James Stack: Na zisky společností se teď nedívejte
|

James Stack: Na zisky společností se teď nedívejte

Investiční expert James Stack byl jedním z prvních, kdo předvídali pád akciových trhů a nedávný medvědí trh. V devadesátých letech, když působil jako editor zpravodaje InvesTech Research, varoval před technologickou bublinou, která se může přelít do dalších sektorů a ublížit mnoha investorům. Poslední dobou zcela opustil medvědí náladu a přidává se k hlasům potvrzujícím reálné oživení ekonomiky.

Technologie Ocenění
James Stack

I přes pochmurné zisky společností došlo podle Stacka k opravdovému obratu a zisky na akciových trzích podle něj nebudou jen krátkodobé, ale budou pokračovat i přes rok 2010. Stack radí, aby se investoři při analyzování vývoje trhu příliš neohlíželi na současné firemní zisky.

DailyFinance: Ve zpravodaji InvesTechResearch zmiňujete, že akciový trh vede reálnou ekonomiku. Přesto mnoho zkušených investorů zastává názor, že zisky společností vedou ceny akcií.

Jim Stack: Ano, to je pravda. V případě oživení z krize to ale nastává velmi zřídka. Ve skutečnosti existuje v průměru osmiměsíční prodleva mezi koncem recese a okamžikem, kdy investoři začnou vnímat pozitivní nárůst korporátních zisků.

Proč tak velká prodleva?

Jedním z důvodů je, že každá šikovná společnost využije krizi jako příležitost ke zvýšení ziskových marží a k pročištění rozvahy. Neziskové segmenty nebo divize jsou zavřeny. Mnohá aktiva jsou rychleji odepsána a započítána jako náklad. Dopad na zisk je negativní, ale významně zvyšuje potenciál ziskovosti po konci recese.

Současná recese byla v poslední době jednou z nejdelších.

Ano, byla to nejdelší recese za posledních 76 let. Proto lze očekávat, že výrazná restrukturalizace bude mít dopad na zisky společností. A pokud by recese skončila v červnu, na základě časové prodlevy můžeme počítat s růstem korporátních zisků až v prvním čtvrtletí roku 2010. Přesto očekáváme nárůst už i v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Jaký je nyní váš pohled na korporátní zisky, když se dostáváme z dlouhé recese?

Pokud se podíváte na provozní zisky namísto vykazovaných zisků, které vykazují i odpisy spojené s recesí, jsou celkové zisky společností z indexu S&P500 o 43% pod svým vrcholem z roku 2007. Přesto akciový trh roste. Mezi jednotlivými sektory jsou velmi výrazné rozdíly. Mimo banky a volatilní komodity jsme stabilitou korporátních zisků velmi překvapeni. Některé sektory dokonce vykazují zdravou míru růstu v porovnání s „předchozím vrcholem“ z druhého čtvrtletí 2007.

Který sektor vykázal největší nárůst zisků?

Hlavně spotřebitelské zboží, zdravotnictví a utility (rozvodné společnosti) vykazují silný růst od dob svého vrcholu před recesí. Technologie a telekomunikace jsou jen mírně níže, zatímco průmysl se propadl tak, jak tomu bývá při těžké recesi.

p/e

poměr tržní ceny akcie vůči čistému zisku na akcii; čím nižší, tím je daná akcie relativně levnější

Ale v některých ohledech vypadají akcie doslova děsivě. Při pohledu na reportované zisky vychází u indexu S&P500 P/E ratio 145!

To je hodně daleko od celkového obrazu. Pokud se například podíváte na alternativy, jako držet peníze nebo fondy peněžního trhu, pak vychází v porovnání akcie velmi atraktivně. Existuje mnoho společností s atraktivním 3 nebo 4% dividendovým výnosem. Jednou z používaných oceňovacích metod bylo porovnání výnosu vládních dluhopisů a výnosu dividend z indexu S&P 500. Při tomto porovnání nebyly akcie ještě nikdy tak levné.

Co by si investoři měli uvědomit?

Když se díváte na komentáře k oceňování společností, vždy si uvědomte, že:

• Zisky nám nikdy neříkají jak se budou vyvíjet akcie... právě naopak – dle vývoje akcií můžeme odhadovat jaké bude mít společnost za rok zisky.

• Ohodnocování není jednoznačné - ani černé, ani bílé - vždy zahrnuje hodně „šedé“

• V mnoha situacích – obzvláště po recesi – je všechen povyk ohledně oceňování pouze jakýmsi „hlukem“... jistou rušivou informací, která nám brání zaměřit se na to, co je podstatné.

Vývoj akciových trhů

Myslíte si tedy, že současný býčí trh bude ještě nějakou dobu pokračovat?

Pokud je tento býčí trh skutečný – a my věříme, že je – pak může být stále ve své počáteční fázi. Připouštíme, že existuje mnoho zjevných problémů, ale tak již tomu začátkem nového býčího trendu bývá. Prvních 6 až 12 měsíců nového býčího trendu jsou vždy doprovázeny nedostatkem důvěry a nelibostí. Od březnových minim bylo v novinových titulcích víc než dost negativních zpráv, aby to investory vyděsilo a odradilo.

Když se dostáváme z jednoho z nejdelších medvědích trhů, můžeme očekávat dlouhý býčí trh?

Nevěříme, že nastane jeden z dlouhých býčích trendů. Možná ani nedosáhne průměrné délky býčího cyklu – tedy 3,8 roku. Ale na druhou stranu by se jednalo o vzácnou výjimku, kdyby současný trend skončil před koncem příštího roku, protože za posledních 60 let netrval žádný býčí trh kratší dobu než 2 roky.

Zdroj: Dailyfinance.com