Vydělejte na růstu, ale s rozvahou
|

Vydělejte na růstu, ale s rozvahou

V loňském prvním čtvrtletí akciový trh zaznamenal dramatický pokles. Panovala nervozita, dno se zdálo být daleko, nikdo neočekával tak silná a razantní opatření, která propad zastavila. Ceny akcií začaly stoupat. Příběh roku 2009 se letos nebude opakovat, krize je za námi a nastává oživení. Jak prostřednictvím zahraničních titulů vydělat na růstu a neprodělat?

Světové akcie

První pololetí pro cyklické tituly, druhé pro defenzivní

Obchodování je v letošním roce obtížnější než kdy dříve, do konce roku 2010 preferujeme tržně neutrální strategii "kup a prodej". První polovina roku 2010 je dobrá pro nákup akcií společností zabývajících se výrobou a distribucí energií. Energetika je stabilní sektor v každé situaci s dobrou finanční kondicí a stabilními dividendami. Těží především z globálního ekonomického oživení, vzestupu poptávky po zdrojích a ze zatím stále ještě levných vstupů. Ani toto však neplatí paušálně, je třeba si vybrat konkrétní společnost a tu konzultovat s analytikem.

Ve druhé polovině roku budeme preferovat nákup spíše defenzivních titulů. Tedy těch titulů, jejichž výsledky nejsou propojeny s aktuálním stavem dané země a které jsou spojeny se zajímavými dividendami. Mezi defenzivní cenné papíry patří například akcie telekomunikačních společností, utilit, potravinářských nebo tabákových firem. Jedním z našich preferovaných odvětví pro druhou polovinu roku 2010 jsou telekomunikace.

Saxo Bank - názor na jednotlivé sektory

Asijský výběr, brazilská káva a americká jistota

Z teritoriálního hlediska fandíme především Asii, a to konkrétně Indonésii a Vietnamu. Indii nezavrhujeme, je zde však třeba obezřetný přístup, a Čínu rozhodně vynecháváme. Naše nevůle vůči Číně má několik důvodů. Je to jednak vysoká cena akcií, a jednak strukturální problémy země. Čínské banky jsou ve špatné kondici, ekonomika je zaměřená výhradně na export, pro případ jeho propadu neexistuje plán B, k optimismu nepřispívá ani navázanost čínské měny na americký dolar a politické zřízení. Oproti tomu Vietnam a Indonésie mají příznivé ceny akcií, vyrovnaný poměr mezi primárním a zpracovatelským průmyslem, plovoucí kurz, který případné oslabení domácí ekonomiky vyrovná exportem, a demokratické zřízení.

Dalším teritoriem, na které se zaměřujeme, je Brazílie. Ta má také vyvážený mix hospodářství, silný export a vysoce produktivní zemědělství zaměřené mimo jiné na biopaliva a export. Velmi zajímavý je také americký trh, který vidíme jako velmi rozumnou variantu, protože kroky FEDu, který aktivně pracuje s úrokovými sazbami, jsou snadno predikovatelné.

Obezřetnost u zemí PIIGS

Trh bývá většinou pesimistický a tak bývá těžké najít vyložené propadáky, které by oproti očekáváním prudce poklesly. Ale letošní rok jeden takový poměrně vzácný příklad přinesl, a to Řecko. Řecké akcie jsou sice od počátku roku v mínusu, ale málokdo čekal takovou razanci problémů a tak malou akceschopnost eurozóny, že řecký trh je na tom mnohem hůře než se čekalo. S velkým otazníkem jsou kromě Řecka i ostatní země tzv. skupiny PIIGS – Portugalsko, Irsko, Itálie a Španělsko. U těchto zemí neříkáme přímo shortovat (nakupovat nakrátko neboli spekulovat na pokles), ale být obezřetný.

Zajištění proti možným ztrátám

Investoři, kteří investice berou jako seriózní byznys, by se měli držet tržně neutrální strategie a nezapomínat na zajišťovací instrumenty.

Jednou z cest k dobrému zajištění je tzv. "pairs trading". Je to strategie, kdy se na jeden titul uzavírá dlouhá pozice a na druhý titul z toho samého sektoru se uzavře krátká pozice. Tak jsou ztráty z jednoho titulu jištěny růstem z titulu druhého.

Dobrým příkladem je aktuálně Japonsko. Zde jsou stále velmi otevřené nůžky mezi indexy akcií menších a velkých společností. Fundamentální ukazatele ale hovoří spíše ve prospěch podhodnocených menších firem. Doporučujeme tedy dlouhé pozice v indexu akcií malých společností a krátké pozice v indexu top blue-chip společností Nikkei225. Dalšími adepty pro pairs trading jsou Boeing a EADS nebo British Telecom a France Telecom.

Dalším rizikovým faktorem při investování do zahraničních akcií, na který řada českých investorů zapomíná, je měnové riziko. Česká koruna je nestabilní a její posílení znamená ztrátové investice, protože zahraniční akcie nelze nakoupit za české koruny. Proto je důležité zároveň s akciovými investicemi otevírat i zajišťovací obchody. Vhodným instrumentem jsou CFDs (Contract For Difference).