Nový způsob využívání dat: Jak na tržní vítěze a poražené?
|

Nový způsob využívání dat: Jak na tržní vítěze a poražené?

Data a informace se stávají komoditami, které lze jednak zpeněžit, jednak využívat k dosahování lepších výnosů při investování. V prostředí, kde o úspěchu a neúspěchu často rozhodují emoce, může být správné pochopení dat jedním z rozhodujících faktorů.

Akciové fondy ETF Investiční portfolio Počítače

Poměrně dlouhá historie výzkumů a poznatků o lidském chování nás naučila, jak fungují emoce, které rozhodují o chování investorů. I tak manažeři aktivně spravující fondy dělají v zájmu dosažení nadvýnosu stejné, mnohdy lehce předvídatelné chyby.

Vědecký přístup

Společnost Cambridge Global Asset Management na to jde trochu jinak, vědecky. "Informace, a dokonce i výpočty jsou v těchto dnech komoditami. Naše hodnota musí být v kritickém myšlení a lidské intuici," říká Brandon Snow, ředitel a investiční ředitel společnosti. Má tím na mysli systémy, které sledují rozhodování jednotlivých manažerů a pomáhají správcům fondů vyhýbat se známým chybám, jako je například příliš dlouhé držení ztrátových titulů.

Snow přiznává, že je to i jeho případ, protože na základě dat zjišťuje, že prodává ziskové akcie příliš brzy a ty ztrátové drží velice dlouho. Po třech letech sbírání informací jeho společnost vyvíjí systém, který bude párovat manažery, kterým chybí určité dovednosti (například schopnost prodávat ve vhodný okamžik), s těmi, kteří tyto schopnosti mají. Cambridge zároveň sdílí nasbíraná data se zprostředkovateli a jinými spolupracujícími firmami.

Někteří manažeři se snaží shromažďovat tolik dat o chování svých klientů, kolik je jen možné, ale ne každému to vyhovuje. "Používáme to jako screeningový nástroj. Pokud to lidé nechtějí, nenutíme je k tomu," říká Tom Tully, portfoliomanažer z Aperture Investors. Dodává však, že manažer musí být při dosahování nadvýnosu maximálně důsledný, protože firma si účtuje v základu poplatky srovnatelné s těmi u indexových fondů, dodatečný poplatek investoři platí, až když manažer dosáhne nadvýnosu. "Jsme společnost založená na datech," říká Tully.

Pod kůži manažerů

Cambridge Global Asset Management sbírá i neobvyklá data od manažerů fondů, například informace o tom, kolik hodin spí, zda cvičí, informace z osobního života, zda se cítí šťastní a podobně. Firma hledá vzory a na dvoutýdenní bázi zhodnocuje nejlepší a nejhorší nápady. Pak se také zabývá otázkami typu, co by manažer prodal, kdyby musel, a podobně.

Na někoho mohou uvedené směry uvažování působit jako snaha o až příliš mnoho informací, které s investováním ani nesouvisejí, případně mohou být považované za příliš osobní. Brandon Snow ale připomíná, že když se podíval na své vlastní výsledky, zjistil, že až 40 % jeho rozhodnutí týkajících se menších pozic a akcií malých firem nepřineslo žádnou hodnotu. "Jde přitom o 40 % mé pracovní kapacity," říká. Teď již jen zbývá tuto informaci nějak smysluplně využít ve prospěch investorů.

Zdroj: Institutional Investor