Co by investoři měli vědět: Kvalita ESG a růst dividend firem korelují

Společnosti, které jsou lídry v oblasti společenské a ekologické zodpovědnosti (ESG), v různých ekonomických podmínkách zvyšují dividendy spíše než firmy, které ESG (tolik) neřeší.

Akciové investory obvykle zajímají dvě věci. První je atraktivní výnos, druhou potenciál růstu dividend. Analýza společnosti Fidelity International přitom prokázala souvislost mezi tím, jak se společnost zabývá udržitelností, a historickým růstem dividend. Minulá výkonnost samozřejmě není zárukou vývoje budoucnosti, ale data naznačují, že lídři v oblasti ESG s větší pravděpodobností nabídnou atraktivní míru růstu dividend i v dlouhodobém horizontu, a to v různých scénářích hospodářského vývoje.

Silný vztah mezi historickým růstem dividend a kvalitou ESG

Pro růst dividend jsou důležité faktory jako konkurenceschopnost firmy a její koncové trhy. Stejně tak je důležitý udržitelný obchodní model a schopný manažerský tým. Analýza ratingů udržitelnosti (hodnotící přibližně 4 900 společností na škále od A do E), kterou provedla společnost Fidelity, ukazuje silný vztah mezi historickým růstem dividend a kvalitou ESG.

Společnosti s ratingy udržitelnosti na úrovni A mají v průměru nejvyšší úroveň historického růstu dividend, a to více než 5 % za rok, zatímco akcie firem s hodnocením D a E nabízejí nejnižší průměrnou úroveň růstu. Tento vztah není úplně lineární, protože menší vzorek akcií s hodnocením E zkresluje medián více než v ostatních hodnocených skupinách.

Medián dividendového výnosu podle analýzy ratingů udržitelnosti od Fidelity

Nicméně vztah zpozorovatelný je. Proč existuje? Dobrý management environmentálních a sociálních rizik (a příležitostí) obvykle pomáhá společnostem vyhnout se vyšším regulačním nákladům, soudním sporům, úpadku značky a znehodnocení aktiv. Kvalitní řízení firmy (corporate governance) tak snižuje rizika spojená s nadměrným zadlužením nebo rizikovými fúzemi a akvizicemi, které mají nepříznivý dopad na hodnotu firmy. To chrání zisky a umožňuje jejich výplatu akcionářům ve formě dividend.

Vliv udržitelnosti odvětví

Společnosti v odvětvích, která mají chronické problémy s udržitelností – ať už jsou dobře řízeny, nebo ne –, mohou čelit slabšímu růstu dividend. Například ropné koncerny Shell a BP loni výrazně snížily výplaty dividend, aby mohly financovat přechod na aktiva s nižšími emisemi uhlíku. Další energetické společnosti mohou následovat jejich příkladu, a vyhovět tak množícím se výzvám ke zvýšení investic do obnovitelných zdrojů energie.

Naproti tomu podniky poskytující služby, které využívají obnovitelné zdroje energie, těží z regulačních a investičních pobídek. Společnost Enel, která jako jedna z prvních investovala velké peníze do obnovitelných zdrojů energie a která je největším dodavatelem energie z obnovitelných zdrojů na světě, se zavázala k 7% ročnímu růstu dividend do roku 2023. V úplně jiném odvětví je to společnost Unilever, kterou Fidelity také vysoce hodnotí z hlediska udržitelnosti. Unilever má dobré výsledky v oblasti dlouhodobého růstu dividend (přibližně 6 % ročně za posledních 20 let).

Lídři v ESG a atraktivní dividendové výnosy

Vzhledem k vynikajícím vyhlídkám růstu dividend by se dalo očekávat, že akcie firem s vysokým hodnocením udržitelnosti se budou obchodovat s výrazně nižšími dividendovými výnosy. Pro investory hledající pravidelný příjem je povzbudivé, že tomu tak není. Rozdíl ve výnosech mezi akciemi s nejvyšším a nejnižším hodnocením ESG je mírný a v kontextu tak širokého investičního spektra, jako jsou globální akcie, jistě zvládnutelný. Někteří lídři v oblasti ESG dokonce nabízejí výnosy, které se vyrovnají nebo převyšují výnosy akcií s nižším hodnocením. Například společnost Enel v současnosti nabízí dividendový výnos kolem 4,5 % a Unilever kolem 3,5 %.

Jednou z proměnných ovlivňujících dividendový výnos je výplatní poměr, který odráží postoj k alokaci kapitálu. Správná úroveň výplatního poměru bude záviset na specifických faktorech společnosti, jako je potřeba reinvestic, aby se zajistila odolnost franšíz a řízení zadluženosti. Rozumné vyplácení dividend (které zohledňuje dlouhodobou perspektivu) je nicméně znakem dobrého řízení firmy, protože pomáhá spojit akcionáře s vedením a snižuje riziko, že se zájmy vedení a akcionářů rozejdou.

Druhou proměnnou je ocenění společnosti. To může být ovlivněno mnoha (i vzájemně propojenými) faktory, včetně očekávání růstu, nákladů na kapitál a nálady investorů. Investoři se zájmem o kvalitní ESG mají tendenci být obezřetní vůči akciím, u nichž jsou výnosy vysoké právě v důsledku nízkého ocenění, které zhusta odráží neudržitelnost obchodních modelů. Úroveň výplat dividend u takových společností pravděpodobně nebude zachována. Například tabákový průmysl je odvětvím s vysokými výnosy, kde obavy z dopadů na zdraví a regulace přináší pochybnosti ohledně dlouhodobé udržitelnosti dividend a růstového potenciálu.

Firmy s kvalitním ESG by však měly být schopny zachovat dividendy na udržitelnější úrovni a podle analýzy Fidelity nabízejí lepší potenciál růstu dividend v čase. Toto zjištění lze doplnit jako další pozitivum k tomu, že lídři v oblasti ESG překonávali společnosti se slabžm ESG během propadu a následného oživení na trzích během pandemie. Hodnocení ESG tak může pomoci identifikovat společnosti se silnými charakteristikami v této oblasti, přičemž jejich větší zahrnutí do portfolií může pomoci zvyšovat výnosy z těchto košů investic.

Emise - ilustrační foto
7. 7. 2021 17:06
Evropa chce dále omezovat svou uhlíkovou stopu. Těchto 40 akcií může být cestou, jak na to vsadit

Evropské akcie již od konce roku 2007 výkonnostně zaostávají za americkou konkurencí. Tehdy získaly na síle dva hlavní...

Video thumbnail play-btn
22. 1. 2021 6:46
Společensky odpovědné investování je velký trend. S těmito dvěma fondy na něj vsadíte

Investoři ve stále větší míře kladou důraz na ochranu životního prostředí, společenskou zodpovědnost a řízení...

Patnáct, 15 - ilustrační foto
30. 6. 2021 6:42
Goldman Sachs doporučuje těchto 15 akcií firem se stabilními dividendami a potenciálem růstu přes 15 %

Podle investiční banky Goldman Sachs panuje v letošním roce nejvhodnější prostředí pro výběr jednotlivých akcií za mnoho...

Zdroj:
Fidelity International
Dividendy
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Sociálně odpovědné investování
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
19. 1. 2022 12:29
40 % akcií a 200 tun zlata. Takové portfolio devizových rezerv ČNB by se zamlouvalo Aleši Michlovi
Centrální banky
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Zajímavost dne
Přestat sledovat
18. 1. 2022 10:28
Martin Jahn (Škoda Auto): Rok nebo dva vyšší inflace zvládneme, ekonomika jen dohání inflačně chudou…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Ekonomika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
17. 1. 2022 12:00
Investorský magazín: Štěpán Pírko (Bohemian Empire), Steen Jakobsen (Saxo Bank) a jejich výhledy na…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2022
Přestat sledovat
17. 1. 2022 9:30
Pavel Hadroušek (Fio banka): Dlouhodobé cykly naznačují, že je akciový trh v "časovém okně" pro…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat