Pět mýtů o Indii
|

Pět mýtů o Indii

Informační technologie zatím ještě nemohou být hlavním motorem ekonomiky a vzdělání čelí mnoha problémům, přesto Indie v mnoha ohledech dohání Čínu. Dramatické změny v Indii byly ilustrovány 7,9% ekonomickým růstem. Ze země slonů se postupně stává národ s IT odborníky a nový ekonomický gigant. Když se mluví o Indii, mnoho lidí má představy zcela odlišné od reality.

Čína Indie BRICS
indie call centrum

1. mýtus: Sektor IT je motorem indického růstu

Indie je skutečně globální hybnou silou v informačních technologiích a službách s nimi spojených. Přesto loni přispěl IT sektor k HDP pouze čtyřmi procenty. Příspěvek k zaměstnanosti je ještě nižší - sektor zaměstnává 2 miliony lidí a dalších 8 milionů pracovních míst je vytvořeno nepřímo. V porovnání s celkovým počtem práceschopných obyvatel (700 milionů) je toto číslo nepatrné.

Motorem ekonomiky je především strojírenství a další služby. Pouze strojírenství má potenciál zaměstnat stovky milionů lidí, kteří zatím nemají příliš vysoké vzdělání. Pokud se Indie chce stát velmocí, musí následovat cestu Číny a změnit se ve "světovou továrnu". Informační sektor přitom může Indii pomoci vytvořit dobré jméno.

2. mýtus: Indie zaostává za Čínou o desetiletí

Většina návštěvníků Indie a Číny potvrdí, že při porovnání velkých měst (např. Bombaje a Pekingu) vnímají výrazný rozdíl. Některá čínská velkoměsta vypadají lépe než New York nebo Londýn, zatímco města v Indii jsou ukázkou života ve třetím světě.

V roce 2008 bylo čínské HDP přibližně třikrát vyšší než indické. Renomovaní analytici z Goldman Sachs předpokládají, že HDP poroste průměrným tempem 8 až 9 % ročně. Indie by pak měla být v současné situaci Číny přibližně v roce 2020. Samozřejmě Čína bude zase dál, ale zůstává faktem, že indická ekonomika je "pouze" zhruba 12 až 14 let pozadu, nikoliv celá desetiletí.

3. mýtus: Demokratická vláda tolik nepodpoří infrastrukturu

Vezmeme-li v úvahu demokratický systém v Indii, nebude pro místní administrativu snadné vysídlit několik milionů lidí z center měst, aby bylo možné postavit oslňující mrakodrapy s kancelářemi či silnice vedené nad zemí. Stejně tak letiště, přístavy, elektrárny a železnice.

Ve skutečnosti demokratická politika brání pouze při zkrášlení měst. Počet lidí, kteří musejí být přestěhování kvůli stavbě dálnic, silnic a železnic, je minimální. Demokratická politika není výraznou bariérou.

Mezi lety 1995 a 2007 investovala Čína přibližně 8,5 % HDP do výstavby infrastruktury, Indie pouze 4,2 %. Nyní se situace radikálně mění - Indie utrácí 8 % HDP a plánuje výdaje do infrastruktury zvýšit na 9 %.

Indický akciový trh a jeho příležitosti

4. mýtus: Nekontrolovaný růst populace je hlavním problémem

Politika jednoho dítěte pomohla v Číně redukovat růst populace. Když pomyslíte na Indii, vybaví se vám obrázek měst, zaplněných masou chudých lidí. Jak tedy dokáže Indie zvládnout nekontrolovaný růst populace?

Zatímco demokratický systém nedokáže nijak administrativně omezit porodnost, je důležité si uvědomit, že jak lidé bohatnou a jsou lépe vzdělaní, obvykle se rozhodnou mít méně dětí. Obdobně klesá i porodnost v Indii – v roce 1980 připadalo 4,65 narozených dětí na jednu ženu, v roce 2007 to bylo 2,68. Podle toho klesá také růst indické populace – z 2,14 % v osmdesátých letech na 1,35 % od roku 2005. Pokud bude současný trend pokračovat, klesne růst populace za deset let na 0,6 %, což je shodné s dnešním stavem v Číně.

5. mýtus: Indické vzdělání je na úrovni zbytku světa

Američané se stále snaží reformovat a podporovat svůj vzdělávací systém, aby udrželi konkurenceschopnost. V současných globálních trzích si navzájem mohou konkurovat budoucí studenti z Los Angeles, Chicaga, Pekingu i Bombaje. Je ovšem nutné poznamenat, že indické vzdělání zatím nedosahuje srovnatelné úrovně.

Indie není jen rozlehlá a populačně bohatá země, je také plná kontrastů a různorodostí – s extrémními rozdíly v příjmech a ve vzdělání. Je těžší se dostat na elitní indické školy (Indian Institute of Technology a Indian Institute of Management) než na Harvard. Tyto školy absolvovalo mnoho elitních ředitelů největších nadnárodních korporací.

Nelze však přehlédnout, že se gramotnost v dospělé populaci pohybuje okolo 61 %, zatímco v Číně je to 91 %. Čína kladla velký důraz na základní a střední školy, zatímco Indie klade důraz na univerzitní vzdělání. Průmyslový rozvoj, který je nyní v boomu, bude vyžadovat daleko více středoškolsky vzdělaných a vyučených lidí.

Stejně jako v USA bude v následujícím desetiletí potřeba vylepšit infrastrukturu a reformovat vzdělávací systém.

Jak investovat do indických akcií (podílové fondy)

Equity India Fortis

Parvest India

WIOF India Performance Fund

Zdroj: BusinessWeek