Akciové trhy se letos zotaví a střední a východní Evropa předežene výkonností eurozónu

Negativní nálada na trhu a averze vůči riziku stále ještě převládají a rizikové prémie u akcií zůstávají na vysoké úrovni. Analytici Erste Group tak k vývoji akciových trhů v roce 2012 nadále přistupují s obezřetným optimismem, přičemž akcie regionu střední a východní Evropy (SVE) hodnotí jako atraktivnější než tituly v eurozóně.

"Ke zklidnění trhů bude zapotřebí více strukturálních, dlouhodobých řešení a nejlepší možná opatření ohledně likvidity. V podstatě však neočekáváme, že by zotavení akciových trhů mělo probíhat tak bouřlivě jako v roce 2009," tvrdí Henning Esskuchen, vedoucí analytik akciových trhů střední a východní Evropy Erste Group. Podle něj by mohlo k oživení dojít už v 1. čtvrtletí, ale může se na něj čekat i déle.

V roce 2012 čeká Erste Group zpomalení růstu HDP a předpovídá pokračování negativního vývoje v Maďarsku a v Chorvatsku v roce 2012. "Předpokládáme, že krize státního dluhu se projeví přinejmenším technickou recesí v regionu, nebo alespoň v některých jeho zemích ve čtvrtém a prvním čtvrtletí. Náš výhled na průběh zotavování akciových trhů závisí proto na skutečnosti, zda se tento scénář naplní, což by umožnilo pozitivnější pohled na očekávaný ekonomický vývoj v roce 2012," pokračuje Esskuchen.

"V hospodářsky těžkých časech je dobré zaměřit se na podniky, které jsou stále schopny dosahovat vysoké ziskovosti a současně vykazovat stabilní finanční výsledky. To platí pro veškeré naše rakouské preferované tituly," odkrývá analytik Erste investiční karty.

Atraktivní výnos z dividend je podle něj při přijímání investičních rozhodnutí klíčovým faktorem. "Dle našeho mínění budou investoři v roce 2012 preferovat stabilní podniky, vysoké ukazatele krytí dluhů, podniky s přebytkem kapitálu a defenzivní tituly," míní Esskuchen.

Téměř všechny sektory již hlásí zlepšení ohledně revize odhadu zisků. Obavy z recese, či přinejmenším z poklesu míry růstu, mají dozajista tlumící vliv na základní suroviny, jakož i na ropu a plyn.

Analytici vidí jako zajímavé sektory pojištění a telekomunikace, které by si měly dobře vést i v roce 2012, pozitivně hodnotí také síťové sektory SVE, přinejmenším jako defenzivní složku investice.

Josef Novotný: Akcie ČEZu v roce 2012 díky dividendě překonají hranici 800 korun

Nemovitosti by naopak neměly být příliš v centru zájmu. Analytici počítají v roce 2012 s poklesem v prodeji domů a automobilů, zatímco poptávka po bílém zboží by se v roce 2012 měla nadále zvyšovat, a to v souladu s růstem HDP (hlavně v Turecku). V období hospodářského oslabení patří maloobchod s potravinami k nejdefenzivnějším sektorům.

"Shrnuto a podtrženo, preferovali bychom ropný a plynový sektor, banky a pojišťovny bychom ponechali na seznamu sledovaných sektorů, telekomunikace a síťový sektor bychom viděli jako defenzivní složku a s ohledem na výnos z dividend přidali některé tituly ze zdravotnického sektoru.

Josef Novotný: Pro NWR bude rok 2012 neúspěšný, ale akcie by propadnout neměly

Dokud je nálada na trhu ovlivňována především trendem hospodářské recese, doporučili bychom odstup od sektorů stavebnictví, základních surovin a ostatních čistě cyklických titulů. Očekáváme rovněž, že rok 2012 se díky přetrvávajícímu růstu spotřeby ve velké části zemí SVE bude vyvíjet pozitivně pro celý maloobchod," uzavírá Esskuchen.

Doporučená alokace investic

Rakousko – mírně převážit Krátce řečeno, vývoj rakouské burzy bude ve velké míře záviset na vývoji finančního sektoru silně zastoupeného v indexu. Averze k riziku je na tomto trhu stále ještě velmi vysoká, její pokles by mohl mít za následek výrazné kurzové zisky. Ocenění je více než příznivé. Pokud se zohlední skutečnost, že růst zisku bude v roce 2012 poháněn jednorázovými efekty z předchozího roku, vypadá výchozí situace dobře. Nabízí nejatraktivnější poměr ocenění a růstu (dokonce i bez ohledu na výše zmíněné jednorázové efekty). Tento model staví Rakousko do neutrální oblasti, analytici Erste Group však navzdory tomu doporučují tento trh mírně převážit.

Česká republika – solidně neutrální Na základě stávajícího ocenění ČR určitě nepatří k nejlevnějším analyzovaným trhům, zatímco očekávaný růst je zkreslený z podobného důvodu jako u Rakouska. Míra revizí očekávaných zisků je stále ještě značně vysoká a zdá se, že averze k riziku zasáhla tento trh obzvláště silně. Podle toho, jak se bude během 1. kvartálu vyvíjet nálada na trhu, by Erste navzdory modelovému výsledku zvýšila klasifikaci na solidně neutrální.

Telefónika C.R.: Příjemné koření lednového efektu

Maďarsko – slabě neutrální Čeká se na MMF. Vypadá to, jako by se trh dostal do bodu, kde se již z velké části promítla kreativita vlády i panující nejistota; z tohoto dna by se trh mohl vyvíjet poměrně pozitivně. Celkově je vývoj závislý na výsledku jednání s MMF. Analytici věří, že Maďarsko nebude v 1. čtvrtletí 2012 čelit přímému tlaku ohledně nutnosti dohody s MMF a s EU. Kolují ovšem fámy o tom, že Evropská unie uvalí na Maďarsko sankce. V tom případě by analytici Erste Group svoji doporučenou alokaci posunuli dále do negativní zóny.

Polsko – mírně převážit Ocenění, revize zisku a diskont proti implicitním férovým hodnotám by hovořily v prospěch polského trhu. Nicméně konsensus očekává pro rok 2012 pokles zisku v Polsku celkem o 10 % a návrat k mírně pozitivním číslům teprve v roce 2013. Konsolidace státního rozpočtu zůstane pro polskou ekonomiku důležitým tématem. V pozitivním scénáři by Polsko bylo alternativou, pokud by se v příštím roce zlepšil sentiment a trhy by se zotavováním začaly již na samém počátku roku 2012. Analytici Erste Group proto, na rozdíl od výsledku modelu, oceňují tento trh klasifikací "mírně převážit".

Rusko – neutrální až převážit Rusko zůstává obtížným tématem. Model doporučuje převážit, především na základě ocenění a ziskovosti. Při zohlednění nejistého výhledu ceny ropy (která se stále ještě pohybuje velmi vysoko, ale nevykazuje silnou dynamiku) upravují analytici své doporučení z "převážit" na "neutrální".

Turecko – převážit Turecko je pravděpodobně jeden z trhů nejsilněji ovlivňovaných makroekonomikou v rámci analyzovaných zemí. Pochybnosti v souvislosti s tvrdým přistáním a (především) se stále ještě vysokým saldem běžného účtu přispěly ke slabému vývoji ve 4. čtvrtletí, výrazný propad měny tuto situaci ještě přiostřil. Analytici Erste Group považují očekávané oslabení růstu HDP v roce 2012 spíše za známku návratu růstu tohoto trhu na udržitelnější úroveň. S tímto pozitivním fundamentálním pohledem očekávají, že bude turecký trh nadále silně ovlivňován celkovou náladou a vývojem finančních titulů. Pokud by však v roce 2012 došlo ke změně trendu již začátkem roku, mohlo by Turecko skutečně překvapit. Analytici proto Turecko oceňují jako jednu z nejsilnějších příležitostí v případě změny nálady na trhu a klasifikují trh doporučením "převážit".

Zdroj:
Erste Group Bank
Emerging markets
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
VE STŘEDU OD 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (se Stanislavem Viktorinem)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat