O2 v prvním pololetí klesly provozní tržby zhruba o procento, čistý zisk ale naopak stoupl téměř o desetinu

Provozní tržby operátora O2 Czech Republic se v letošním prvním pololetí meziročně snížily o 0,9 % na 18,22 miliardy Kč, čistý zisk ale společnosti vzrostl o 9,8 % na 2,55 miliardy Kč. V samotném druhém čtvrtletí pokles tržeb díky lepším trendům na českém trhu zpomalil na 0,5 % a kvartální výnosy O2 dosáhly v období od dubna do června 9,19 miliardy Kč.

Provozní výnosy O2 v České republice se v pololetí snížily o 0,9 % na 15,1 miliardy Kč, ve druhém čtvrtletí klesly o 0,2 % na 7,64 miliardy Kč. Výnosy na Slovensku v prvním pololetí v místní měně klesly o 1,2 % na 119 milionů eur a v přepočtu na českou měnu se snížily o 0,6 % na 3,21 miliardy Kč. Pokles tržeb zmírňoval 70% růst výnosů ze služby O2 TV.

Provozní výnosy mobilního segmentu zaznamenaly v prvním pololetí meziroční pokles o 0,5 % na 9,45 miliardy Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí se výnosy mobilního segmentu zvýšily o 0,2 % na 4,82 miliardy Kč. Výsledky v segmentu mobilních služeb byly negativně ovlivněny zejména nižšími výnosy z tradičních hlasových služeb a SMS v segmentu firemních zákazníků; výnosy ze smluvních služeb v rezidenčním segmentu, zejména výnosy z datových služeb, naopak nadále rostly. Ke zlepšení vývoje ve druhém čtvrtletí přispěl i nárůst výnosů z prodeje zařízení.

Celkový počet mobilních zákazníků O2 dosahoval k 30. červnu 4,9 milionu. Počet zákazníků smluvních služeb se meziročně zvýšil o 1,4 % na 3,3 milionu. Počet zákazníků předplacených služeb ke stejnému datu dosahoval 1,6 milionu. Podíl zákazníků smluvních služeb na celkové bázi tak ke konci června dosahoval 67,3 %, což představuje meziroční nárůst o 1,6 procentního bodu. Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) dosáhl v mobilním segmentu v prvním pololetí 286 Kč, meziročně se tak zvýšil o 0,9 %.

Celkový počet pevných hlasových linek klesl do konce června o 14 % na 760 tisíc, díky přechodu na nový neomezený tarif nicméně vzrostl průměrný výnos na jednu linku meziročně o 35 %, uvedla společnost. Provozní výnosy v segmentu pevných linek poklesly v pololetí o 1,5 % na 5,65 miliardy Kč a ve druhém čtvrtletí o 0,9 % na 2,82 miliardy Kč.

Počet zákazníků xDSL internetu dosahoval ke konci června zhruba 782 tisíc. Podíl zákazníků vysokorychlostních VDSL služeb vzrostl na 60 %. Počet zákazníků služby O2 TV dosahoval ke konci června 217 tisíc, meziročně o 14,4 % více. V tomto údaji jsou nicméně zahrnuti i zákazníci, kteří službu využívají v rámci marketingové akce O2 TV na zkoušku, která nabízí zapůjčení set-top boxu na dva měsíce zdarma s možností jeho vrácení. "(Skutečný) dopad kampaně na počet zákazníků O2 TV se tak finálně projeví až ve výsledcích za třetí čtvrtletí," upozornila O2.

Počet zákazníků na Slovensku dosahoval k 30. červnu 1,84 milionu, meziročně o 7,4 % více. V prvním pololetí počet zákazníků na Slovensku vzrostl o 29 tisíc, ve druhém čtvrtletí se zvýšil o 17 tisíc. Nárůst byl tažen vyšším počtem smluvních zákazníků. Jejich počet se meziročně zvýšil o 15,5 % na 1,02 milionu, zatímco počet zákazníků předplacených služeb klesl o 1,2 % na 817 tisíc. Průměrný měsíční výnos na zákazníka dosáhl na Slovensku v pololetí 249,20 Kč (9,2 eura).

Celkové konsolidované náklady se O2 v pololetí snížily meziročně o 2,4 % na 13,21 miliardy Kč. Z toho provozní náklady poklesly o 3,8 % na 3,82 miliardy Kč. V Česku zaznamenaly provozní náklady pokles o 5,5 %, když se pozitivně projevil mimo jiné dopad insourcingu zaměstnanců v call centrech a IT a převodu franšízových prodejen na vlastní značkové prodejny.

Provozní zisk před odpisy, amortizací a daněmi (EBITDA) vzrostl v prvním pololetí meziročně o 4,7 % na 5,05 miliardy Kč. K lepšímu výsledku pomohl i jednorázový výnos z prvního čtvrtletí ve výši 92 milionů Kč související s rozhodnutím správního soudu o ukončení řízení týkajícího se pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve druhém čtvrtletí dosáhl provozní zisk EBITDA 2,55 miliardy Kč, meziročně o 4,2 % více. EBITDA marže v prvním pololetí i ve druhém čtvrtletí dosáhla 27,7 %, meziročně se tak zvýšila o 1,5, respektive 1,3 procentního bodu.

Společnost dále ve výsledkové zprávě upozornila, že v souvislosti s probíhající transformací svých systémů a IT identifikovala některé systémy jako nepotřebné. V této souvislosti O2 zaúčtovala ve druhém čtvrtletí jednorázovou opravnou položku majetku ve výši přibližně 125 milionů Kč. Odpisy hmotných a nehmotných aktiv se meziročně snížily o 6,6 % na 1,66 miliardy Kč. Hodnota konsolidovaných investic se v pololetí zvýšila o 10,2 % na 1,13 miliardy Kč.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosahovala ke konci června 7,98 miliardy Kč. V průběhu prvního pololetí O2 načerpala druhou a třetí část úvěru v celkové výši 5 miliard Kč z celkového úvěrového rámce ve výši až 12 miliard Kč. Objem hotovosti a peněžních ekvivalentů dosahoval ke konci června 3,1 miliardy Kč, a poměr čistého zadlužení k provoznímu zisku EBITDA tak ke konci června byl 0,47.

"Výsledky za druhé čtvrtletí byly nad konsenzem i našimi odhady, a to především díky dalšímu růstu hrubé marže u prodeje hardwaru a u nižších provizí. Více, než jsme čekali, klesly fixní náklady (-4 % meziročně oproti našemu odhadu -1 % meziročně). Společnosti tak navzdory pokračujícímu poklesu tržeb vzrostla EBITDA marže. Po očištění o jednorázové negativní položky ve výši 148 milionů korun byly výsledky značně nad odhady. Pozitivně překvapily jak tržby v segmentu pevných linek (zpomalení poklesu z 10 % na 4 %, především díky neomezeným tarifům) a tržby v mobilním segmentu (stabilní tempo poklesu navzdory regulaci roamingu), tak tržby z hardwaru, zatímco na Slovensku se firmě dařilo hůře, než jsme čekali (-1,4 % meziročně). Celkově byly výsledky nad našimi odhady a očekáváme pozitivní reakci trhu," říká Petr Bártek, analytik z České spořitelny.

"O2 dostala od Českého telekomunikačního úřadu pokutu 4,5 milionu Kč za automatické obnovování objemu dat zákazníkům i bez jejich výslovného souhlasu. Dodatečná data přitom byla zpoplatněna, což regulátor označil za nekalou praktiku. Firma podle Hospodářských novin zatím rozhodnutí analyzuje. I kdyby operátor nakonec pokutu zaplatil, na ceně akcií O2 C.R. by se nijak neprojevila," uvedl v komentáři k výsledkům firmy Miroslav Frayer, analytik z Komerční banky.

"Pozitivní překvapení přišlo na úrovni nákladů, kde O2 dokázala optimalizovat téměř všechny položky, samozřejmě kromě osobních nákladů, které se vyvíjely dle očekávání," doplnil analytik z J&T Banky Milan Vaníček. "Celkově výsledky O2 hodnotíme pozitivně. Investory budou zřejmě zajímat podrobnější informace o vývoji na Slovensku, konkrétně to, zda tam nedochází k většímu konkurenčnímu tlaku, než se doposud odhadovalo. Rovněž budou investoři sledovat jakékoliv informace kolem spekulací ohledně listopadové změny vah českých akcií v indexech MSCI."

Během konferenčního hovoru management O2 neposkytl výhled na rok 2016, protože si chce ponechat prostor pro flexibilitu v nabídce produktů a možnost překvapení trhu uvedením nových nabídek (jako v případě neomezeného tarifu u pevných linek).

Dále management uvedl, že neplánuje další insourcing nákladů, poznamenal, že O2 očekává, že se pozitivní efekt insourcingu nákladů plně projeví v letošním druhém pololetí, a upozornil, že ve třetím čtvrtletí očekává viditelnější negativní dopad regulace roamingu.

Odpisy by měly v druhém pololetí mírně vzrůst z důvodu nedávné akvizice frekvencí za zhruba 1,47 miliardy Kč. Ukazatel poměru kapitálových výdajů k tržbám se očekává na nejvyšší úrovni ve druhém pololetí letošního nebo prvním pololetí příštího roku. Zároveň by však údajně neměl dosáhnout dvouciferných hodnot.

"Konferenční hovor potvrdil, že společnost očekává pokračování pozitivního efektu insourcingu nákladů z prvního pololetí. V druhém pololetí očekáváme díky novým službám a pokračujícímu silnému růstu O2 TV zlepšení trendu tržeb na Slovensku. O2 tak může být schopna v letošním roce navzdory negativnímu dopadu regulace roamingu udržet růst zisku EBITDA," říká Bártek.

O2 na konci ledna zahájila zpětný odkup vlastních akcií. Do konce června společnost v rámci programu získala 2,2 milionu vlastních akcií za celkovou pořizovací cenu 527 milionů Kč. Skoupený objem akcií odpovídá 0,7 % celkového počtu kmenových akcií O2 C.R.

Zdroj:
O2 Czech Republic (dříve Telefónica O2)
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)
Přestat sledovat
Telekomunikace
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
Lukáš Novotný (WOOD & Company): S&P 500 může projít korekcí, prudké poklesy ale i díky pozitivnímu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat