Strategie "kup a drž" nemusí být nuda
|

Strategie "kup a drž" nemusí být nuda

Už drahnou dobu se vede boj proti sestavování portfolia z jednotlivých akcií, takzvanému stock pickingu, a časování trhu. A skutečně se potvrzuje, že drobní investoři by se měli soustředit na dlouhodobé investování prostřednictvím levných indexových fondů.

Kup a drž Investiční strategie Ponaučení pro investory

Jen minimum drobných investorů dokáže prostřednictvím stock pickingu sestavit portfolio, jež je dlouhodobě výkonnější než trh jako celek. Stejně tak snahy o časování trhu ve většině případů končí neúspěchem. Jako nejvhodnější se tak jeví investování s velice dlouhým horizontem.

Ani strategie "kup a drž" ale nemusí být nuda. Investoři ji mohou doplnit například o takzvané Mertonovo pravidlo, které říká, že by investoři měli objem prostředků investovaných do akcií pravidelně optimalizovat podle očekávaných výnosů a rizika odvozených z cyklicky očištěného ukazatele P/E (CAPE).

Mertonovo pravidlo - doporučený podíl akcií v portfoliu

Přínos Mertonova pravidla ilustruje následující tabulka. Investování s proměnným objemem financí alokovaných na akciových trzích v USA podle Mertonova pravidla v dlouhodobém horizontu spolehlivě poráží "čistou" strategii "kup a drž" při alokaci 65 % prostředků do akcií a 35 % do vládních dluhopisů.

Zdroj: Elm Partners Management