Anketa: Čeká nás býčí, nebo naopak medvědí léto? - 1. část

Investiční web a deník E15 se zajímaly o výhled investičních profíků na akciové, dluhopisové a komoditní trhy v letních měsících. Kdo je býk, a kdo medvěd? Anketa dopadla téměř nerozhodně.

Štěpán Mikolášek, hlavní portfoliomanažer, ISČS

Akciové trhy

Ačkoli si myslíme, že je dlouhodobý býčí trend na akciových trzích stále přítomen a hodnoty indexů na koci roku vidíme výše než dnes, v krátkodobém horizontu příštích měsíců vidíme akcie níže nebo na stejné úrovni. K opatrnosti nás vede ukončení QE2 v USA v červnu, další fáze kvantitativního uvolňování není představitelná bez výrazného šoku. I globální předstihové indikátory, které byly historicky dobře korelovány s vývojem akcií, v této chvíli nastoupily sestupný trend (doufejme, že krátkodobý).

Navíc v současném světě probíhajícího bankovního i vládního (oddlužování) má i malá negativní změna v očekávání růstu výrazný vliv na trh. Nepříliš příznivým faktorem je neúspěch čínské vlády při snižování inflace. Posledním faktorem je i sezónnost pohybu akciových indexů. Dlouhodobě však převáží dobré fundamentální faktory (ziskovost vs. ocenění), a proto věřímě v pokračování býčího trhu.

Dluhopisové trhy

Na rozvitých dluhopisových trzích ve světě očekáváme pozvolný růst výnosů. V Evropě bude pravděpodobně tlačit výnosy výš sama ECB, která je velmi ostražitá při jakékoli zmínce o inflaci – a ta v současnosti vykazuje tendenci růst. Podle našeho názoru však bude zvyšování sazeb velmi pomalé a je v současnosti více než dostatečně zahrnuto v cenách dluhopisů.

Americká centrální banka naopak bude ještě dlouho nečinná a ponechá sazby možná po celý tento rok beze změny. Případný mírný růst výnosů tedy očekáváme u dluhopisů s delší dobou do splatnosti.

Domácí trh bude podle našeho názoru pod vlivem dvou významných protichůdných vlivů. Na jedné straně vývoj na zahraničních trzích a tlak na růst výnosů, na druhé straně nízká emise nových dluhopisů v druhé polovině roku a stále velmi nízká domácí inflace budou brzdit růst výnosů. Domníváme se, že může dojít pod vlivem zahraničí k mírnému nárůstu výnosu u dluhopisů s dlouhou dobou do splatnosti, zatímco ty s kratší dobou do splatnosti budou poměrně stabilní.

Komoditní trhy

V poslední době jsme svědky rostoucí volatility. Korekce se dotkla prakticky všech segmentů širokého komoditního indexu – stříbrem počínaje, plodinami konče. Důvody nalézáme zejména v příliš rychlém růstu komoditních trhů od léta loňského roku, který vytváří obavu z přehřátí cen. Přijetí zpřísnění podmínek při obchodování s komoditami či obava z vývoje ekonomické situace v Číně jsou dalšími faktory, které mohou v krátkém horizontu působit na další pokles cen komodit.

Prudké zvýšení provázanosti pohybu cen komodit s cenami hlavních akciových indexů oproti minulosti může znamenat v případě nedostatku kladných informací přicházejících na akciové trhy negativní dopad na ceny. V následujících měsících očekáváme pokračování korekce komoditních indexů.

Milan Tomášek, investiční stratég, ČP Invest

Akciové trhy

Je patrné přetrvávající napětí. Na jedné straně silné hospodářské výsledky firem, na straně druhé známky zhoršeného makroekonomického výhledu včetně ukončení programu QE2. Na trhu bude vyšší nervozita a prostor pro další významné posílení bude omezen. Důkazem je lepší výkonnost defenzivních sektorů proti cyklickým. Investoři snižují riziko a budou vyčkávat. Z pohledu několika měsíců věřím spíše v pokles.

Dluhopisové trhy

Aktuální úrovně výnosů nejsou příliš atraktivní pro nákup, ačkoli snížený výhled hospodářského růstu v USA a dluhové problémy v periférii Evropy hovoří pro pokles (v USA a Německu). Z tohoto důvodu očekávám jejich mírný nárůst.

Komoditní trhy

Na začátku května došlo k výrazným výprodejům. Osobně se domnívám, že jsou dlouhodobé růstové trendy nedotčeny. Procházíme pouze obdobím konsolidace před další růstovou vlnou. Takže ideální doba na doplnění pozic.

Petr Čermák, analytik, Colosseum

Finanční trhy bude v letních měsících ovlivňovat řada faktorů. Jedním z nejdůležitějších bude ukončení programu kvantitativního uvolňování ze strany americké centrální banky, které ukáže, zda je ekonomika schopná fungovat bez "steroidů". Důležitá bude i problematika zvyšující se inflace, která v rozvíjejících se zemích vede k růstu úrokových sazeb a ke zpomalování růstu tamních ekonomik.

Se zvyšující se inflací se nicméně již potýkají i některé rozvinuté země. Pod drobnohledem bude bezesporu i nadále vývoj v předlužených zemích eurozóny, který může způsobit turbulence na finančních trzích. V budoucnu bude důležitý i vývoj v Číně, která stále bojuje s inflací a bublinou na trhu nemovitostí.

Akciové trhy

Očekáváme pohyb v širším obchodním pásmu, případně pokračování růstu. Za atraktivnější z pohledu dlouhodobé investice aktuálně považujeme akcie na některých rozvíjejících se trzích a akcie firem s velkou tržní kapitalizací, které mají dominantní postavení ve svém oboru.

Dluhopisové trhy

Americké i evropské dluhopisy by se měly pohybovat v letních měsících v širším obchodním pásmu, případně pokračovat v poklesu. I nadále očekáváme, že evropské bondy budou slabší.

Komoditní trhy

Aktuálně jsme svědky korekce, která dosud neskončila a může pokračovat i v následujících dnech a týdnech. Do letních měsíců bychom tudíž měli vstupovat z nižších úrovní. Proto očekáváme růst či pohyb v širším obchodním pásmu.

IKS-KB

Daniel Karpíšek, portfoliomanažer

Akciové trhy

Pro akcie bohužel nevidíme příliš pozitivním triggers v letních měsících. Konec kvantitativního uvolňování v USA, nárůst inflace a zpřísňování monetární politiky povedou pravděpodobně k ústupu od rizikových aktiv, jako jsou akcie.

Tomáš Lipový, portfoliomanažer

Dluhopisové trhy

Krátkodobě, v horizontu jednoho až dvou měsíců, očekávám u českých dluhopisů stabilitu výnosů. Později by měly výnosy mírně růst vzhledem k očekávanému zpřísňování měnové politiky.

Volatilita na českém dluhopisovém trhu by neměla být nijak vysoká, a proto by si dluhopisové fondy zaměřené na české dluhopisy měly udržet kladnou výkonnost.

J&T Banka

Marek Janečka, portfoliomanažer

Akciové trhy

Postupné globální ekonomické oživení, prozatím nízká inflace a uvolněná monetární politika v USA nadále prospívají akciovým trhům i ostatním aktivům. Nicméně finanční trhy jsou ovlivňovány hned několika rizikovými faktory, které budou příčinou zvýšené volatilty na trzích i v následujících měsících.

Vyhrocená situace v severní Africe a na Blízkém východě představuje stále přítomné geopolitické riziko, které ovlivňuje především komoditně zaměřené sektory. Očekáváme, že se vysoké ceny vstupů začnou mírně negativně projevovat na ziskových maržích obchodovaných společností.

Definitivní řešení se nenašlo ani pro evropskou dluhovou krizi, u které zůstává nevyřešenou otázkou především finální podoba restrukturalizace řeckého dluhu a možný dopad na bilance evropských bank.

Investoři budou bedlivě sledovat především tzv. exit strategii Fedu ze současné fáze kvantitatvního uvolňování v USA (QE2). Kvůli stále slabému trhu rezidenčních nemovitostí a jen pomalu se lepšící situaci na americkém trhu práce lze čekat jen pozvolný a postupný odchod z expanzivní monetrání politiky Fedu, což by mělo být pro akcie krátkodobě pozitivní.

Navzdory současné korekci na komoditních trzích vnímáme jako hlavní riziko další růst ropy a energetických surovin, který se bezpochyby podepíše na dynamice ekonomického oživení a růstu zisků obchodovaných společností. Rostoucí inflační očekávání mohou urychlit další utahování monetární politiky především v Evropě a v rozvíjejících se ekonomikách.

Ohledně vývoje pro následující měsíce zůstáváme proto spíše opatrní a očekáváme, že se akciové trhy budou v letních měsících pohybovat v omezeném obchodním pásmu bez jasnějšího trendu, jako tomu bylo v období od května do srpna v roce 2010. Vyjádřeno akciovým indexem S&P 500 by se jednalo o rozmezí 1 250 až 1 400 bodů, zatímco loni se tentýž index pohyboval v pásmu 1 000 až 1 200 bodů. Aktuální růstový potenciál akciových trhů vnímáme spíše jako omezený. Investorům proto radíme realizovat zisky v případě, že se ceny přiblíží k horní hranici výše uvedeného rozmezí.

Petr Sklenář, hlavní ekonom

Dluhopisové trhy

Trend opatrného oživení světové ekonomiky pokračuje, avšak stále výrazně nerovnoměrným tempem. Některé části světa čelí vzrůstajícím obavám z inflačních tlaků vzhledem k vysokým cenám komodit a centrální banky světa přistupují k utažení měnových kohoutů. Naopak u řady centrálních bank převládá přesvědčení, že zatím není potřeba se bát inflačních rizik, a tím pádem zvyšování odsouvají do budoucna.

Tomu odpovídá i náš výhled na trh dluhopisů, který je neutrálně negativní. Řada centrálních bank - ECB, centrální banka v Polsku, Švédsku – letos zvyšuje sazby a další zvýšení i naznačuje, přitom je nutné mít na paměti, že rostoucí úrokové sazby (výnosy) jsou negativní pro ceny dluhopisů. Vedle toho domácí ČNB, ale třeba také i britská Bank of England zatím odsouvají zvýšení sazeb spíše na konec roku.

Americky Fed dokonce naznačil, že letos k žádnému zvýšení sazeb nemusí dojít a i po skončení druhého kola kvantitivního uvolňování (QE2) na konci června úplně neodstoupí od nákupu státních dluhopisů. Hlavním rizikem globálně zůstávají inflační očekávání, pro evropské dluhopisy nejistotu přináší i stále doutnající dluhová krize.

Komoditní trhy

I přes rodící se korekci na komoditních trzích náš střednědobý výhled na komodity zůstává pozitivní. Fundamentální situace (stav zásob vs. spotřeba vs. sklizeň) u většiny zemědělských plodin zůstává vážná a rychlý obrat se zdá být málo pravděpodobný.

Uklidnění situace v arabském světě patrně v blízké budoucnosti nenastane, a tím pádem i geopolitická rizika zůstávají výrazným faktorem pro energie. Technické kovy mohou srážet obavy ze zpomalení růstu, ale zatím jsou výsledky i přes utahování měnové politiky (Čína) velmi solidní.

Obavy z inflace a záporné reálné sazby (nízké sazby centrálních bank) zatím neklesají, takže i poptávka po drahých kovech zůstává solidní. Globálním faktorem pro ceny komodit je uvolněná měnová politika Fedu, která vyúsťuje v slábnoucí dolar, který dál zvyšuje ceny komodit, kterou jsou vyjádřené v dolarech.

Rizikem našeho scénáře je obava ze zpomalení ekonomického růstu a výrazné posilování dolaru především kvůli rychlejšímu utažení měnové politiky Fedu.


Druhou část ankety mezi českými investičními profesionály najdete na Investičním webu v úterý 17. května v 6:00.

Komodity
Přestat sledovat
Státní dluhopisy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
2. 3. 2021 17:01
VE STŘEDU OD 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (se Stanislavem Viktorinem)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat