Strategický výhled na vybrané sektory
|

Strategický výhled na vybrané sektory

Sektorovou alokaci měníme ve prospěch defenzivních sektorů, které mají beta (korelaci vývojem cen akcií daného sektoru a trhu) blízko jedné. Na zvýšení rizika se připravujeme na začátku dalšího roku. Čekáme, že trhy se budou pohybovat ve vymezeném pásmu a nepočítáme s výrazným nárůstem do konce roku.

Sektory

Overweight

Ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky dané investice natolik dobré, že by měl být její podíl v portfoliu nadhodnocen.

Underweight

Ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky dané investice horší, proto by měl být její podíl v portfoliu podhodnocen.

Neutrální

Ve srovnání s benchmarkem jsou vyhlídky dané investice stejné, proto by měl být její podíl v portfoliu ve stejném poměru, jako je obsažen v benchmarku.

Energie: overweight

Tento sektor nabízí rekordní relativní dividendu v porovnání s výnosem podnikových dluhopisů (5,1% vs. 4,0%). Zisky společností mají potenciál k růstu. Ten je daný růstem ceny ropy.

Materiály: neutrální

Přestože sektor materiálů má šanci se vyvíjet lépe než trh v případě, že index ISM ve výrobě (index sentimentu) se pohybuje v rozmezí 55-60 bodů, dividendový výnos sektoru je vzhledem k výnosům podnikových dluhopisů nezajímavý.

Průmysl: overweight

Akcie z toho sektoru rostly pomaleji, než index S&P500 (11,18% vs. 17,35%). Vidíme však prostor pro růst a to přesto, že na současných úrovních indexu ISM se tento sektor obvykle vyvíjí pomaleji. Důvodem je atraktivní dividendový výnos v porovnání s výnosem podnikových dluhopisů.

Technologie: neutrální

Jejich citlivost na růst je velká. Oživení je však z velké části zapracované v cenách a jejich bilance jsou nadále slabé.

Zboží každodenní spotřeby: neutrální

Dividendový výnos sektoru ve výši 2,9% je nižší než výnos podnikových dluhopisů ve výši 3,7%. Díky tomu je tento sektor méně atraktivní. Navíc, pokud je index ISM na současných úrovních, tak zpravidla tento sektor nedosahuje výkonnosti trhu.

Zdravotnictví: underweight

Přestože tento sektor výrazně zaostal za indexem S&P500 ve výnosu od začátku roku (9,16% vs. 17,35%), tak neočekáváme, že by tomu mělo být pro nejbližší období jinak. Dividendový výnos ve srovnání s výnosem podnikových dluhopisů není atraktivní.

Telekomunikace: overweight

Dividendový výnos ve srovnání s výnosem podnikových dluhopisů je druhý nejvyšší (5,7% vs. 4,0%). Od začátku roku má tento sektor také výrazně horší výsledek než index S&P500 (-7,93% vs. 17,35%). Díky dividendovému výnosu čekáme obrat.

Utilities: overweight

Nabízí nejvyšší dividendový výnos v porovnání s výnosem podnikových dluhopisů (6% vs. 4,0%). Přes horší vývoj od začátku roku ve srovnání s indexem S&P500 (-1,98% vs. 17,35%) čekáme obrat.

Zboží nekaždodenní spotřeby: neutrální

Tyto akcie předběhly makroekonomické indikátory. Nyní by makroindikátory měly dohonit nárůst ceny těchto akcií.

Finance: underweight

Stále se zdráháme otevřít dlouhé (spekulace na růst) pozice v těchto akciích. Očekáváme další odpisy v úvěrových portfoliích. Dobré výsledky nejsou podle našeho mínění udržitelné, protože většina z nich jde na vrub investicím a odpisy je v následujících měsících dle našeho mínění převáží.

Sektory a zisky

  • Oproti našemu výhledu v říjnovém Výhledu jsme provedli malou změnu v našem postoji ohledně zisků pro rok 2010 a 2011. Tyto změny jsme provedli v důsledku toho, že jen málo společností překvapilo v rámci výsledkové sezony v položce čistých prodejů a zisku, pokud odmyslíme finanční sektor.

  • Stále máme pozitivní postoj k vývoji energetického sektoru, směrem dolů jsme revidovali sektor materiálů. Moc se nám nechce věřit, že Čína udrží svoji obrovskou poptávku. Nižší očekávání máme také u sektoru průmyslu, protože ten bude k dalšímu růstu potřebovat další zlepšení makroekonomických indikátorů. A také pro sektor technologií jsou naše očekávání nastaveno, oproti všeobecnému konsensu, nízko. Naše analýzy vychází z toho, že rozvahy firem jsou poměrně napnuté.

  • Provedli jsme revizi směrem nahoru pro sektor zboží každodenní spotřeby, zdravotnictví, telekomunikací a utilit. Ukázalo se, opačně k tomu, co jsme původně předpokládali, že zejména sektor zboží každodenní spotřeby dokáže udržet i během krize ziskové marže. To podle nás představuje potenciál k růstu a v důsledku toho jsme opravili předpoklad růstu zisku směrem nahoru.

  • Na druhé straně, v rozporu s všeobecným míněním, se díváme negativně na sektor financí a zboží nekaždodenní spotřeby. Finanční sektor neudrží tak dobré zisky, protože budou následovat další odpisy úvěrových portfolií. Zjistili jsme však, že jsme byli příliš negativní ohledně vývoje zisků a tak jsme provedli na celý sektor revizi směrem vzhůru. Sektor zboží nekaždodenní spotřeby bude v roce 2010 podle nás zasažen rostoucí nezaměstnaností, které poznamená utrácení spotřebitelů. A když lidé nebudou utrácet, nemůže tento sektor vydělat dost peněz. Kromě Asie ovšem.