Když statistika klame tělem
|

Když statistika klame tělem

Téměř každá studie nebo statistické měření se musí potýkat s problémem, kterým je nízký počet měření, opakování, příkladů nebo vzorků. Tento nízký počet vede při zobecňování k chybám a špatným interpretacím. Jak to může ovlivňovat investiční rozhodování?

Psychologie Chyby v investování Statistika Ponaučení pro investory Investování

Naši dávní předci nepotřebovali při svém rozhodování zkoumat, zda mají dostatečné množství vzorků potřebných pro přežití, spíše naopak. Čekání na dostatečnou velikost vzorku mohlo mnohdy být cestou k přežití a reprodukci. Platí to z důvodu asymetrie nákladů spojených s chybami souvisejícími s tímto rozhodnutím. Když se náš předek dostal ke zdroji vody a myslel si, že je vadná, ačkoli vadná nebyla, byla to chyba (typ I). Ale když se rozhodl, že je pitná, ale ona pitná nebyla, mohl to být rozsudek smrti (typ II).

Vnímání, data a interpretace

Lidé se proto podvědomě snaží předcházet chybám typu II, protože jejich následky jsou horší. I proto se lidé mají tendenci soustředit na to, co je negativní, ne na pozitivní věci, přičemž na negativní věci reagují mnohem silněji. Když jsou vnímaná rizika velká, nepotřebujeme velký vzorek, abychom mu věnovali pozornost. Naši předkové to dobře věděli a chovali se podle toho. Jednání s nedostatečnými informacemi a vyhýbání se rizikovým výsledkům bylo lepší než myslet na statistiku a nechat zhynout své genetické dědictví.

Dalším důvodem, proč lidé nemají problém s nedostatečným množstvím vzorků, je to, že máme rádi příběhy. Všichni víme, že kouření škodí zdraví, ale nakonec se vždy najde někdo, kdo měl pradědu, který vykouřil krabičku denně a dožil se 102 let.

Opačným případem jsou data, kterých sice může být dost, ale nejsou správně prezentována. Například tvrzení, že lidé, kteří jedí hodně zeleniny, se dožívají vyššího věku, může znít zajímavě, ale nemusí být přesné. Ti, kdo jedí více zeleniny, totiž mají tendenci podporovat své zdraví i jinak, například tím, že více sportují, nekouří a podobně. A zkreslení je na světě.

Úspěch v investování?

Stejné je to u úspěšných investorů. Na první pohled se může zdát, že za jejich úspěchy je nějaká zajímavá strategie, případně správná alokace aktiv. V reálu to ale bývá spíše o tom, že úspěšný investor se vyhýbá chování, které u většiny ostatních vede ke ztrátám, typicky nadměrnému obchodování, placení vysokých poplatků, využívání páky a tak dále.

Data tedy nejsou vše, ale když už je máme k dispozici, je potřeba snažit se pochopit jejich omezení a možnosti využití. Všechna důležitá rozhodnutí, včetně těch investičních, nakonec budeme muset dělat s nedostatečným množstvím informací.

Mnohé nedostatky týkající se malého množství informací či zkušeností lze (alespoň částečně) vyřešit studiem a četbou. V současnosti není problém si najít informace o čemkoli a přečíst si příběhy a zkušenosti lidí, kteří mají za sebou mnohem více než my. Není nutné vše zažít na vlastní kůži, stačí mít vůli se učit a studovat, poučit se z chyb druhých, těch úspěšných zejména.

Zdroj: Of Dollars And Data