Pod pokličkou investování do recyklace plastů

Pro investory je stále důležitější faktor ESG (environmental, social and corporate governance), tedy to, zda je investice etická, zda daná společnost splňuje podmínky udržitelnosti v environmentální i sociální oblasti. Správci investic mohou (a měli by) uplatňovat kritický přístup při hodnocení každé společnosti, jejíž cenné papíry nakupují, a zjišťovat, do jaké míry je dlouhodobá strategie firem v souladu s udržitelnými cíli.

"To, že si to společnosti uvědomí, pomůže životnímu prostředí. U některých firem se již objevují náznaky takového fungování," říká Mike Dolan ze společnosti Fidelity International. "Ochota společností více uvažovat nad dopady své činnosti je součástí našeho celkového hodnocení investic."

Záplava plastů

Svět se topí v plastovém odpadu. Více než dvě třetiny globální produkce plastů směřují na výrobu obalů, z nichž převážná část je jednorázových. Dosud ležela starost ohledně omezování dopadu na životní prostředí pouze na společnostech v obalovém a spotřebitelském sektoru. Nyní začíná přecházet i na chemické společnosti, které dodávají základní materiály, z nichž jsou plasty vyráběny.

Běžně se používá více než 30 různých druhů plastů. Většina se vyrábí z ropy a "spolkne" zhruba 6 % její globální spotřeby. Ekologové protestují proti tomu, aby chemické společnosti nezodpovídaly za své produkty po prodeji, protože to znamená, že tržní cena "panenského plastu" nezohledňuje celkové náklady na plasty. Vlády již na to částečně reagují daněmi zaměřenými na chemické firmy, Spojené království například plánuje od dubna 2022 daň na jakékoli plastové obaly s nižším podílem recyklovaného materiálu než 30 %.

Recyklace

V současnosti se ve světě recykluje necelá pětina plastů, většinou za použití mechanických metod. Jde například o drcení čistých druhů plastů, jako jsou PET láhve, na drobné pryskyřicové "peletky". Naproti tomu chemická recyklace rozkládá plasty na jejich základní složky a poté je opět používá, a je tedy univerzálnější. Chemická recyklace může být použita i na smíšené plasty nižší kvality, s nimiž má mechanická recyklace problém.

Výrobci, kteří spoléhají pouze na mechanické metody, pravděpodobně nikdy nebudou schopni uspokojit rostoucí poptávku po recyklovaném materiálu kvůli omezenému množství vysoce kvalitních čistých surovin. Technologie recyklace chemikáliemi se postupně rozvíjí a někteří lídři oboru předpovídají, že komerční využití je vzdálené třeba jen několik let. Zatím zůstává kapacita a dostupnost procesu omezená, ale v příštích desetiletích se očekává, že v oblasti nakládání s plastovými odpady poroste nejvíce právě chemická recyklace.

"Některé předpovědi naznačují, že by jen v USA mohla tato recyklace generovat 10 miliard dolarů ekonomického výstupu. Tento vývoj by ovlivnil smýšlení o plastovém odpadu jako cenném zdroji suroviny pro nové způsoby recyklace," vysvětluje Dolan.

Tlak investorů na firmy

Správci aktiv by měli přesvědčovat firmy, aby vliv plastového odpadu zahrnovaly do rozhodovacích procesů. Investiční možnosti v oblasti výzkumu a vývoje, ale i potenciální dopad na poptávku po plastech by měly být součástí doporučení správců. "Pro nás to znamená nejprve u společností stanovit, kolik procent produktů a jak velká část zisku pochází z plastových obalů a kolik z plastů na jedno použití. Dále pak, kolik recyklovaného materiálu, pokud vůbec, se používá při výrobě a jak se společnosti snaží usnadnit recyklaci svých produktů. Doporučujeme firmám, aby si stanovily cíle na podporu recyklace a omezování odpadu. Při výrobě a přepravě je podle nás klíčové, aby se zabránilo únikům plastových částeček do vodních toků," pokračuje Mike Dolan.

"Společnosti ale musejí nejen přemýšlet o plastech, ale také dlouhodobě diverzifikovat, protože růst spotřeby plastů není zdaleka jistý. Podle některých odhadů se výroba plastů v příštích dvou desetiletích sice zdvojnásobí, ale celková informovanost společnosti o dopadech těchto materiálů na životní prostředí by mohla odradit část poptávky. Zájem o bioplasty, které jsou vyráběny z přirozeně se vyskytujících polymerů, jako jsou škrob a celulóza, pravděpodobně poroste, což by mohlo pro některé společnosti znamenat obchodní příležitosti. Následně by mohlo dojít i k převzetí části tržního podílu od tradičních petrochemických výrobců," říká analytik.

A připojuje osobní zkušenost. "V posledních měsících jsme téma plastů analyzovali s několika chemickými a obalovými společnostmi a jejich reakce se velice lišily. Například přední výrobce polypropylenu považuje debatu o plastech za příležitost a sám zlepšuje recyklovatelnost svých produktů. Spoluprací se společnostmi zabývajícími se recyklací odpadů si zajistí vysoce kvalitní suroviny a vyvíjí takové produkty, které minimalizují odpad a vytěží maximum zdrojů. Jiný výrobce obalového materiálu očekává vyšší výnosy díky přechodu na hliníkové plechovky a investuje do recyklačních zařízení, aby si zajistil přístup k recyklovaným surovinám. Přístup jiných ale bohužel není tak aktivní, a i proto angažovanost firem v této problematice zahrnujeme do celkového posuzování investičních příležitostí," uzavírá Mike Dolan.

Zdroj:
Fidelity International
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
Lukáš Novotný (WOOD & Company): S&P 500 může projít korekcí, prudké poklesy ale i díky pozitivnímu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat