SLEDOVALI JSME ŽIVĚ: Jednání západních států je cynické, vyhlašujeme amnestii na kapitál vracející se do Ruska, řekl Putin

Ruský prezident Putin ve čtvrtek vystoupil s projevem o stavu ruské ekonomiky. Zdůraznil, že ruská armáda je bojeschopná a bude bránit ruskou svobodu. Západní státy se podle něj snaží vytvořit novou železnou oponu, proti čemuž Rusko hodlá bojovat hledáním spojenců, kteří si nepletou politiku a politikaření, kteří si váží investic a volného pohybu. Evropské sankce mají za úkol podemlít ruskou ekonomiku, proto Rusko hodlá hledat příležitosti jinde. S USA a Evropskou unií ale nechce přerušit obchodní styky, ze zahraničí ale chce jen unikátní technologie, jinak musí Rusko vše vyrobit samo. Státní podniky budou mít povinnost zadávat zakázky domácím dodavatelům.

Putin připomněl, že brzy začne fungovat Euroasijský svaz, a dodal, že Rusko si se sankcemi dokáže poradit. Podle něj bude otevřené pro svět, nehodlá omezovat vztahy se Západem, zároveň se však hodlá více obracet k Východu - do Asie a pacifického regionu. Jednání západních států je podle Putina "čistý cynismus".

"Zdravá rodina a zdravý národ, které nám předali naši předkové včetně hodnot, stabilita jakožto podmínka pro rozvoj a rozkvět a současné trvání na zákonných a legitimních zájmech naší svébytnosti, to vše jsou naše priority," řekl Putin.

Zdůraznil, že Rusko je a bude svobodnou zemí, a připomněl, že čím více lidí se bude zapojovat do veřejné sféry, tím svobodnější a úspěšnější Rusko bude. Je zapotřebí Rusům vytvářet podmínky pro to, aby mohli prosperovat.

Putinovi se nelíbí byrokracie v zemi, hází totiž klacky pod nohy potenciálně úspěšným podnikatelům. Každá kontrola by podle Putina měla být veřejná, a proto vznikne speciální rejstřík, v němž bude vždy uvedeno, který orgán kontrolu nařídil a jaký byl výsledek. Podle Putina je potřeba ustoupit od konceptu totální kontroly, protože pokud by podniky měl každý den navštívit jeden kontrolní orgán, nikdy by neotevřely; tolik kontrolních orgánů v Rusku působí. Zároveň Putin nechce v následujících čtyřech letech měnit daňové podmínky a chce přijmout rozhodnutí o daňových úlevách - drobní podnikatelé by měli mít dvouleté daňové prázdniny, stejně jako začínající podnikatelé.

"Chci oznámit, že tímto vyhlašují úplnou amnestii kapitálu, který se vrací do Ruska. Ano, úplnou amnestii kapitálu, který se do Ruska vrátí," zdůraznil Putin. Na peníze vracející se do Ruska se tedy nebude vztahovat povinnost prokázat jejich původ a nebude možné ani trestně stíhat jejich majitele. "Víme, že původ peněz je různý, musíme obrátit tento offshorový list," řekl Putin. V Rusku se podle něj zlepšilo podnikatelské klima, je stabilnější legislativní základna a nyní je potřeba čerpat z toho nejlepší zkušenosti.

V roce 2015 by měl být spuštěn program na kompenzaci investic v rozvoji průmyslových parků, aby byly podpořeny jednotlivé regiony Ruska. Už byl přijat zákon o speciálním programu pro Krym, kde bude podpora zemědělství a námořní dopravy. Putin poslance vyzval, aby si pospíšili s legislativou v oblasti rozvoje měst, aby zbytečně nevyčkávali tři roky, jak je nyní uvedeno v návrhu zákona, ale aby otázku takzvaných monoměst vyřešili co nejdříve.

Důležitý je podle Putina také fond Dálného východu, kde by se měly otevírat nové podniky, a výhledově by tak měly plynout zemi vyšší daně. Vladivostok by měl získat status volného přístavu se speciálním celním režimem a podobné opatření by se mělo postupem času týkat také Sevastopolu a dalších přístavů.

"Musíme se vymanit z pasti nulového růstu. Během tří, čtyř let se musíme dostat nad průměrný světový růst. Musí růst také produktivita práce minimálně na úrovni 5 %. Proto Rusko musí najít rezervy, zjistit, jak toto realizovat s maximálním úsilím, a přitom zachovat inflaci do 4 % a hlídat další makroekonomické indikátory," řekl Putin. Je podle něj nutné držet inflaci na uzdě, ale zároveň podporovat růst.

Putin zmínil také volně plovoucí kurz rublu. Rubl se podle něj nesmí stát cílem spekulantů, přestože k tomu dochází. "Zároveň však víme, kdo tito spekulanti jsou, a máme nástroje, jak s tím bojovat. Je čas, abychom tyto nástroje zapojili," řekl Putin.

"Musíme odstranit kritickou závislost na zahraničních technologiích, zejména ve strojírenství, vybavení pro těžbu a pro arktické oblasti. I zde nám mohou pomoci domácí podniky, které by se měly orientovat na domácí výrobce a formovat poptávku po jejich výrobě. Zatím je to naopak, nakupujeme v zahraničí a poptávka po domácích výrobcích je nulová," řekl Putin. "Ze zahraničí musíme pořizovat jen unikátní technologie, vše ostatní musejí vyrábět domácí podniky," zdůraznil Putin. Chce, aby poslanci legislativně ošetřili domácí zakázky. Státní podniky by měly povinně zadávat zakázky pouze domácím podnikům.

"Kolik spoříme, tolik bychom měli investovat. Naše úspory by měly napomáhat rozvoji domácí ekonomiky, ne odplouvat do zahraničí," řekl Putin a dodal, že je k tomu zapotřebí zajistit bezpečnost ruských bank. "Je potřeba doplnit kapitalizaci bank, peníze budou poskytovány za určitých podmínek tak, aby podpořily reálné projekty. Hlavní jsou úspornost a efektivita, správný výběr priorit," uvedl Putin.

"Je potřeba vytvořit centrální postup v projektování a výběru dodavatelů. Tak se sníží výrazně náklady státu na investice do objektů občanské vybavenosti, dokonce až o 20 %," tvrdí Putin.

"Rozkrádání rozpočtů na státní obranné zakázky je potřeba vnímat jako útok na národní bezpečnost a musíme ho brát vážně, stejně jako boj proti terorismu," tvrdí Putin.

"Sponzorujeme mnoho inženýrů na školách, kteří se dávno odtrhli od reálné průmyslové základny. Musíme se zaměřit na kvalitu, nikoli kvantitu. Musíme zefektivnit vytváření kádrů, podporovat inženýry, kteří budou mít reálné provázání s průmyslovou základnou, a to hlavně v konkrétních regionech," prohlásil Putin.

"Je potřeba změnit systém přípravy dělnických kádrů. Všichni chápeme, co se musí dělat, jen to musíme začít dělat. Jak to bylo kdysi, tak je to i dnes. Kvalita přípravy dělníků se změnila, ale základní podmínky rozvoje hospodářství jsou stejné, jsou to dělníci i vzdělané inženýrské kádry, na to nesmíme zapomínat," zdůraznil Putin.

Dále se Putin dotkl tématu demografie a prohlásil, že navzdory prognózám o poklesu populace dochází k přirozenému přírůstku. Navíc jsou účinné programy pro rodiny, které se budou vztahovat i na Krym a Sevastopol. "Rok 2015 bych chtěl vyhlásit za rok národního boje se srdečními chorobami, které jsou hlavní příčinnou úmrtnosti Rusů. Je potřeba sjednotit úsilí zdravotníků, médií, veřejných sportovních organizací a dalších."

"Pro úspěšné studenty bych chtěl zavést speciální granty a plně podporovat jejich další studium. Tito studenti se však budou muset zavázat k tomu, že po absolutoriu budou nějakou dobu pracovat na území Ruska, a zároveň budou muset po celou dobu studia dokazovat, že na toto financování mají nárok, svými studijními výsledky," řekl Putin. Dodal také, že se nesmí školy rušit, Rusko se totiž potýká s akutním nedostatkem míst ve třídách. Někteří žáci studují v takzvané druhé směně, někteří dokonce ve třetí, a pokud se započítá předpokládaná a žádaná porodnost, pak bude míst ve školách ještě méně.

"Budeme podporovat nevládní organizace. V těchto organizacích se často sdružují lidé, kteří silně vnímají své vlastenectví a vykonávají potřebnou sociální činnost. V tomto sektoru musíme odstranit všechny bariéry. Některé už nejsou, ale některé přetrvávají. Například musíme zajistit rovnoprávný přístup k financování," zdůraznil Putin.

Zdroj:
Bloomberg
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat