Erste: Akcie Komerční banky i Monety Money Bank mají růstový potenciál
|

Erste: Akcie Komerční banky i Monety Money Bank mají růstový potenciál

Erste Group Bank ve své lednové analýze zmiňuje růstový potenciál akcií Monety Money Bank a Komerční banky. Jejich příběhy jsou ale velice odlišné.

Akcie ČR Komerční banka MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) Banky Investiční doporučení

Cílovou cenu akcií Monety Money Bank zvedla Erste ze 100 na 102 Kč, zatímco výhled pro cenné papíry Komerční banky snížila z 1 050 na 905 Kč. Doporučení pro Komerční banku bylo sníženo na "držet" (z "akumulovat"), pro Monetu bylo potvrzeno nákupní doporučení.

V současnosti se ekonomiky střední a východní Evropy vyvíjejí dobře, ale očekává se, že tempo růstu bude do určité míry zpomalovat. Proto byly pro ocenění akcií obou bank použity konzervativnější odhady.

KOMPLETNÍ SHRNUTÍ ANALÝZY

Za zvýšením cílové ceny akcií Monety Money Bank je akvizice Wüstenrot CZ. Tu Erste považuje za pozitivní a chápe ji jako dobrý strategický krok. MONETA tím posílí svou pozici v segmentu drobných klientů při současném snížení rizikovosti (díky vyššímu podílu úvěrů na bydlení). S dividendovým výnosem kolem 8 % a odhadovanou ROE nad 18 % se MONETA Money Bank řadí mezi nejvýnosnější banky střední a východní Evropy.

Od Komerční banky Erste očekává silné výsledky za rok 2019 (i díky rozpouštění opravných položek), ale zisky v roce 2020 odhaduje na nižší úrovni z důvodů nárůstu těchto opravných položek. Proto v nejbližší době neočekává výraznější růst ceny akcií KB, nicméně kvalitu zisků považuje za solidní a trhem podhodnocenou. ROE na úrovni 12-13 % není ve srovnání s konkurenty nejsilnější, ale vychází ze silné kapitálové základny. Dividenda zůstává atraktivní (výnos okolo 6,3 %).

Hlavními trendy v bankovním sektoru v Česku jsou podle Erste nárůst opravných položek k úvěrům a přetrvávající tlak na čisté úrokové marže, který je ale kompenzován pokračujícím solidním až silným růstem objemů úvěrů (+5-7 % mezi lety 2020 a 2023).

Erste očekává, že české banky budou nadále schopné dobře kontrolovat náklady. Nepředpokládá zhoršení rizikového prostředí v rámci drobné klientely (retailu), v korporátním segmentu by ale mohlo docházet k individuálním selháním. V tomto směru je rizikem expozice Komerční banky vůči automobilovému sektoru.

Zdroj: Česká spořitelna