Sprint certifikát
|

Sprint certifikát

Na určitém intervalu lze participovat na nárůstu ceny s pákovým efektem. Hodí se pro mírně rostoucí trhy.

Tento druh certifikátu má omezenou splatnost, danou míru participace a dvě bariéry. První je výchozí kurz podkladu a druhu je cap, tedy maximální možný kurz. Od výchozího kurzu směrem nahoru participuje investor nadproporcionálně na vývoji ceny pokladového aktiva a to až do stanovené, maximální hodnoty, tzv. cap.

Pokud hodnota pokladu překročí hodnotu cap, cena certifikátu už neroste, při splatnosti je daná maximální možná výplata. Míra participace je ve většině případů nastavena na 200%. Když tedy kurz podkladu přidá 10%, cena certifikátu by ideálně měla přidat 20%. Riziko je stejné jako při investici do holého pokladu pouze v případě, že cena certifikátu se příliš neliší od ceny podkladového aktiva. Jako podkladové aktivum souží akcie, koše akcií, indexy, komodity nebo cenné papíry nesoucí úrok.

Sprint certifikát jednoduše

Když cena podkladového aktiva vyroste o 5%, certifikát vyděla 10%. Když cena o 5% klesne, certifikát klesne také o 5%.

Pro koho se hodí?

Hodí se pro investory, kteří očekávají mírně rostoucí kurzy a na nich chtějí profitovat s mírným pákovým efektem. Při koupi by investoři měli věnovat pozornost tomu, jak daleko je kurz pokladového aktiva od výchozího (startovního) kurzu. Pokud je aktuální kurz výše, páka pak působí oběma směry, tedy i dolů a ztráty tak mohou být nadproporcionální. Při nákupu v okamžiku, kde je kurz na úrovni výchozí hodnoty, jde investice srovnatelná z pohledu rizika s investicí do holého pokladu. Šance na výnos jsou však vyšší a to až ho hodnoty cap. Dividendy nejsou připisovány.

Příklad:

Od akcie Adidas v následujícím období čekáme, že by mohla růst. Rapidní nárůst ceny je však méně pravděpodobný.

Sprint certifikát - výplatní profil

Splatnost: za 18 měsíců

Pokladová akcie: Adidas AG

Výchozí hodnota: 20 €

Cap: 25 €

Míra participace: 200%

Aktuální cena certifikátu: 20 €

Nad úrovní 20 € participuje investor na nárůstu kurzu s pákou 2. Pokud při splatnosti bude stát akcie 24 €, což je nárůst o 20%, vyplatí certifikát 28 €. Investor si tak připíše zisk ve výši 40%.

Výpočet:

(Aktuální cena – výchozí cena) x 2 plus výchozí cena

(24 €-20 €) x 2 plus 20 € = 8 € plus 20 € = 28 €

Pokud se bude v rozhodný den (na konci doby splatnosti) akcie kotovat pod 20 €, podílí se investor na ztrátě 1:1. Pokud bude akcie stát 18 €, tedy ztráta 20%, vyplatí certifikát také 18 €.

Jak se chová do splatnosti?

Certifikát obsahuje opční složku. Její cena je ovlivněna volatilitou (kolísáním), očekávanou dividendou, úrokovými sazbami nebo dobou do vypršení opce. Proto se cena certifikátu může vyvíjet jinak, než pokladové aktivum a jinak, než tedy investor očekává.

Výkyvy během doby trvání ale nemají vliv na výplatní profil, který je stanovený ke dni splatnosti certifikátu. Prodej sprint certifikátu během doby trvání je možný kdykoliv.

Blízko hodnoty cap jsou výkyvy zpravidla malé a chováním se tak blíží discount certifikátu. Až do splatnosti jsou kotace zpravidla pod teoretickou (vypočítanou) hodnotou, to je právě díky opční složce.