NWR na konci loňského roku odepisovala aktiva, a propadla se proto do hluboké ztráty
|

NWR na konci loňského roku odepisovala aktiva, a propadla se proto do hluboké ztráty

Společně s daty za čtvrtý kvartál společnost NWR oznámila také neauditované hospodářské výsledky za celý rok 2013. Velká část provozního zisku EBITDA za čtvrtý kvartál připadla na uvolněné rezervy určené na zaměstnanecké benefity. Firma také výrazně snížila odhad vytěžitelných zásob uhlí.

NWR Uhlí a koks Akcie ČR Výsledková sezóna

Rok 2013

 • Výnosy z pokračujících činností dosáhly 850 milionů EUR, což představuje pokles o 28 % kvůli klesajícím cenám uhlí.

 • Průměrná cena koksovatelného uhlí činila 98 EUR/t, což znamená pokles o 22 %. Průměrná cena energetického uhlí činila 56 EUR/t, což znamená pokles o 24 %.

 • Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí dosáhly 78 EUR/t, což představuje 10% nárůst při 21% poklesu produkce, avšak 14% pokles při stabilní produkci. Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí ve 4. čtvrtletí roku 2013 byly 68 EUR/t.

 • Výdaje na administrativu a prodej z pokračujících činností klesly o 26 % na 165 milionů EUR.

 • EBITDA z pokračujících činností ve 4Q2013 -10 milionů EUR (odhad: +5,1 milionu EUR). Ve 4. čtvrtletí 2013 EBITDA dosáhl 40 milionů EUR, pozitivně ovlivněn uvolněním rezervy 28 milionů EUR určené na zaměstnanecké benefity.

 • Ztráta z pokračujících operací ve 4Q2013 466,14 milionu EUR (odhad: -39,1 milionu EUR, opravná položka 497 milionů EUR).

 • Tržby ve 4Q2013 dosáhly 216,15 milionu EUR (odhad: 220,2 milionu EUR).

 • Snížení hodnoty aktiv NWR (impairment) o 807 milionů EUR z pokračujících činností.

 • Ztráta z ukončených činností ve výši 56 milionů EUR, včetně ztrát z prodeje ve výši 65 milionů EUR.

 • Základní ztráta na akcii typu A ve výši 3,62 EUR. Očištěná základní ztráta z pokračujících činností na akcii A ve výši 0,86 EUR.

 • Čisté zadlužení na konci roku 625 milionů EUR a hotovost 184 milionů EUR.

 • Vzhledem k předpokládané úspěšné kapitálové restrukturalizaci jsou výkazy zpracovány na principu "going concern" (předpoklad trvání podniku). Na popis materiální nejistoty spojené s použitím tohoto principu, vypracovaný vedením společnosti, pravděpodobně odkáže zpráva auditora.

"Podmínky na trhu v průběhu čtvrtého čtvrtletí loňského roku byly nadále náročné, což se projevilo dalším 15% poklesem globálních spotových cen koksovatelného uhlí. To se nevyhnutelně podepsalo na dojednávání cen našeho koksovatelného uhlí na první kvartál tohoto roku, které v mezikvartálním srovnání klesly o 7 %," vysvětlil Gareth Penny, výkonný předseda představenstva NWR.

"Čistá ztráta kvůli dalšímu odpisu aktiv (497 milionů EUR) dosáhla 465 milionů EUR. Očištěná ztráta o odpisy byla 34 milionů EUR, v souladu s odhady. EBITDA překvapil mírně pozitivně s 40 miliony EUR, čekali jsme jen 5 milionů EUR. Toto číslo však zahrnovalo 28 milionů EUR rozpouštění rezerv na zaměstnanecké benefity. Tržby byly s 216 miliony EUR mírně pod očekáváním, jednotkové těžební náklady klesly o 7 % mezičtvrtletně na 68 EUR/t v souladu s našimi odhady," říká Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Lepší byly jen o něco nižší administrativní náklady. Hotovost dosáhla 184 milionů EUR (157 milionů EUR ve 3Q2013), my jsme odhadovali 210 milionů EUR."

Firma především snížila odhadované vytěžitelné zásoby uhlí v ČR ze 184 milionů tun na pouhých 64 milionů tun (průměrná životnost dolů na loňské produkci jen 7,2 roku). "Výsledky NWR jsou vyloženě negativní kvůli propadu vytěžitelných rezerv. Po roce 2014 lze očekávat rychlý pokles produkce, který bude dále tlačit na výsledky NWR bez ohledu na ceny uhlí, pokud ty raketově nevzrostou," varuje Bártek.

NWR - hospodářské výsledky v jednotlivých kvartálech roku 2013

Provozní výsledky

 • Těžba uhlí v objemu 8,8 milionu tun, prodej uhlí 9,7 milionu tun.
 • Prodej uhlí v poměru 48 % koksovatelného a 52 % energetického.
 • Investiční výdaje na pokračující činnosti 100 milionů EUR (pokles o 55 %).
 • Snížení zásob o 70 % na 350 tisíc tun.
 • Celkový počet zaměstnanců včetně dodavatelských firem nižší o 7 %.
NWR - hospodářské výsledky v letech 2012 a 2013

Opatření na posílení likvidity a optimalizaci obchodního modelu

 • Plánovaných úspor hotovosti ve výši 100 milionů EUR k posílení finanční pozice bylo do konce roku 2013 v plném rozsahu dosaženo.
 • Byl dokončen prodej dceřiné společnosti OKK Koksovny s hrubým výnosem 95 milionů EUR. Příjem 7 milionů EUR odložen na březen 2014.
 • Sjednáno odložené testování a dodatečné podmínky ve vztahu k úvěru ECA.
 • Uzavřena nová kolektivní smlouva s odbory na roky 2014 až 2018, s českým státem podepsáno nezávazné Memorandum o porozumění ohledně Dolu Paskov.

Ceny a cíle na rok 2014

 • Průměrná nasmlouvaná cena koksovatelného uhlí v 1. čtvrtletí 2014 je 91 EUR/t, což představuje pokles o 7 % oproti předchozímu kvartálu. Průměrná nasmlouvaná cena 80 % očekávané produkce energetického uhlí pro celý rok 2014 byla dohodnuta na 54 EUR/t, což znamená pokles o 4 % oproti roku 2013.
 • Cíl pro objem produkce a prodeje stanoven na 9 až 9,5 milionu tun. Cíl pro podíl koksovatelného uhlí v prodejním mixu 55 až 60 %.
 • Investiční výdaje na údržbu a průběžnou obnovu pod 100 milionů EUR.
 • Cílové hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí 60 EUR/t ke konci roku, pokud by byl uzavřen Důl Paskov.

Revize kapitálové struktury NWR

Představenstvo 22. ledna 2014 zahájilo revizi kapitálové struktury společnosti NWR. Společnost zahájila diskuse se všemi zainteresovanými stranami s cílem vytvořit a realizovat takovou kapitálovou strukturu, která odráží a respektuje zájmy všech zúčastněných stran. Do diskusí je zapojen i majoritní akcionář NWR, firma BXR, který dal najevo, že je i se svými akcionáři připraven investovat nový kapitál do vhodně revidované kapitálové struktury.

Společnost rovněž zahájila diskuse s poradci ad hoc výboru držitelů dluhopisů, kteří zastupují držitele zajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2018 v hodnotě 500 milionů EUR, nezajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2021 v hodnotě 275 milionů EUR a držitele obou typů dluhopisů. "Dokončení tohoto procesu spolu s pokračujícím zlepšováním provozní efektivnosti by mělo NWR umožnit vyjít z nynějšího velmi obtížného období jako konkurenceschopný hráč na evropském trhu černého uhlí. Chceme nadále sledovat dříve ohlášenou strategii stát se evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí do roku 2017," neztrácí dlouhodobý optimismus Penny.

Aktuální stav revize nerostných zásob a rezerv NWR

Firma JT Boyd předběžně ocenila česká aktiva NWR k 31. prosinci 2013 na 64 milionů tun prodejných zásob kategorie JORC (prokázané a pravděpodobné), což představuje 65% pokles oproti stavu 184 milionů tun k 31. prosinci 2012. "Tento pokles v zásadě souvisí se snížením dlouhodobé ceny, kterou NWR ohodnocuje své koksovatelné a energetické uhlí na 108 EUR, respektive 57 EUR za tunu," uvedl ke snížení Gareth Penny.

Co se týče projektu Dębiensko, pro který nyní firma IMC připravuje zprávu o revizi nerostných zdrojů a zásob, je pravděpodobné, že dříve uváděné ekonomicky vytěžitelné zásoby v Dębiensku budou překlasifikovány do kategorie geologických zdrojů.

Co musíte ráno vědět (6. prosince)
Co musíte ráno vědět (6. prosince)
před hodinou

Co musíte ráno vědět (6. prosince)

Jak se ve čtvrtek obchodovalo s akciemi na Wall Street a na evropských burzách, kolik vynese největší IPO historie a...
Musíte vědět
HN: Korejci kupují od Rusů plzeňskou společnost Škoda JS
včera v 23:00

HN: Korejci kupují od Rusů plzeňskou společnost Škoda JS

Jihokorejský konglomerát Korea Heavy Industry & Development kupuje od ruské Gazprombank dodavatele jaderných...
Jižní Korea Fúze a akvizice Česká republika
Americké akcie ve čtvrtek mírně stouply, pozornost se soustředila na…
Americké akcie ve čtvrtek mírně stouply, pozornost se soustředila na…
včera v 22:30

Americké akcie ve čtvrtek mírně stouply, pozornost se soustředila na americko-čínská obchodní jednání

Akcie ve Spojených státech zakončily čtvrteční obchodování v mírném plusu, když investoři vyhlíželi zprávy týkající...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Primární nabídka akcií ropné firmy Saudi Aramco bude největší na světě
Primární nabídka akcií ropné firmy Saudi Aramco bude největší na světě
včera v 20:11

Primární nabídka akcií ropné firmy Saudi Aramco bude největší na světě

Primární nabídka akcií saúdskoarabského ropného gigantu Saudi Aramco bude největší na světě. Firma ve čtvrtek...
Saudi Aramco Primární úpis akcií (IPO) Saúdská Arábie
Británie vyšetřuje Glencore kvůli podezření z uplácení
včera v 19:51

Británie vyšetřuje Glencore kvůli podezření z uplácení

Britský Úřad pro vyšetřování závažných podvodů (SFO) vyšetřuje obchodníka s komoditami a těžaře Glencore kvůli...
Spojené království Těžba Evropské akcie
Trump se odvolal k nejvyššímu soudu kvůli daňovým záznamům
Trump se odvolal k nejvyššímu soudu kvůli daňovým záznamům
včera v 19:10

Trump se odvolal k nejvyššímu soudu kvůli daňovým záznamům

Prezident USA Donald Trump se u nejvyššího amerického soudu dožaduje toho, aby jeho účetní firma nemusela Kongresu...
Donald Trump Spojené státy americké (USA) Daně
Evropské akcie ve čtvrtek po nejednoznačné seanci uzavřely vesměs s…
Evropské akcie ve čtvrtek po nejednoznačné seanci uzavřely vesměs s…
včera v 18:00

Evropské akcie ve čtvrtek po nejednoznačné seanci uzavřely vesměs s mírnými ztrátami

Ceny akcií na velkých burzách západní Evropy mířily během čtvrtečního obchodování oběma směry, aby skončily vesměs...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Forbes: CITIC podala trestní oznámení na exšéfa PLG Radila
včera v 17:49

Forbes: CITIC podala trestní oznámení na exšéfa PLG Radila

Čínská investiční skupina CITIC Europe, která je většinovým vlastníkem Pivovarů Lobkowicz Group, podala trestní...
Čína Česká republika Pivovary Lobkowicz
Cena za akcii Saudi Aramco bude prý na horní hranici rozpětí
včera v 17:36

Cena za akcii Saudi Aramco bude prý na horní hranici rozpětí

Cena za akcii saúdskoarabského ropného gigantu Saudi Aramco byla stanovena na horním konci rozpětí, tedy 32 rijálů ...
Saudi Aramco Primární úpis akcií (IPO)
Letový provoz nad ČR v létě klesl o 2,2 procenta, poprvé po 30 letech
včera v 17:13

Letový provoz nad ČR v létě klesl o 2,2 procenta, poprvé po 30 letech

Letecký provoz nad Českem poprvé po 30 letech poklesl. Letoví dispečeři během letošní letní sezony, tedy od května do...
Doprava Česká republika
GM a LG Chem chtějí postavit jeden z největších závodů na baterie
včera v 17:04

GM a LG Chem chtějí postavit jeden z největších závodů na baterie

Americká automobilka General Motors a jihokorejská společnost LG Chem plánují postavit jeden z největších závodů na...
Elektřina Americké akcie Auta
Pražská burza ve čtvrtek přidala téměř půl procenta, vzestup vedly…
Pražská burza ve čtvrtek přidala téměř půl procenta, vzestup vedly…
včera v 16:45

Pražská burza ve čtvrtek přidala téměř půl procenta, vzestup vedly banky

Index pražské burzy PX si během čtvrtečního obchodování připsal 0,43 % a uzavřel seanci na hodnotě 1 083,94 bodu. O...
Akcie ČR
USA: Zásob zemního plynu ubylo 19 miliard krychlových stop
včera v 16:32

USA: Zásob zemního plynu ubylo 19 miliard krychlových stop

Objem zásob zemního plynu na území Spojených států se v týdnu do 29. listopadu zmenšil o 19 miliard krychlových stop....
Americká ekonomika Zemní plyn
USA: Továrních objednávek v říjnu přibylo 0,3 procenta
včera v 16:12

USA: Továrních objednávek v říjnu přibylo 0,3 procenta

Objem továrních objednávek ve Spojených státech byl v říjnu o 0,3 procenta větší než v září. Po zářijovém...
Americká ekonomika Průmysl
Metro exkluzivně jedná o prodeji hypermarketů s X+Bricks
včera v 16:07

Metro exkluzivně jedná o prodeji hypermarketů s X+Bricks

Německá obchodní společnost Metro exkluzivně jedná o prodeji své divize hypermarketů Real s konsorciem, které vede...
Evropské akcie Maloobchod
Kanada: Ekonomická aktivita v listopadu nad očekávání oživila
včera v 16:01

Kanada: Ekonomická aktivita v listopadu nad očekávání oživila

Index nákupních manažerů od Ivey Business School na Western University, jenž měří ekonomickou aktivitu napříč Kanadou...
Kanada Ekonomika Indexy nákupních manažerů (PMI)
Polské aerolinky LOT budou od května létat z Prahy do Budapešti
včera v 15:54

Polské aerolinky LOT budou od května létat z Prahy do Budapešti

Polský letecký dopravce LOT Polish Airlines začne od 27. května příštího roku pravidelně létat na trase mezi Prahou a...
Doprava Evropské akcie
USA: Schodek obchodní bilance se v říjnu ztenčil na 47,2 miliardy USD…
včera v 14:46

USA: Schodek obchodní bilance se v říjnu ztenčil na 47,2 miliardy USD, dovoz i vývoz klesaly

Hodnota deficitu americké obchodní bilance poklesla v říjnu na 47,2 miliardy USD. V září čítal schodek 52,5 miliardy...
Americká ekonomika Mezinárodní obchod