálit pokrok v oblasti změny klimatu, přičemž závazky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů považují za menší prioritu než snižování nákladů na energie. Více než polovina (58 %) respondentů uvedla, že náklady na energie by mohly oddálit dosažení jejich cílů v oblasti udržitelnosti a snižování emisí o rok až pět let. Zatímco snížení nákladů na energie je hlavní prioritou pro 61 % společností, pouze 40 % z nich v současnosti upřednostňuje snižování emisí skleníkových plynů.

Hlavní dopady cen energií a nestability jejich dodávek na podnikání

Zabezpečení dodávek energie

83 % respondentů vyjádřilo obavy týkající se zabezpečení dodávek energií pro své podniky a mnozí uvedli, že přijímají opatření k řešení energetické nejistoty a kolísajících cen energie. Více než třetina (36 %) se obává dalšího růstu cen energií, 31 % se obává výpadků a omezení dodávek elektřiny a čtvrtina přídělového systému. V reakci na to již 34 % respondentů zavedlo opatření na zvýšení energetické účinnosti a 40 % se snaží instalovat na místě výrobu energie z obnovitelných zdrojů, aby byly firmy méně závislé na rozvodné síti.

Opatření

Ačkoli podniky chtějí podniknout konkrétní kroky k řešení energetických problémů, třetinu z nich odrazují domnělé náklady na zavedení opatření ke zvýšení energetické účinnosti a téměř polovina (49 %) má pocit, že nemá know-how nebo zdroje, aby mohla kroky realizovat.

Velká část technologií, které mohou velkým i malým firmám pomoci optimalizovat hospodaření s energiemi a snížit náklady, je již široce dostupná a za přijatelnou cenu. Například v telekomunikační centrále v Hanoji snížila technologie inteligentních budov náklady na energii o 20 %, zatímco modernizace hardwaru a využití řešení pro řízení spotřeby energie v továrně ABB v Itálii vedlo k 30% úspoře energie.

Podniky se musí chránit před vysokými a kolísavými cenami energií a nejistotou v oblasti dodávek a přehodnocují současné i budoucí plány výdajů. Opatření ke zmírnění těchto problémů jsou pro ně jasnou prioritou, ale nemusí zákonitě negativně ovlivňovat investice do lidských zdrojů a životního prostředí. Řešením jsou investice do inteligentních a udržitelných obnovitelných zdrojů energie na pracovišti a do technologií zajišťujících energetickou účinnost, které podnikům umožní současně snížit náklady i emise. Při správném přístupu je možné, aby průmyslové podniky snížily náklady, aniž by tím utrpěla konkurenceschopnost, pracovní síla nebo snahy o dekarbonizaci.


Výzkum ABB Energy Insights leden 2023 mezi 2 300 generálními řediteli, výkonnými řediteli a manažery s rozhodovacími pravomocemi ve velkých i malých podnicích v odvětvích, jako jsou výroba, IT a komunikace, maloobchod, stavebnictví, vzdělávání, strojírenství, zdravotnictví, doprava a logistika, finance a potravinářský a nápojový průmysl, provedla společnost 3Gem Global Market Research & Insights v období od 12. prosince 2022 do 6. ledna 2023. Respondenti pocházeli z Austrálie, Brazílie, Číny, Německa, Indie, Itálie, Švédska, Spojených arabských emirátů, Spojeného království a USA.

Zdroj:
ABB
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat
Obrázek: Shutterstock
31. 5. 2023 6:10
Komodity v portfoliu drobného investora: Přehled (převážně) býčích argumentů
Alokace investic
Přestat sledovat
Americký dolar
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Potraviny
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock, Investiční web
29. 5. 2023 12:39
Expertní debata: Výhled na druhé pololetí 2023 není špatný, investoři by ale měli cílit na delší…
Akciové fondy
Přestat sledovat
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kapitálové trhy
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
29. 5. 2023 9:30
Petr Novotný (Investičníweb.cz): Akciový trh je spíše optimistický, bondaři věští problémy
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Ekonomika
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Freeimages.com
27. 5. 2023 13:42
Pavel Tykač (Sev.en): Bez levné a dostupné energie neexistuje rozvoj lidské společnosti, elektřina…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat