Přinese nový zákon o kolektivním investování více regulace?

Ministerstvo financí nedávno přišlo s návrhem zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by měl nahradit zákon o kolektivním investování. Zákon se staronovým názvem by měl přinést několik zajímavých novinek, a i když v něm lze do budoucna očekávat ještě nemálo změn, již dnes vyvolává rozporuplné reakce.

Ministerstvo financí se opět vrací k názvu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který definoval oblast kolektivního investování od roku 1992 a po několika novelách až do roku 2004, kdy byl přijat zákon o kolektivním investování. Ten pak opět prošel více než desítkou novel, které však byly podle MF stále pouze dílčího charakteru a bylo těžké jej přizpůsobovat změnám na trhu.

Nový zákon by tedy měl ctít ducha předcházejících dvou úprav, a zároveň by měl implementovat směrnice EU (AIFMD, UCITS IV, zohledňovat by měl také dosud nepřijatou UCITS V) a "poučit se" z právních uprav v zemích, kde má podnikání ve sféře investičních fondů největší tradici a je nejpropracovanější. Příkladem pro nový zákon v ČR je tak kromě základních směrnic EU zejména právní úprava Lucemburska, v menší míře Malty, Velké Británie a Irska.

Rozlišení obhospodařovatele a administrátora fondu

První změnou oproti stávající úpravě bude rozlišování mezi obhospodařováním a administrací podílových fondů. Obhospodařovatel bude mít na starosti portfoliomanagement a řízení rizik, administrátor pak právní, účetní a daňové služby, oceňování, marketing, plnění informačních povinností a podobně.

Jde o to, aby společnost, která obhospodařuje fond, mohla odpovědnost za některé administrativní úkony převést na administrátora. Zákon počítá se vznikem administrátorů bez oprávnění k obhospodařování, ale umožní vykonávat tuto činnost také investičním společnostem, které budou mít povolení k obhospodařování i administraci. Administrátorem ale bude moci být pouze společnost českého práva (s výjimkou standardních fondů ze zahraničí). To by mělo být zárukou toho, aby nebyly činnosti prováděné administrátorem na základě outsourcingu vykonávané zahraničními společnostmi.

Podle autora návrhu by to mělo podpořit domácí trh, protože i zahraniční správcovské společnosti by mohly svěřovat administrativní činnosti českým společnostem. Došlo by také ke zvýšené transparentnosti, protože tyto činnosti by vykonávaly specializované společnosti splňující náročná kritéria domácího regulátora.

Nejlepší české akciové fondy: Kde zaostanete za světem nejméně, a kde házíte peníze do koše
Špatná výkonnost pražské burzy v posledních letech mě vedla k tomu, abych srovnal české akciové podílové fondy. Jedním z důvodů, proč čeští investoři stále preferují české akcie, jsou kurzová rizika. Málokdo chce riskovat tím, že převede své úspory například na americké dolary, které pak investuje do amerických akcií. Riskuje totiž situaci, že by v době růstu trhů mohla zároveň posílit česká koruna, což by jeho zisky znehodnotilo.

Významné změny by měly podle nového zákona nastat také v oblasti fondů kvalifikovaných investorů, které by měly tvořit samostatnou skupinu fondů oddělenou od fondů kolektivního investování. Zde vychází nový zákon z evropské směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), která má za cíl vyšší regulaci dosud relativně málo kontrolované oblasti kolektivního investování.

Novinkou je zavedení nových právních forem, vedle dosud používaných forem, jako jsou a.s., s.r.o., evropská akciová či družstevní společnost a podobně, to budou akciová společnost s proměnlivým kapitálem a komanditní společnost na investiční listy. Bude zavedena hranice 100 milionů eur v majetku fondu, která bude rozdělovat fondy na ty, které budou muset mít povolení ČNB (nad limitem), a ty, u nichž bude uplatňován pouze registrační princip.

Součástí návrhu pak bude také novela zákona o daních z příjmů. 5% daň z příjmu právnických osob by pak měly uplatňovat pouze fondy kolektivního investování, jejichž akcie nebo podílové listy byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, dále otevřené podílové fondy, podfondy akciových společností s proměnlivým kapitálem a určité zahraniční fondy nebo podfondy. Pro ostatní fondy bude platit standardní sazba daně z příjmů právnických osob, tedy v současné době 19 %.

Rozporuplné názory

Podle diskuzí odborné veřejnosti je nový zákon na jedné straně přijímán pozitivně, protože může snížit administrativní zátěž a pomoci přilákat některé správce fondů do ČR. Zejména v době, kdy není daleko platnost směrnice, podle níž všechny hedgeové fondy nebo fondy private equity a podobné spravující peníze od investorů v EU, budou muset přesídlit do zemí Evropské unie.

Pokračování článku najdete na serveru Investujeme.cz

Vybíráte dluhopisový fond? I ty české jsou nyní zajímavé
Nedávno jsem se věnoval výkonnosti peněžních podílových fondů, do kterých může český investor vložit své úspory. Srovnával jsem výkonnost fondů v celkem pěti obdobích počínaje zahájením dlouhého poklesového období v říjnu 2007 a konče 17. květnem 2012. Nyní jsem provedl obdobné srovnání dluhopisových fondů.

Regulace
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat