Poker na trhu s ropou

Nejhorší karty v pokeru? Dvojka a sedmička v různých barvách, odpoví každý kompetentní hráč. Jsou to nejnižší karty, které spolu zároveň nedokáží tvořit postupku ani barvu. Ačkoli je ale tato odpověď technicky správná – zmíněná kombinace má nejnižší očekávanou hodnotu při plně racionálním rozhodnutí (EV) –, ve světě reálných hráčů to neplatí.

Nejhorší kartou v pokeru je v určitém směru ta druhá nejvyšší, tedy pár králů. Tato kombinace totiž motivuje opravdové hráče masivně sázet za hranicí skutečné pravděpodobnosti, takže ve výsledku ztrácejí více, než kolik statisticky předpovídá EV. Druhá nejlepší karta podle EV je tedy v reálu zatížena nejhorší pravděpodobností ztráty (nejhorší profit/loss ratio). Kompetentní hráč ví, že má zahodit nejhorší kartu, nadaný hráč ví, kdy zahodit druhou nejlepší.

Poker a trh

Stejný efekt lze vypozorovat i na trzích analýzou cyklických, komoditních či komoditizovaných odvětví. Nejvýnosnější situace pro účastníky je taková, kdy cenotvorbu explicitně ovládá jeden nebo několik hráčů (monopol nebo kartel), případně když malý počet hráčů otevřeně komunikuje svou cenovou politiku, takže mohou jednat v implicitní shodě. Takto "racionálně se rozhodující" odvětví je vystaveno kratším poklesům a delším periodám růstu, což zvyšuje výnosy účastníků během cyklu. Takové nastavení by mělo v pokerové terminologii nejvyšší EV.

Opět bychom mohli očekávat, že čím bude odvětví více fragmentované, tím nižší bude mít EV (v tomto případě průměrnou ziskovost jednotlivých firem v oboru). Ovšem tento předpoklad (stejně jako v pokeru) neplatí. Druhou nejlepší variantou je totiž zcela fragmentovaná struktura (paralela k sedmičce a dvojce různých barev). Malí nezávislí hráči v dobách boomu většinou postrádají prostředky, aby rychle navýšili kapacitu, a v období poklesu jim chybí rezervy, takže skokově utlumují produkci. Fragmentované odvětví tedy vykazuje delší růstové cykly a kratší, ale mělčí poklesové fáze.

Nejhorší strukturou je opět druhá nejlepší struktura, tedy odvětví, které je téměř konsolidované. Zbylo v něm jen několik hráčů, ale ne tak málo, aby cenotvorba byla plně racionální. Tato struktura vede k živelnějším cyklům charakterizovaným silnými poklesy, které dobře kapitalizovaní hráči využívají k oslabení svých protivníků, po kterých následují kratší razantní vzestupy, které rychle končí, když přeživší obnoví finanční sílu a přidají kapacitu. Celkové výnosy skrze cyklus v takovém odvětví jsou nižší než v předchozích dvou případech.

Ropný trh

Trh s ropou se vyvinul z kartelového modelu. V 70. letech 20. století zajišťoval OPEC 55 % světové produkce ropy a těžil z toho, že držel nabídku pod produkčními možnostmi, čímž uměle zvyšoval ceny. Ovšem s růstem produkce z podmořských nalezišť, v rozvíjejících se zemích a nejnověji z břidlicových polí v USA se "význam" OPEC snížil na zhruba 33 % produkce. Nyní odvětvím zmítají parciální zájmy jednotlivých hráčů (OPEC bojuje o tržní podíl, Rusko se snaží zacelit rozpočet, američtí těžaři musejí splácet úvěry), takže vlastně naplňuje definici téměř konsolidovaného odvětví.

Jak bylo popsáno, nejhorší strukturou je ve skutečnosti druhá nejlepší struktura, která se nyní na trhu s ropou zformovala, a tak se giganti ropného průmyslu (ExxonMobil, Shell, Gazprom a další) musejí připravit na léta nižších zisků. Ta potrvají do doby, než dojde k další konsolidaci nebo fragmentaci. V případě druhé možnosti by ale giganti v současné podobě teoreticky neměli přežít.

Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
BROKERJET ČS
Přestat sledovat
Mikuláš Splítek
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
24. 1. 2022 16:30
Investorský magazín: Vodíkový výhled na rok 2022
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
24. 1. 2022 9:30
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Aktuálně má smysl pozapomenutá defenziva, s nákupy růstových akcií…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2022 14:11
Kvapil (NN IP): Toto jsou tři vedlejší dopady monetárního a fiskálního dopingu na ekonomiku
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Podpora ekonomiky
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Úspory
Přestat sledovat
21. 1. 2022 12:20
První obětí války je pravda. Situace v Kazachstánu toho může být (dalším) příkladem
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Kazachstán
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat