Úvod do obchodování s komoditami – 6. díl: Vývoj cen komodit – faktory a analýzy
|

Úvod do obchodování s komoditami – 6. díl: Vývoj cen komodit – faktory a analýzy

S komoditami přicházíme do styku prakticky každý den. Ať už se jedná o benzín do automobilu, zlaté šperky nebo například potraviny jako káva, cukr nebo obilniny. Považujeme je za úplnou samozřejmost a většinou nad nimi začneme přemýšlet až v okamžiku, kdy se jejich cena výrazně změní. Stejně jako u jiného zboží je i u komodit cena tvořena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Chcete proniknout do zákoutí obchodování s komoditami? Sledujte sérii článků o komoditním trhu na investicniweb.cz.

Komodity Technická analýza

Proč se mění kurz komodit

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje kurz futures kontraktu, je samozřejmě vztah nabídky a poptávky. Jestliže se vyskytne nedostatek komodity, prodávající zvyšují cenové nabídky k prodeji a kupci, kteří ji potřebují, musí platit více. Kurz komodity roste. Pokud je naopak komodity na trhu nadbytek, musí prodávající snižovat cenu, aby přilákal kupce právě k sobě. Kurz pak klesá.

Druhým významným faktorem majícím vliv na kurz futures kontraktu jsou očekávání investorů. Jestliže se investoři domnívají, že současné sucho se odrazí ve výši úrody, pak kurz futures kontraktu poroste.

Dalším faktorem jsou sezónní vlivy. Jedním ze sektorů, kde se výrazně projevují sezónní vlivy, jsou obilniny, které prochází cyklem setí, klíčení, kvetení, zrání a sklizně. Vezměme to od konce, v době sklizně se obvykle dostává na trh velké množství obilovin, zvýšená nabídka při stagnující poptávce pak tlačí cenu dolů. Poté, co skončí přetlak nabídky, cena obilnin zase roste.

Sezónní vlivy se zdají na první pohled jednoduché a snadné pro předpovídání, ale tak jednoduché to není a v některých případech se může trh vyvíjet zcela opačným směrem, než by sezónní chování naznačovalo. Například ceny komodit budou jen těžko klesat při silné inflaci, i když by to odpovídalo fázi sezónního cyklu.

Významný dopad mají nepředpokládané události – všichni asi víte, že když je nabídka vysoká, cena je nízká, a naopak. Úroveň nabídky je často v případě komodity ovlivňována počasím. Jestliže přijde suchá a mrazivá zima, bude to mít negativní vliv na ozimou pšenici.

Nemalý vliv na trhy má i politika. Jsou to jednak přímé vstupy státu do volné soutěže, jako zemědělské dotace, dovozní cla nebo například kartelové dohody mezi zeměmi (Organizace zemí vyvážejících ropu). Nebezpečí války se obvykle nejvíce odráží v růstu cen zlata. Pokud je teritorium nějakého válečného konfliktu významným dodavatelem nějaké komodity, pak stoupá i cena této komodity. Obchodníci mají strach z výpadku dodávek a nakupují. Na futures kontrakty na úrokové míry, měny a akciové indexy pak má největší vliv rozhodování centrálních bank.

Analýza komoditního trhu

Není nikdo, kdo by mohl se stoprocentní jistotou říct, kde se budou nacházet ceny komodit za rok, za tři měsíce nebo za týden. Přesto existují cesty, jak vývoj cen odhadnout.

Základem úspěchu při investování na komoditních trzích jsou kvalitní investiční rozhodnutí.

Vydělávání na komoditách znamená vždy jediné – nakoupit komoditu levně a poté ji prodat za vyšší cenu, nebo naopak komoditu prodat za vysoký kurz a poté ji zpátky nakoupit na nižší hodnotě.

K určování růstu nebo poklesu kurzů komodit se využívá především fundamentální a technická analýza. Třetí, velmi důležitý typ analýzy, je psychologická analýza.

Fundamentální analýza – tato metoda klade důraz na studium hlavních faktorů ovlivňujících cenu komodity, jako jsou politické, ekonomické a společenské události. Nejvíce sledované jsou změny nabídky a poptávky, a to v místním i globálním měřítku. Cílem fundamentální analýzy je předpovědět, které faktory ovlivňují cenu komodity nejvíce a snaha určit budoucí cenu komodity s přihlédnutím ke všem těmto hlavním faktorům.

Technická analýza – tento přístup je postaven na studiu cenových grafů a historie vývoje. Základní premisa technické analýzy zní: chování investorů je neměnné, historie se opakuje, a proto ji lze předvídat. S tímto předpokladem je predikována budoucnost, možné vstupy do trhu a výstupy.

Technická analýza dále předpokládá, že cokoliv, co může ovlivnit cenu vybrané komodity – fundamentální, politické, psychologické, případně jiné faktory – jsou vždy zahrnuty do aktuální ceny. To znamená, že studium grafů, kreslení přímek, tabulek a čísel, je vše, co je potřeba.

Srovnání technické a fundamentální analýzy:

Srovnání technické a fundamentální analýzy

Psychologická analýza – základním předpokladem psychologické analýzy je fakt, že komodity jsou často výrazně ovlivňovány převažujícími náladami investorů. Tato analýza zkoumá především chování investorů a sentiment na vybraném trhu, který může vést k přesnějšímu určení maxima nebo minima ceny. Samotný cenový kurz není na rozdíl od předchozích dvou analýz primárním prvkem zkoumání.