Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV
|

Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) Akcie ČR CETV
Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Scénář poklesu výraznějšímu než samotná dividenda (hrubá 40 Kč) se naplnil. Očekávání dalšího vývoje na dividendu je stále stejný, a to ústup z výše dividendy pro příští roky (2010 = 36 Kč a dále kolem 30 Kč). Pozitivní risk je odkup vlastních akcií či záměr matky dokoupit na trhu zbylou část společnosti, tedy 30 %. Negativní risk je regulatorní prostředí a samotné podnikání společnosti = konkurence, přechod z pevných linek na mobilní, regulace či technologické změny.

Dalším negativním potenciálem jsou dodatečné náklady na licenci pro mobilní internet, kde po ukončení analogového televizního vysílání vzniká potenciál pro akvizici nových frekvencí pro vysokorychlostní internet (odhadujeme potenciální investice v řádu několika miliard Kč), ale výraznější je problém rozšíření konkurence mezi vysokorychlostní mobilní internet, kterému aktuálně společnost vévodí a má zřejmě nejsilnější pozici.

Krátkodobý výhled

Současné ceny jsou pro nás neutrální. Očekáváme, že výraznější zájem by se mohl objevit až před celoročními výsledky (únor 2011), kdy se může začít výrazněji spekulovat na výši dividendy či na budoucí vývoj kolem distribuce volných peněžních prostředků směrem k akcionářům.

Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Aktuálně se titul téměř nepohybuje, přestože zájem o velké tabákové společnosti je solidní. Relativní srovnání je aktuálně pro PMCR pozitivní v tom smyslu, že již je titul dle srovnání s EV/EBITDA levnější než průměr vybraných společností. Lehce pozitivně rovněž vnímáme fakt, že pro příští rok prozatím není navrženo žádné zvýšení tabákové daně, prozatím se hovoří jen o daních v rámci EU (90 EUR/1000 cigaret, aktuální stav je 81 EUR/1000 cigaret). V EU se rovněž probírá návrh na zákaz v rámci unie na kouření na veřejných prostorách, což je v ČR již implementováno, ale údajně by tento zákaz měl být aplikován i na restaurace. V ČR je prozatím legislativa v tomto smyslu mírnější a restaurace si může vybrat, zda bude kuřácká. Úplné omezení kouření v restauracích bychom vnímali lehce negativně, ale současně vnímáme, že proces takové změny z úrovně EU na státní legislativu je poměrně zdlouhavý a efekt snížení poptávky nijak prozatím nepřeceňujeme z tohoto titulu.

Krátkodobý výhled

V nejbližší době nevnímáme výraznější potenciál na změnu pohybu titulu z úrovní kolem 9000 Kč, kde titul vnímáme neutrálně. Aktuálně spíše příznivý vliv nezvyšování tabákové daně pro rok 2011 je pozitivní, ale v dalších letech mohou potřeby státního rozpočtu tento trend obrátit. pegas nonwovens

Pegas Nonwovens

Akcie bude obchodována až do 19. října (při standardním T+3 vypořádání) s nárokem na dividendu 0,95 EUR (5,3% hrubý div. výnos). Výplata bude 29. října. Pro nejbližší období neočekáváme další výraznější zprávy. Výsledky za 3Q budou zveřejněny 25. 11., a tudíž případná spekulace na ně se pravděpodobně projeví až v listopadu, ale nečekáme výraznější překvapení díky predikovatelné stabilitě společnosti (provozní úroveň).

Krátkodobý výhled

Současné ceny (kolem 440 Kč) prozatím hodnotíme neutrálně, ale současně provádíme úpravu ocenění. Velký vliv může mít snížení diskontních sazeb, což však nic neříká o zlepšení výhledu na hospodaření, to zůstává zhruba stejné a nadále stabilní. Stále vnímáme jako stabilní titul s pravidelnou výplatou dividendy zhruba ve stejné výši jako letos (prostupné navyšování o zhruba 5 % ročně). Zvýšený zájem před dividendou neočekáváme, ale zároveň neočekáváme výraznější výkyv z tohoto popudu.

CME

CETV (CME)

Aktuální zprávy měly na titul výraznější dopad. První je oznámení předběžných výsledků za 3Q 2010, kde společnost počítá s poklesem OIBDA o 3,6 mil. USD oproti minulému roku, což bude znamenat záporné hodnoty na provozní úrovni. Skutečnost, že výsledky za 3Q mohou být relativně slabé, z našeho pohledu trh vnímal, a proto se vytvořily poměrně výrazné krátké pozice. Tím, že společnost oznámila předběžná data za 3Q, vlastně eliminovala potenciální negativní překvapení ze samotných vydaných čísel. Domníváme se, že tento impulz mohl vést k uzavírání krátkých pozic, a tudíž vlivu na cenu akcie. Ve smyslu potvrzení výhledu na konec roku bychom rádi upozornili, že dřívější snížení výhledu částečně kvůli kurzu by mohlo být opětovně dorovnáno vzhledem k vývoji dolaru k regionálním měnám.

Druhým faktorem je potenciální účast či spoluúčast na odprodeji tureckých aktiv holdingu Dogan Yayin. Prozatím vnímáme tuto zprávu velmi konzervativně, protože v případě zmíněných tureckých aktiv se jedná o zhruba 2 mld. USD, což aktuálně hodnotíme jako výši aktiv přesahující současné možnosti CME. Nicméně nevylučujeme, že se společnost může určitým způsobem na dané transakci podílet například v doplnění 25 % akcionáře Time Warner.

Jen doplníme, že refinancování dluhu od České spořitelny by dle posledních zpráv mělo proběhnout úspěšně a že společnost CET 21 (část CME) dosáhla na kupón 9 %, což hodnotíme jako adekvátní (nižší než poslední loňská emise CME za 11,62 %).

Krátkodobý výhled

Nadále očekáváme zvýšenou volatilitu na titulu, nicméně díky námi uvažovanému pokrytí krátkých pozic a díky výše popsanému očekáváme posunutí pásmového obchodování nad úroveň 25 USD s relativně otevřeným růstovým potenciálem vzhledem k celkovému výhledu na trh.