Jak množství dostupných informací ovlivňuje (ne)správnost investičních rozhodnutí
|

Jak množství dostupných informací ovlivňuje (ne)správnost investičních rozhodnutí

Investoři dnes mají přístup k nesrovnatelně většímu množství informací než dříve. A logicky by mělo platit, že čím více informací mají, tím lepší rozhodnutí dělají. Ale neplatí. Tedy ne vždy.

Investování Ponaučení pro investory Chyby v investování Psychologie

Pomocná profesorka marketingu na University of Toronto Claire Tsaiová a profesoři behaviorálních věd na University of Chicago Joshua Klayman a Reid Hastie se vlivu množství dostupných informací na (ne)správnost rozhodování věnovali ve společné studii nazvané Effects of Amount of Information on Judgment Accuracy and Confidence.

Tsaiová, Klayman a Hastie zkoumali, jaký vliv má množství poskytnutých informací na předpovídání vítěze fotbalových utkání. Účastníkům testu poskytovali statistické informace o anonymizovaných fotbalových týmech po jednotlivých balíčcích, přičemž v každém balíčku bylo vždy šest údajů. Takto účastníkům testu postupně dali pět balíčků informací a po každém kole je nechali odhadnout vítěze určitých utkání a míru pravděpodobnosti úspěchu tohoto tipu.

Závěr, ke kterému tento tým dospěl, může být pro někoho překvapující. Zatímco důvěra v odhady se s každým kolem výrazně zvýšila, úspěšnost tipů byla v průběhu celého testu zhruba stejná.

Na základě tohoto zkoumání Tsaiová, Klayman a Hastie došli k závěru, že řadě relativně nevýznamných informací přisuzovali účastníci testu příliš velkou důležitost. Jejich sebedůvěra v důsledku toho narůstala, výsledky ovšem tomuto vývoji neodpovídaly.

Ve studii ale zároveň její autoři upozorňují, že je velice obtížné určit, které informace jsou relevantní a které nikoli, případně které jsou důležitější a které méně. Současně varují, že některé informace sdělují vlastně totéž, ač se zdá, že vypovídají o různých věcech, a v neposlední řadě varují před faktorem náhody, který může ze stolu smést všechny statistiky.

Zdroj: behaviouralinvestment.com