31. 7. 2017 18:30

O nových technologiích v živočišné a rostlinné výrobě a dotacích na ně

Cesta k úspěchu v zemědělství tkví ve snižování nákladů a zvyšování produkce. Jaká jsou konkrétní opatření, jež odpovídají konceptu Zemědělství 4.0?

I v zemědělství se v současnosti zvyšují nároky na správu a zpracování dat, která slouží k řízení, kontrole, optimalizaci a automatizaci výrobních procesů a jsou podkladem pro rozhodování zemědělců. Využívání dat vede ke zvyšování efektivity a produktivity, k podpoře lepších životních podmínek zvířat i větší šetrnosti k životnímu prostředí.

Senzory pro dobytek

Pomocí senzorů na těle či přímo v těle zvířat je monitorován zdravotní stav, pohyb i chování zvířat. Senzory vyhodnocují i proces dojení, včetně kvality a složení mléka, ale i krmení nebo ventilace ve chlévě. Umožňují identifikaci, okamžitou detekci čerstvě narozených mláďat, určení vrcholu říje i vhodné doby inseminace, zjištění zdravotních problémů dříve, než se projeví nebo rozšíří ve stádě. Software je možné nainstalovat i na mobil, a farmář tak získává informace o každém kusu dobytka v reálném čase. Modernější senzory se umisťují přímo do zažívacího traktu dobytka. Velkou oblastí živočišné výroby využívající automatizaci, robotizaci a digitalizaci jsou různé dojicí, krmné, naváděcí či uklízecí systémy.

Automatické krmné boxy

Automatické krmné boxy pro prasnice slouží pro individuální dávkování krmiva pro jalové a březí prasnice. Lze je využít při suchém i tekutém krmení (v obou provedeních lze současně krmit 1 nebo 2 směsi), další možností je dávkování minerálů a vitamínů. Boxy dávkují krmivo na základě denní dávky nastavené v počítači. Prasnice je identifikována pomocí elektronického čipu, který má implantován v uchu.

Klimatizační jednotky

Na systémy řízení klimatu ve stáji jsou kladeny velké nároky, protože musejí zajistit přesné nastavení teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu tak, aby vytvořily optimální podmínky pro zvířata. Zvláště u vysoce šlechtěných plemen drůbeže, ustájených ve velkých koncentracích, je přesné nastavení klimatu bezpodmínečně nutné. Samozřejmostí klimatizačních systémů je alarm a nouzové otevírání.

Traktory a sklizňová technika

Na českém trhu jsou k dostání traktory a sklizňové stroje s nejmodernějšími technologiemi. Mají zabudovanou funkci automatického navádění pomocí GPS s přesností na 2 centimetry. Strojům nechybí ani autonomní řízení a otáčení (bez aktivních zásahů do řízení i v místech s nekvalitním signálem, díky čemuž se šetří palivo) či ovládání prostřednictvím dotykového panelu, který je spojen s centrálním systémem, který vše řídí (výkon, otáčky, spotřebu, chladiče) a získává data o sklizni a poloze v reálném čase. Systém rovněž umožňuje variabilní dávkování hnojiv a přípravků, což šetří náklady na hnojení a eliminuje překryvy při aplikaci osiva, hnojiva či přípravků na ochranu rostlin.

Půdní senzory, kapacitní čidla

Data o půdě a rostlinách umožňují sbírat rozličné typy senzorů. Díky nim je možné získávat data o půdě či rostlinách s extrémní přesností a spolehlivostí, přenášet je do centrálního systému, zpracovávat je a získávat z nich podklady pro rozhodování. Získané informace umožňují rozhodovat o úpravě půdy či rostlin v ten nejlepší moment a jen v rozsahu, který je skutečně potřeba.

Nakonec i drony

Drony a bezpilotní letouny lze již dnes využívat (v rámci precizního zemědělství) pro monitoring půdy, rostlin, tras traktorů či kombajnů, ale i přímo pro hnojení, ochranu polí či rostlin. Konkrétním příkladem může být dron určený pro multispektrální snímání zemědělské půdy. To umožňuje analyzovat stav půdy a kondici rostlin a zacílit zemědělskou činnost (hnojiva, pesticidy) přesně do těch míst, která je potřebují.

Čerpání dotací

Dotace pro pořízení moderních technologií lze v období 2014-2020 čerpat primárně v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Konkrétně v rámci operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (opatření: 4. Investice do hmotného majetku). Cílem je zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, zvýšení jejich hospodářské výkonnosti a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace. Podporovány jsou investice v živočišné i rostlinné výrobě, které vedou ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem.

Další dotační možnosti nabízí Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Získání dotace vždy podmiňuje finanční spoluúčast žadatele, na kterou lze čerpat úvěry za výhodných podmínek u České spořitelny. Podpořená investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podporovány zejména nejsou běžné opravy technologických zařízení, budov a staveb a také nákup automobilů.

Autory textu jsou Tereza Hrtúsová a Radek Novák (Ekonomické a strategické analýzy, Česká spořitelna)

Více o tématu: www.investicniweb.cz/agro

19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
Lukáš Novotný (WOOD & Company): S&P 500 může projít korekcí, prudké poklesy ale i díky pozitivnímu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat