Jak jsou na tom banky ve střední a východní Evropě?
|

Jak jsou na tom banky ve střední a východní Evropě?

Analytici z Raiffeisenbank International se ponořili do firemních výkazů a datových řad, aby zjistili, jak (dobře) jsou na tom banky v regionu střední a východní Evropy (CEE). A tohle zjistili.

Střední a východní Evropa Evropské banky Evropské akcie Erste Group Bank Raiffeisen Finanční sektor Banky

Nejprve několik bodů, jak je shrnuje samotná banka:

  • Bankovní sektor ve střední a východní Evropě (CEE) se blíží rekordní ziskovosti. Dvouciferná návratnost kapitálu (RoE) je ve střední Evropě (CE), jihovýchodní Evropě (SEE) i východní Evropě (EE).
  • Česká republika a Kosovo jsou jednoznačně nejziskovější trhy. Rumunsko, Maďarsko a Ukrajina jsou nejatraktivnější ožívající trhy.
  • Celkové zisky bankovního sektoru v CE/SEE za rok 2018 dosáhly 13-14 miliard EUR, v celém regionu CEE přesáhly 30 miliard EUR.
  • Jednociferný procentuální podíl nesplácených úvěrů (NPL) v celém regionu CEE. V CE-3 (ČR, Maďarsko, Slovensko) NPL na nízké úrovni 3,3 %, v SEE 7 % a v EE 9,3 %.
  • Roste diferenciace v regionálních strategiích předních přeshraničních bank, nicméně Česká republika, Rumunsko a částečně Rusko patří mezi hlavní trhy předních bankovních skupin v CEE.
  • Ruský bankovní trh těží z konsolidace. I zde jsou dvojciferná návratnost kapitálu a dobře zakořeněné zahraniční banky se stabilním podnikáním v Rusku.
  • Tržní podíl rakouských bank v regionu CEE se opět blíží rekordním hodnotám.
  • Největší potenciál růstu bankovního sektoru je v SEE. Růst v CE poněkud oslabí, obzvláště v oblasti "retailu", mimo jiné kvůli regulatorním překážkám.

"Poprvé za několik uplynulých let nebyl ani jeden bankovní sektor v regionu CEE celkově za rok 2018 ztrátový. Ukazatele ziskovosti dosáhly v roce 2018 nejvyšších hodnot za posledních 5-6 let. Návratnost kapitálu v regionu překročila 12 %. Obzvláště pozoruhodný je široký základ oživení ziskovosti. Ve všech hlavních oblastech, tedy střední Evropě, jihovýchodní Evropě a východní Evropě, bylo v roce 2018 dosaženo dvouciferných ukazatelů, přičemž bankovní trhy v Rusku a na Ukrajině se zajímavě zotavily," uvedl Gunter Deuber, vedoucí oddělení výzkumu ekonomiky, pevných výnosů a devizových trhů v Raiffeisen Bank.

Zlepšení kvality úvěrů podpořilo zisky

Pozitivní vývoj ziskovosti byl podpořen především dalším zlepšením kvality úvěrů, nejvyšším nárůstem úvěrů od roku 2011 a stabilizací čisté úrokové marže na významných trzích. V roce 2018 také nedošlo k žádným velkým ekonomickým či politickým otřesům.

Celkový zisk bankovního sektoru v regionu CEE dosáhl více než 30 miliard EUR a téměř dosáhl historického rekordu z let 2011-2012. Na trzích CE a SEE byl zisk téměř 14 miliard EUR dokonce vyšší než dosud nejvyšší hodnoty z doby před světovou finanční krizí v roce 2008.

Zahraniční banky posilují

Vývoj v regionu byl pozitivní z pohledu zahraničních bank celkově i konkrétně bank rakouských, které působí napříč regionem. Erste Group Bank a Raiffeisen Bank International zde patří mezi tři největší západní banky.

V České republice, která je nejstabilnějším (ale i tak velice ziskovým) trhem střední a východní Evropy, i na zotavujících se trzích v Rumunsku a Rusku, tedy všech hlavních bankovních trzích předních západních bank působících v regionu, bylo v roce 2018 dosaženo průměrné návratnosti kapitálu těsně nad 14 %, což bylo nejvíce od roku 2007-2008.

"Zdá se, že rakouské banky působící v CEE mají opět větší chuť a možnost k růstu v tomto regionu. Jejich tržní podíl mezi předními bankami v roce 2018 opět vzrostl na dřívější rekordní úroveň mírně přesahující 40 %," zmínil Deuber.

Silná ČR

Český bankovní sektor pokračuje ve zdravém růstu, je kapitálově silný a ziskový. Zdrojem zisku byly navíc loni stabilní výnosy generované bankovními produkty a službami, nikoli mimořádné jednorázové operace, jež byly často k vidění v předchozích letech.

Ve středu zájmu zůstává hypotéční trh, který se postupně vyrovnává s řadou restriktivních opatření ČNB a je oslabován mimořádně vysokými cenami nemovitostí. Letos proto Raiffeisen Bank očekává zpomalení růstu na tomto trhu.

Druhým podstatným tématem nejbližší budoucnosti je bankovní sektorová daň, o jejímž zavedení se diskutuje a jejíž podoba není dosud stanovena.

Zdroj: Raiffeisen Bank