Akciové dluhopisy
|

Akciové dluhopisy

Hodí se především pro stagnující trhy. Vyžadují investici řádově v tisících euro.

Stejně jako obyčejné dluhopisy se kotují v procentech. Pokud jako poklad slouží index, označují se jako indexové dluhopisy. Nominální hodnota je často vyšší než je u certifikátů zvykem, a to 1 000 nebo 5 000 €.

Každý dluhopis vyplácí pevně stanovený kupon. Ten investor obdrží vždy, nezávisle na vývoji podkladového aktiva. Kupon je vyšší než nabízí státní dluhopisy. Na konci doby trvání si emitent zvolí, zda vyplatí nominální hodnotu nebo dodá investorovi definovaný počet akcií.

Akciové vs. konvertibilní dluhopisy

Od konvertibilních dluhopisů se liší v tom, kdo má možnost volby při splatnosti. Tady je to emitent, nikoliv držitel dluhopisu jako u konvertibilních dluhopisů.

Pokud je kurz pokladových akcií vyšší nebo na úrovni ceny stanovené při emisi (referenční cena), vyplatí nominální hodnotu. Pokud je tomu naopak, dostane investor dané akcie. Při velkém poklesu kurzu utrpí investor ztrátu, protože pokles cen akcií je vyšší, než kolik činí vyplacené kupony. Akciové dluhopisy se hodí pro trhy, které nemají jasný směr. Výplatní profil je velmi podobný discount certifikátu.

akciový dluhopis

Příklad:

Doba trvání: 2 roky

Nominální hodnota: 1 400 €

Podklad: Allianz

Referenční cena: 170 €

Poměr: 20,00

Kupon: 7,5 % p.a.

Aktuální kurz dluhopisu: 100%

Aktuální kurz akcie Allianz: 70 €

Každý rok obdrží investor kupon ve výši 7,5%. Pokud se v rozhodný den bude kotovat akcie Allianz na nebo výše 70 €, dostane investor zpět nominální hodnotu 1 400 €. Pokud ale bude hodnota níže, může emitent zvolit dodání akcií. A to v poměru, jaký byl stanoven, v tomto případě by investor dostal 20 akcií společnosti Allianz. Mohou tedy vzniknout ztráty, zvláště pokud akcie klesla o více jak 15 % (dvakrát kupon ve výší 7,5%). Investor ale může dál držet akcie, které se samozřejmě mohou vrátit s cenou zpět nahoru.