Jak se změnil globální akciový trh za poslední století?
|

Jak se změnil globální akciový trh za poslední století?

Ponechme stranou technologické změny a zůstaňme u geografie. Na nejvýznamnější trhy se ve své výroční zprávě o světových akciích zaměřila Credit Suisse.

Světové akcie Akciový trh Zajímavost dne

Srovnání let 1899 a 2016 (obojí ke konci kalendářního roku) odhaluje řadu zajímavých posunů. Význam Británie klesl, hlavní roli dnes hrají Spojené státy (ještě v roce 1990 to například bylo Japonsko). Credit Suisse se soustředila na celkem 23 národních akciových trhů, které v roce 1899 představovaly 98 % globální tržní kapitalizace, dnes stále mají obrovskou váhu, byť o něco nižší (91 %). Současná situace, mimochodem, až na výjimky (třeba Čínu) odráží poměrně přesně i geopolitický význam jednotlivých států.

Globální akciový trh v letech 1899 a 2016
Globální akciový trh v letech 1899 a 2016
Zdroj: Credit Suisse