Jak se v těchto 15 zemích stát legálním držitelem střelné zbraně?

Vlastnění zbraní je ožehavé téma, zejména po posledních útocích v amerických školách. USA jsou známé poměrně snadným přístupem ke zbraním, i proto jich je v Americe mezi lidmi nejvíce. Jak je to s pořizováním zbraní v jiných zemích?

V USA je možné si pořídit zbraň za méně než hodinu, ve většině jiných zemí je nutné čekat i několik měsíců, případně je možné získat zbraň pouze v případě, že patříte mezi lidi ze specializovaných profesí. Rozdíly jsou velké, v každém státě podstoupíte různě složité procedury.

USA

1. Je nutné projít rychlým sestavením osobního profilu, kde se zkoumá trestní rejstřík, možnost domácího násilí nebo imigrační status.

2. Koupíte si zbraň. Některé státy ještě navíc využívají některá omezení, jako jsou čekací doby, ale asi třetina Američanů zpracováním profilu vůbec neprochází, protože federální zákony to při koupi přímo od soukromého prodejce nevyžadují.

Japonsko

1. Musíte navštívit kurz o střelných zbraních (koná se třikrát ročně) a absolvovat písemnou zkoušku.

2. Absolvujete lékařské vyšetření duševního zdraví a závislosti na drogách.

3. Požádáte o povolení ke střeleckému tréninku.

4. Při pohovoru na policii vysvětlíte, proč potřebujete zbraň.

5. Absolvujete prozkoumání své kriminální minulosti, záznamů o držení zbraní, minulých zaměstnání, zapojení do organizovaných zločineckých skupin, dluhů a vztahů s přáteli, rodinou a sousedy.

6. Požádáte o povolení k nákupu střeliva.

7. Absolvujete jednodenní střelecký trénink se závěrečnou zkouškou.

8. Získáte certifikát od prodejce zbraní, který popisuje zbraň, kterou budete chtít koupit.

9. Pokud chcete zbraň na lov, musíte získat loveckou licenci.

10. Koupíte si trezor na zbraně a skříňku na střelivo, které splňují bezpečností předpisy.

11. Umožníte policii, aby zkontrolovala váš trezor na zbraň.

12. Musíte projít dodatečným vypracováním osobního profilu.

13. Můžete si koupit zbraň.

Jihoafrická republika

1. Zapíšete se do akreditovaného loveckého nebo střeleckého klubu, případně předložte důkaz o tom, že potřebujete zbraň na sebeobranu.

2. Absolvujete bezpečnostní školení pro střelné zbraně a složíte písemný test a praktickou zkoušku.

3. Získáte dvě reference od zaměstnavatele, přátel nebo veřejné osoby.

4. Poskytnete své otisky prstů.

5. Zkoumá se historie vašich kriminálních trestných činů, domácího násilí, drogové minulosti a v některých případech také následuje pohovor s rodinou a sousedy.

6. Koupíte si trezor na zbraně, který splňuje bezpečností předpisy, a umožníte policii, aby jej zkontrolovala.

7. Počkáte několik měsíců na posouzení své žádosti.

8. Koupíte si zbraň.

Mexiko

1. Získáte od místních úřadů dokument, který potvrzuje, že nemáte záznam v trestním rejstříku.

2. Prokážete, že jste zaměstnáni a že dostáváte plat.

3. Absolvujete prozkoumání své kriminální minulosti, předchozích zaměstnání a záznamů o stávajícím držení zbraní.

4. Musíte do hlavního města, kde je jediný obchod, který má povolení prodávat zbraně. Je to poměrně překvapivá informace, vzhledem k tomu, jak velký je černý trh se zbraněmi v Mexiku (ale také v Rusku nebo JAR). V USA je takových obchodů více než 50 tisíc.

5. Necháte si sejmout otisky prstů.

6. Koupíte si zbraň.

Austrálie

1. Zapíšete se do loveckého nebo střeleckého klubu, který budete pravidelně navštěvovat, nebo si pořídíte doklad, že jste sběratel. V reakci na masakr v Port Arthuru v roce 1996 je v Austrálii považováno vlastnění zbraně za privilegium, nikoli právo. Majitelé musejí uvést dostatečně vážný důvod k vlastnění zbraně a střelecké kluby musejí informovat úřady o neaktivních členech.

2. Absolvujete kurz o bezpečnosti a manipulaci se střelnou zbraní a složíte písemný test a praktickou zkoušku.

3. Koupíte si trezor na zbraně, který splňuje bezpečnostní předpisy.

4. Absolvujete prozkoumání historie svých kriminálních trestných činů, domácího násilí a zatčení v minulosti. V některých případech mohou úřady vést také pohovor s rodinou a sousedy.

5. Požádáte o povolení k nákupu určitého typu zbraně.

6. Počkáte alespoň 28 dnů.

7. Můžete si koupit ten druh zbraně, na který jste získali povolení.

Rakousko

1. Pokud chcete koupit ruční střelnou zbraň nebo poloautomat, musíte prokázat, že jste ve vážném nebezpečí. Při pořizování lovecké zbraně musíte složit písemný test a střeleckou zkoušku.

2. Musíte projít prozkoumáním kriminální historie.

3. Vyplníte dotazník zkoumající mentální zdraví a podstoupíte test mentálního a fyzického zdraví.

4. Podstoupíte kurz manipulace a bezpečného držení zbraně a pořídíte si trezor na zbraně.

5. Koupíte si zbraň. Pokud jste si pořídili loveckou pušku nebo brokovnici, musíte počkat tři dny, abyste si ji mohli vyzvednout. Cílem je snížení pravděpodobnosti impulzivního násilného chování.

Kanada

1. Prokážete, že jste členem akreditovaného střeleckého klubu, který pravidelně navštěvujete, nebo sběratelem.

2. Musíte absolvovat bezpečnostní kurz a projít písemnou a praktickou zkouškou.

3. Potřebujete dvě reference.

4. Požádáte o povolení a počkáte 28 dnů na posouzení žádosti.

5. Absolvujete prozkoumání historie svých kriminálních trestných činů, mentálního zdraví, domácího násilí a drogové minulosti.

6. Koupíte si zbraň. Pokud jste si koupili ruční střelnou zbraň, tak dříve, než si ji odnesete, musíte ji zaregistrovat na policii.

Indie

1. Zaregistrujete se ve střeleckém klubu, případně prokážete, že váš majetek je ohrožen.

2. Absolvujete praktický tréninkový kurz zaměřený na manipulaci se zbraněmi a střelbu.

3. U lékaře získáte osvědčení o fyzickém a duševním zdraví.

4. Potvrdíte, že máte k dispozici bezpečné místo k držení střelných zbraní.

5. Absolvujete prozkoumání historie, které zahrnuje daňová přiznání za poslední tři roky, prozkoumání kriminální historie, mentálního zdraví a domácího násilí, včetně pohovorů s rodinou a sousedy.

6. Můžete si koupit zbraň. Státní orgány mohou přistoupit k zabavení zbraní v době voleb, aby ty proběhly bez problémů. Musejí je ale vrátit vlastníkům týden po zveřejnění výsledků.

Německo

1. Zaregistrujete se ve střeleckém klubu, získáte lovecký průkaz, prokážete, že jste sběratel zbraní, nebo dokážete, že je váš život v ohrožení.

2. Musíte získat odborné znalosti o střelných zbraních, což znamená absolvování písemné zkoušky a praktického testu z bezpečné manipulace.

3. Pokud jste mladší 25 let, musíte předložit doklad od lékaře o psychické způsobilosti.

4. Zajistíte si bezpečné místo k přechovávání střelných zbraní. Držitelé zbraní souhlasí s tím, že policie může bez ohlášení kontrolovat, zda je zbraň správně zabezpečena.

5. Absolvujete prozkoumání historie svých kriminálních trestných činů, mentálního zdraví a drogové minulosti.

6. Požádáte o povolení k nákupu konkrétní zbraně. Může následovat další krátké přezkoumání osobního profilu.

7. Koupíte si zbraň.

Spojené království

1. Vstoupíte do střeleckého klubu nebo odevzdáte doklady o připravovaném lovu.

2. Požádáte o reference.

3. Zajistíte si bezpečné místo pro držení střelných zbraní.

4. Absolvujete prozkoumání historie, které zahrnuje pohovor s policií u vás doma, při němž může proběhnout kontrola trezoru. Některé policejní složky mohou provádět i rozšířenější kontrolu, ale přesný postup se různí.

5. Můžete si koupit zbraň.

Brazílie

1. Sepíšete prohlášení, v němž uvedete, proč potřebujete zbraň k vlastní obraně.

2. Musíte absolvovat kurz zacházení se zbraní, při němž musíte prokázat, že dokážete trefit terč ze vzdálenosti 16-23 stop se 60% úspěšností.

3. Seženete si prohlášení od akreditovaného psychologa, které potvrdí, že jste duševně způsobilí ke střelbě.

4. Získáte potvrzení, že nemáte záznam v trestním rejstříku a nejste vyšetřováni.

5. Koupíte si zbraň a zaregistrujete ji u federální policie.

6. Vyplníte on-line formulář opravňující k přenosu zbraně. Brazílie vyžaduje toto povolení pokaždé, když přepravujete zbraň, včetně prvního odchodu z prodejny.

7. Teprve nyní si můžete zbraň odnést z obchodu.

Rusko

1. Získáte licenci k lovu nebo vysvětlíte, proč potřebujete zbraň k sebeobraně.

2. Absolvujete test z příslušných zákonů, manipulace se zbraní a schopnosti poskytnout první pomoc.

3. Seženete potvrzení od lékaře, že netrpíte duševní nemocí a nemáte drogovou minulost.

4. Musíte navštěvovat kurz bezpečné manipulace se zbraní a složit zkoušku.

5. Požádáte o licenci a absolvujete zpracování osobního profilu.

6. Koupíte si zbraň.

Izrael

1. Zaregistrujete se ve střeleckém klubu, případně dokážete, že žijete či pracujete v nebezpečné oblasti, kde je vlastnění zbraně povoleno (včetně některých osad).

2. Seženete potvrzení od lékaře, že netrpíte mentální chorobou a že jste nebyli drogově závislí.

3. Pořídíte si trezor na zbraně.

4. Poskytnete úřadům potvrzení o své kriminální historii a duševním zdraví.

5. Koupíte si zbraň a omezené množství munice, obvykle okolo 50 nábojů.

6. Než si zbraň vezmete domů, na střelnici musíte prokázat, že ze své nebo podobné zbraně dokážete střílet.

Čína

1. Uvedete konkrétní důvod, proč potřebujete střelnou zbraň, například lov nebo sportovní střelbu.

2. Ujistíte se, že vaše zbraň bude uložena na střelnici, v loveckém revíru a podobně. V Číně má většina civilního obyvatelstva zakázáno držení zbraně doma.

3. Prokážete, že ovládáte pravidla používání a držení zbraně.

4. Absolvujete vypracování osobního profilu, které sestává z vyšetření duševního zdraví, prozkoumání trestního rejstříku a historie domácího násilí.

5. Můžete si koupit zbraň.

Jemen

1. Jdete na trh se zbraněmi nebo si najdete on-line prodejce.

2. Koupíte si zbraň. Přestože je to tak jednoduché, v USA je podíl majitelů zbraní vyšší. V Jemenu zákony stanovují, že je potřeba kupovat zbraně u autorizovaných prodejců, ale nařízení se porušuje.

Zdroj:
New York Times
Zbraně
Přestat sledovat
6. 3. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (s Jaroslavem Brychtou)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat