Jak se experti mýlí o solární energetice
|

Jak se experti mýlí o solární energetice

Mezinárodní energetická agentura (IEA) každoročně vydává zprávu shrnující situaci na energetickém trhu a obsahující výhled na příštích několik let. Co se týče popisu současné situace, je aktuální zpráva prakticky bezchybná, problémem je ale tradičně odhad toho, co přinese blízká budoucnost.

Solární energie Fotovoltaika Energetika Elektřina

Stačí se podívat na následující graf zobrazující predikci vývoje nových instalovaných kapacit v segmentu solární energetiky. Každý rok IEA přichází s tvrzením, že růst nových instalovaných solárních kapacit již dosáhl vrcholu. A prakticky pokaždé zatím toto tvrzení bylo při pozdějším pohledu do zpětného zrcátka mimo mísu.

Je pravda, že predikovat vývoj solární energetiky je extrémně obtížné, problémem však je, že výhledy IEA nejsou jen nepřesné, nýbrž zcela zavádějící.

Odhady přírůstku instalovaných solárních kapacit ve světě, zdroj: IEA

Možná má o něco lepší odhad vláda Spojených států, respektive americká vládní energetická agentura EIA. Z níže přiloženého grafu, na němž jsou vyobrazeny odhady vývoje výroby energie ze slunečního záření na americkém území, je zřejmé, že predikce EIA jsou s postupujícím časem přesnější, hovořit o spolehlivosti by ale bylo hodně odvážné.

Zajímavé navíc je, že EIA své výhledy mění překotně a mnohdy zdánlivě nelogicky. Z dlouhodobého hlediska se zatím nejpřesnější zdá být výhled EIA z roku 1979.

Odhady výroby energie ze slunečního záření v USA, zdroj: EIA

Jedním z hlavních důvodů, proč se predikce expertů nenaplňují, je podle všeho vývoj nákladů na výrobu solární energie. Zatímco v roce 1977 cena solárního panelu přepočtená na jeden vyrobený watt elektrické energie dosahovala asi 76 dolarů, v 90. letech to bylo asi 8 dolarů a v prvních letech nového tisíciletí 6-7 dolarů, dnes je to jen přibližně 30 centů. Přitom v každé době odborníci tvrdili, že pokles bude jen velice pozvolný.

"Ukazuje je, že experti jsou velmi konzervativní," říká Auke Hoekstra z Technical University of Eindhoven. "Přes brýle, které mají nasazené, neprocházejí empirická data, jež předznamenávají radikální změny."

Cena solárních panelů (USD/watt)

Zdroj: Visualcapitalist.com