Před vrcholem, na vrcholu, za vrcholem
|

Před vrcholem, na vrcholu, za vrcholem

Výhodou opravdu dlouhého investičního horizontu je mimo jiné to, že je téměř jedno, zda akcie kupujete na lokálních minimech, nebo naopak na maximech. Jak je tomu ale v případě, že investujete jen třeba s desetiletým horizontem?

Americké akcie Investiční horizont Investiční strategie Ponaučení pro investory

Odpověď nabízí následující graf, který porovnává výkonnost akciového portfolia (plně zainvestovaného v indexu S&P 500) v horizontu 10 let ve třech scénářích. V prvním scénáři portfolio vzniklo 12 měsíců před dosažením vrcholu na akciovém trhu, v druhém při dosažení vrcholu a ve třetím 12 měsíců po jeho dosažení.

Rozdíly mezi výkonností portfolia nejsou ani v tomto případě extrémní, určitou (předpokládanou) odpověď však graf dává. Zároveň je ale potřeba brát v potaz to, že jen málokdy na trhu investoři alokují všechny volné prostředky najednou.

Zdroj: The Reformed Broker