NWR na konci loňského roku odepisovala aktiva, a propadla se proto do hluboké ztráty
|

NWR na konci loňského roku odepisovala aktiva, a propadla se proto do hluboké ztráty

Společně s daty za čtvrtý kvartál společnost NWR oznámila také neauditované hospodářské výsledky za celý rok 2013. Velká část provozního zisku EBITDA za čtvrtý kvartál připadla na uvolněné rezervy určené na zaměstnanecké benefity. Firma také výrazně snížila odhad vytěžitelných zásob uhlí.

NWR Uhlí a koks Akcie ČR Výsledková sezóna

Rok 2013

 • Výnosy z pokračujících činností dosáhly 850 milionů EUR, což představuje pokles o 28 % kvůli klesajícím cenám uhlí.

 • Průměrná cena koksovatelného uhlí činila 98 EUR/t, což znamená pokles o 22 %. Průměrná cena energetického uhlí činila 56 EUR/t, což znamená pokles o 24 %.

 • Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí dosáhly 78 EUR/t, což představuje 10% nárůst při 21% poklesu produkce, avšak 14% pokles při stabilní produkci. Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí ve 4. čtvrtletí roku 2013 byly 68 EUR/t.

 • Výdaje na administrativu a prodej z pokračujících činností klesly o 26 % na 165 milionů EUR.

 • EBITDA z pokračujících činností ve 4Q2013 -10 milionů EUR (odhad: +5,1 milionu EUR). Ve 4. čtvrtletí 2013 EBITDA dosáhl 40 milionů EUR, pozitivně ovlivněn uvolněním rezervy 28 milionů EUR určené na zaměstnanecké benefity.

 • Ztráta z pokračujících operací ve 4Q2013 466,14 milionu EUR (odhad: -39,1 milionu EUR, opravná položka 497 milionů EUR).

 • Tržby ve 4Q2013 dosáhly 216,15 milionu EUR (odhad: 220,2 milionu EUR).

 • Snížení hodnoty aktiv NWR (impairment) o 807 milionů EUR z pokračujících činností.

 • Ztráta z ukončených činností ve výši 56 milionů EUR, včetně ztrát z prodeje ve výši 65 milionů EUR.

 • Základní ztráta na akcii typu A ve výši 3,62 EUR. Očištěná základní ztráta z pokračujících činností na akcii A ve výši 0,86 EUR.

 • Čisté zadlužení na konci roku 625 milionů EUR a hotovost 184 milionů EUR.

 • Vzhledem k předpokládané úspěšné kapitálové restrukturalizaci jsou výkazy zpracovány na principu "going concern" (předpoklad trvání podniku). Na popis materiální nejistoty spojené s použitím tohoto principu, vypracovaný vedením společnosti, pravděpodobně odkáže zpráva auditora.

"Podmínky na trhu v průběhu čtvrtého čtvrtletí loňského roku byly nadále náročné, což se projevilo dalším 15% poklesem globálních spotových cen koksovatelného uhlí. To se nevyhnutelně podepsalo na dojednávání cen našeho koksovatelného uhlí na první kvartál tohoto roku, které v mezikvartálním srovnání klesly o 7 %," vysvětlil Gareth Penny, výkonný předseda představenstva NWR.

"Čistá ztráta kvůli dalšímu odpisu aktiv (497 milionů EUR) dosáhla 465 milionů EUR. Očištěná ztráta o odpisy byla 34 milionů EUR, v souladu s odhady. EBITDA překvapil mírně pozitivně s 40 miliony EUR, čekali jsme jen 5 milionů EUR. Toto číslo však zahrnovalo 28 milionů EUR rozpouštění rezerv na zaměstnanecké benefity. Tržby byly s 216 miliony EUR mírně pod očekáváním, jednotkové těžební náklady klesly o 7 % mezičtvrtletně na 68 EUR/t v souladu s našimi odhady," říká Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Lepší byly jen o něco nižší administrativní náklady. Hotovost dosáhla 184 milionů EUR (157 milionů EUR ve 3Q2013), my jsme odhadovali 210 milionů EUR."

Firma především snížila odhadované vytěžitelné zásoby uhlí v ČR ze 184 milionů tun na pouhých 64 milionů tun (průměrná životnost dolů na loňské produkci jen 7,2 roku). "Výsledky NWR jsou vyloženě negativní kvůli propadu vytěžitelných rezerv. Po roce 2014 lze očekávat rychlý pokles produkce, který bude dále tlačit na výsledky NWR bez ohledu na ceny uhlí, pokud ty raketově nevzrostou," varuje Bártek.

NWR - hospodářské výsledky v jednotlivých kvartálech roku 2013

Provozní výsledky

 • Těžba uhlí v objemu 8,8 milionu tun, prodej uhlí 9,7 milionu tun.
 • Prodej uhlí v poměru 48 % koksovatelného a 52 % energetického.
 • Investiční výdaje na pokračující činnosti 100 milionů EUR (pokles o 55 %).
 • Snížení zásob o 70 % na 350 tisíc tun.
 • Celkový počet zaměstnanců včetně dodavatelských firem nižší o 7 %.
NWR - hospodářské výsledky v letech 2012 a 2013

Opatření na posílení likvidity a optimalizaci obchodního modelu

 • Plánovaných úspor hotovosti ve výši 100 milionů EUR k posílení finanční pozice bylo do konce roku 2013 v plném rozsahu dosaženo.
 • Byl dokončen prodej dceřiné společnosti OKK Koksovny s hrubým výnosem 95 milionů EUR. Příjem 7 milionů EUR odložen na březen 2014.
 • Sjednáno odložené testování a dodatečné podmínky ve vztahu k úvěru ECA.
 • Uzavřena nová kolektivní smlouva s odbory na roky 2014 až 2018, s českým státem podepsáno nezávazné Memorandum o porozumění ohledně Dolu Paskov.

Ceny a cíle na rok 2014

 • Průměrná nasmlouvaná cena koksovatelného uhlí v 1. čtvrtletí 2014 je 91 EUR/t, což představuje pokles o 7 % oproti předchozímu kvartálu. Průměrná nasmlouvaná cena 80 % očekávané produkce energetického uhlí pro celý rok 2014 byla dohodnuta na 54 EUR/t, což znamená pokles o 4 % oproti roku 2013.
 • Cíl pro objem produkce a prodeje stanoven na 9 až 9,5 milionu tun. Cíl pro podíl koksovatelného uhlí v prodejním mixu 55 až 60 %.
 • Investiční výdaje na údržbu a průběžnou obnovu pod 100 milionů EUR.
 • Cílové hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí 60 EUR/t ke konci roku, pokud by byl uzavřen Důl Paskov.

Revize kapitálové struktury NWR

Představenstvo 22. ledna 2014 zahájilo revizi kapitálové struktury společnosti NWR. Společnost zahájila diskuse se všemi zainteresovanými stranami s cílem vytvořit a realizovat takovou kapitálovou strukturu, která odráží a respektuje zájmy všech zúčastněných stran. Do diskusí je zapojen i majoritní akcionář NWR, firma BXR, který dal najevo, že je i se svými akcionáři připraven investovat nový kapitál do vhodně revidované kapitálové struktury.

Společnost rovněž zahájila diskuse s poradci ad hoc výboru držitelů dluhopisů, kteří zastupují držitele zajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2018 v hodnotě 500 milionů EUR, nezajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2021 v hodnotě 275 milionů EUR a držitele obou typů dluhopisů. "Dokončení tohoto procesu spolu s pokračujícím zlepšováním provozní efektivnosti by mělo NWR umožnit vyjít z nynějšího velmi obtížného období jako konkurenceschopný hráč na evropském trhu černého uhlí. Chceme nadále sledovat dříve ohlášenou strategii stát se evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí do roku 2017," neztrácí dlouhodobý optimismus Penny.

Aktuální stav revize nerostných zásob a rezerv NWR

Firma JT Boyd předběžně ocenila česká aktiva NWR k 31. prosinci 2013 na 64 milionů tun prodejných zásob kategorie JORC (prokázané a pravděpodobné), což představuje 65% pokles oproti stavu 184 milionů tun k 31. prosinci 2012. "Tento pokles v zásadě souvisí se snížením dlouhodobé ceny, kterou NWR ohodnocuje své koksovatelné a energetické uhlí na 108 EUR, respektive 57 EUR za tunu," uvedl ke snížení Gareth Penny.

Co se týče projektu Dębiensko, pro který nyní firma IMC připravuje zprávu o revizi nerostných zdrojů a zásob, je pravděpodobné, že dříve uváděné ekonomicky vytěžitelné zásoby v Dębiensku budou překlasifikovány do kategorie geologických zdrojů.

Čínský jüan vůči dolaru oslabil na nejslabší úroveň od 6. ledna
před 17 minutami

Čínský jüan vůči dolaru oslabil na nejslabší úroveň od 6. ledna

Čínský jüan v pondělí sestoupil na třítýdenní minimum kvůli rostoucímu počtu úmrtí v důsledku nového typu koronaviru....
Čínský jüan Americký dolar Měny
Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v lednu zhoršila
Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v lednu zhoršila
před 35 minutami

Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v lednu zhoršila

Podnikatelská nálada v Německu se začátkem letošního roku překvapivě zhoršila, a to kvůli nárůstu pesimismu ohledně...
Německo Byznys a podnikání
Asijské akcie v úvodu týdne oslabily kvůli hrozbě dalšího šíření…
Asijské akcie v úvodu týdne oslabily kvůli hrozbě dalšího šíření…
před hodinou

Asijské akcie v úvodu týdne oslabily kvůli hrozbě dalšího šíření koronaviru

Asijské akciové trhy zakončily pondělní seanci v červených číslech, když je dolů stáhlo další šíření čínského...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Ameriprise Financial dosáhla 5,1% podílu ve Stock Spirits
před hodinou

Ameriprise Financial dosáhla 5,1% podílu ve Stock Spirits

Společnost Ameriprise Financial minulý týden dosáhla 5,1% podílu ve výrobci alkoholických nápojů Stock Spirits Group....
Stock Spirits Akcie ČR
Ministr průmyslu patrně navrhne odvolání ředitele ČTÚ a změnu…
09:56

Ministr průmyslu patrně navrhne odvolání ředitele ČTÚ a změnu parametrů 5G aukce

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček by v pondělí na jednání vlády mohl požádat o odvolání ředitele Českého...
5G sítě Telekomunikace Akcie ČR
MONETA by podle jejího šéfa mohla přispět do Národního rozvojového…
09:39

MONETA by podle jejího šéfa mohla přispět do Národního rozvojového fondu 30 % ročního zisku

Generální ředitel Monety Money Bank Tomáš Spurný uvedl, že by banka mohla přispět 30 % ročního zisku do Národního...
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) Akcie ČR Evropské banky
CRIF: Počet podnikatelů v ČR se loni snížil o 20 000
09:01

CRIF: Počet podnikatelů v ČR se loni snížil o 20 000

Počet podnikatelů v ČR se loni snížil o 20 000. Začalo podnikat téměř 60 000 lidí. Zároveň ale ukončilo své podnikání...
Česká republika Byznys a podnikání
Propad výnosů dluhopisů kvůli koronaviru? Za pár týdnů investoři…
Propad výnosů dluhopisů kvůli koronaviru? Za pár týdnů investoři…
08:34

Propad výnosů dluhopisů kvůli koronaviru? Za pár týdnů investoři nemusejí o ničem vědět, zní z Goldman Sachs

Šíření koronaviru s označením 2019-nCoV je mediálně vděčným tématem. Panika, kterou se zatím podařilo vyvolat, má...
Dluhopisový trh Státní dluhopisy Americké státní dluhopisy
Co musíte ráno vědět (27. ledna)
Co musíte ráno vědět (27. ledna)
00:00

Co musíte ráno vědět (27. ledna)

Jak zakončily uplynulý týden akcie v Evropě a v USA, o kom se nelichotivě vyjádřil George Soros a jaké "tajemství"...
Musíte vědět
Faltýnek: Digitální daň by mohla začít platit ještě letos
včera v 14:21

Faltýnek: Digitální daň by mohla začít platit ještě letos

Digitální daň pro internetové firmy v Česku by mohla začít platit ještě letos. V pořadu Otázky Václava Moravce v...
Daně Internet Česká republika
Schillerová zvažuje zrušení několika daňových výjimek
včera v 12:41

Schillerová zvažuje zrušení několika daňových výjimek

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zvažuje zrušení několika daňových výjimek. Jedna z nich se týká...
Daně Česká republika Nemovitosti
OECD by měla návrhy na provedení důchodové reformy v Česku dodat do…
včera v 12:14

OECD by měla návrhy na provedení důchodové reformy v Česku dodat do konce července

Odborníci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by měli dodat vládě své návrhy na provedení...
Důchody Česká republika
Analytici: Samotné vystoupení Británie z EU ekonomiku nezasáhne,…
včera v 11:06

Analytici: Samotné vystoupení Británie z EU ekonomiku nezasáhne, rizikem je konec roku

Od samotného formálního vystoupení Velké Británie z EU na konci ledna nelze čekat žádné výrazné dopady na vývoj trhů...
Spojené království Evropská unie Evropská ekonomika
Čínský koronavirus: Až 250 tisíc nakažených během 10 dnů? Možné to je…
Čínský koronavirus: Až 250 tisíc nakažených během 10 dnů? Možné to je…
včera v 09:43

Čínský koronavirus: Až 250 tisíc nakažených během 10 dnů? Možné to je, varuje vědec

Jak rychle se může šířit nákaza koronavirem, která již Peking přiměla k uzavření města Wu-chan, rušení mnoha...
Čína Ekonomické a politické hrozby Krása a zdraví
Boeing 777X úspěšně absolvoval první zkušební let, ve vzduchu byl…
Boeing 777X úspěšně absolvoval první zkušební let, ve vzduchu byl…
25. 1. 2020 23:26

Boeing 777X úspěšně absolvoval první zkušební let, ve vzduchu byl zhruba čtyři hodiny

Nový dálkový letoun 777X americké společnost Boeing v sobotu úspěšně absolvoval první zkušební let, který byl tento...
Boeing Doprava
Boeing 777X po dvou odkladech vzlétl ke zkušebnímu letu
Boeing 777X po dvou odkladech vzlétl ke zkušebnímu letu
25. 1. 2020 21:31

Boeing 777X po dvou odkladech vzlétl ke zkušebnímu letu

Americká společnost Boeing v sobotu zahájila zkušební let nového letounu 777X. Stroj vzlétl v 10.09 místního času (19...
Boeing Doprava Americké akcie
Fitch zvýšila úvěrový rating Řecka o jeden stupeň
25. 1. 2020 12:15

Fitch zvýšila úvěrový rating Řecka o jeden stupeň

Mezinárodní ratingová agentura Fitch zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka o jeden stupeň na úroveň BB....
Řecko Rating
V dozorčí radě Deutsche Bank zasedne bývalý vicekancléř Gabriel
25. 1. 2020 10:14

V dozorčí radě Deutsche Bank zasedne bývalý vicekancléř Gabriel

Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank jmenovala do své dozorčí rady bývalého německého vicekancléře a...
Deutsche Bank Evropské banky Management