Investování: Všechno je relativní
|

Investování: Všechno je relativní

Když dva dělají totéž, není to totéž. A když dva investoři hodnotí investici do stejné akcie, jejich výsledky a zkušenosti nemusejí být stejné. Všechno je relativní. Platí to i u investorů, kteří hodnotí úspěch či neúspěch na základě osobních zkušeností, očekávání a různých výsledků.

Americké akcie Chyby v investování Státní dluhopisy Korelace investic Ponaučení pro investory

Představte si, že jeden člověk stojí na zemi a druhý se pohybuje rychlostí blízké rychlosti světla. Kdyby pozorovatel na zemi vyslal za tím druhým člověkem paprsek světla a byl by schopný jej pozorovat, zdálo by se mu, že paprsek světla předběhne pohybujícího se člověka podobně, jako rychlejší auto předběhne pomalejší automobil. Rychle pohybující se člověk však tento paprsek nebude vidět jako rychleji se pohybující auto, ale jako běžný paprsek světla. Podle speciální teorie relativity je totiž rychlost světla stejná pro všechny pozorovatele. Oba tedy sledují stejný jev, ale vnímají jej jinak.

Nebudeme rozebírat teorii relativity a dilataci času. Důležité je, že podobně jsou na tom investoři. Ti totiž stejný jev mohou vnímat jinak, protože mají jiná očekávání, zkušenosti a mnohdy i výsledky samotného investování. Příkladem mohou být výnosy z akcií v různých desetiletích.

Investoři sice mohli investovat do stejných akcií, ale pro investory ve 30. a 40. letech minulého století byly výsledné zkušenosti mnohem horší než pro ty v 80. a 90. letech. Podobně lze porovnat výnosy z akcií a dluhopisů v průběhu největších akciových propadů. Když začneme na vrcholech před krachem, výsledky budou v každém období jiné.

Ještě lepší představu o různosti výsledků dostaneme, když je umístíme do jednoho grafu.

Je patrné, že pravidlo, že dluhopisům se daří, když akcie ztrácejí, neplatí konstantně. Třeba v 70. letech bondy investorům příliš nepomohly.

Investoři si musejí uvědomit, že jejich zkušenosti mohu být užitečné pro pochopení toho, jak by mohli reagovat na budoucí události na trhu. Mnoho lidí má například špatné zkušenosti s tím, jak nemovitostní krize zamávala s cenami domů a kolik lidí kvůli ní přišlo o střechu nad hlavou. Kvůli recency bias, což je chyba, kdy investor přisuzuje velkou váhu nedávným událostem, mohou na nemovitosti zanevřít, jakkoli tmy mohou být v dané době dobrou investicí.

Zeptejte se sami sebe, zda nejste proti některým třídám aktiv zaujatí. Pokud ano, máte pro to vysvětlení či důkazy? Studium historie může pomoci omezit podobné předsudky, úplně se jich ale zbavit nelze. Takže když vám někdo bude říkat něco o trzích nebo investičních produktech, pokuste se zjistit, jak ke svému postoji mohl dospět.

Zdroj: Of Dollars And Data