10 poučení pro (začínající) investory
|

10 poučení pro (začínající) investory

Finanční trhy mohou zejména na začínající investory působit poněkud zmateně. Ani to, že se občas dění stáčí nepravděpodobným směrem, ale neznamená, že jsou trhy neefektivní. Vše má svou logiku. Pomoci ji odhalit může třeba následující soupiska pouček a zákonů.

Ponaučení pro investory Pravidla a doporučení pro investování Investování

1. Reakce investorů bývají přehnané. Odpovídající míru optimismu či pesimismu v souvislosti s danou událostí lze totiž vždy určit až zpětně.

2. Bezstarostnost je zárodkem paniky. Kdyby finanční trhy nemohly spadnout, bylo by investování bez rizika. Přílišný klid se může vymstít.

3. Rozdílné časové horizonty a cíle mohou vést k protichůdné interpretaci dění na trzích. Potřeby investorů jsou různé, takže dva obchodníci s různými časovými horizonty mohou stejnou událost interpretovat protichůdně.

4. Výnos a riziko jsou dvě strany jedné mince. Investoři k nim ale často přistupují, jako kdyby šlo o oddělené faktory.

5. Efektivní strategie nesmí zamrznout v čase. Je to stejné jako u vakcíny proti chřipce, která je v dané podobě vždy účinná jen v určitém časovém horizontu. Jakmile dojde k mutaci viru, je neúčinná.

6. Ztráta periferního vidění se rovná slepotě. Jakmile investoři přestanou vnímat, co se děje v jejich okolí, je to totéž, jako kdyby házeli na terč se zavázanýma očima.

7. Spekulace jsou relevantní. Ačkoli se některé scénáře mohou jevit jako nerealistické, je potřeba jim věnovat pozornost. Na trzích nic není nemožné.

8. Výnosy jsou jen jeden faktor. Zapomínat investoři nesmějí ani na likviditu, poplatky nebo třeba daně.

9. Proroctví může být silnější než fakta. Jít proti trhu může být zajímavá myšlenka. Obzvlášť ve chvíli, kdy data hovoří jasně. Je však potřeba brát v potaz i sílu běžícího davu.

10. Černobílé vidění neodráží skutečnost. I ta zdánlivě nejlepší společnost má vadu na kráse. A naopak.

Zdroj: collaborativefund.com