Krátkodobý výhled na české akcie: leden 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol
|

Krátkodobý výhled na české akcie: leden 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

ČEZ, Unipetrol a NWR. Potenciál a riziko akcií energetického sektoru v systému SPAD na pražské burze pro lednové obchodování.

ČEZ NWR Unipetrol Energetika Uhlí a koks

ČEZ

ČEZ

Prosinec znamenal pro vývoj titulu poměrně velké množství nepříznivých zpráv, což se transformovalo do prodejního tlaku, který vrcholil pod hranicí 750 Kč. Jen připomeneme, že se jednalo o zvýšení nákladů z důvodu uvalení darovací daně (32 %) na volně přidělované emisní povolenky v letech 2011/12, potenciál zvýšených nákladů na volně udělované emisní povolenky v třetím alokačním období (stále nevyřešeno) a diverzifikace zájmu do polské energetiky (odsun investorů). Daný tlak jsme považovali za nadhodnocený z důvodu omezeného vlivu na hodnotu společnosti i v případě nejvíce konzervativních scénářů.

V lednu neočekáváme výraznější zprávy vzhledem k moratoriu před výsledky za celý rok 2010, které budou zveřejněny 25. února. Očekáváme, že bude dosaženo plánů společnosti a očekáváme EBITDA na hodnotě 88,7 mld. Kč, čistý zisk 46,7 mld. Kč za rok 2010. Tradičně důležitý bude vývoj ceny elektrické energie. Zde jen připomínáme, že se bude sledovat kontrakt forward 2012, kde je prodáno prozatím 36 % produkce (8 % na rok 2013). Rok 2011 je již prodán z 95 % za cenu kolem 52 EUR, zbytek se prodává na spotu.

Nadále vnímáme ČEZ jako dostatečně zajímavou defenzivní akcii, která bude podpořena i solidním dividendovým výnosem (6,0% hrubým dividendovým výnosem). Ceny kolem úrovní 820 Kč stále vnímáme zajímavě z dlouhodobého hlediska.

NWR

NWR logo

Prosinec byl pro akcie NWR ve znamení raketového růstu o 45 % díky návratu zájmu investorů o uhelný sektor díky silnému růstu této komodity (+30 % od záři, roční forward z 96 na 122 USD/t). Na počátku roku se růst titulu dále prohloubil a z raně prosincových 202 Kč jsme viděli ceny nad úrovní 300 Kč, což představuje dvouleté maximum.

Podkladem je další růst cen uhlí kvůli povětrnostním podmínkám v Austrálii, kde kvůli záplavám je omezeno téměř 70 % exportu koksovatelného uhlí, a kvůli omezené těžbě v JAR vzhledem k problémům s energií.

Jen připomeňme, že růst ceny elektrárenského uhlí o 1 % vyvolá podle našeho modelu růst ceny NWR o 1,2 %. Samozřejmě se jedná o růst v celém horizontu modelu. Musíme dále zvážit, zda by bylo zvýšení ceny trvalé, či jen přechodné díky výkyvům v nabídce. Toto by mohl být lehce protikladný faktor, který je nicméně více zaměřen do budoucnosti a jen by snižoval naznačený růst ocenění. V případě koksovatelného uhlí za obdobných podmínek je vliv na hodnotu společnosti dle našeho modelu 4,2:1 (v procentech).

Leden by neměl přinést žádné klíčové zprávy pro kurz akcie. Bude se čekat, jak dopadla jednání o cenách elektrárenského uhlí, které se sjednává vždy na kalendářní rok. Nicméně předpokládáme, že toto zveřejnění bude učiněno až při příležitosti celoročních výsledků. Potenciálně může dojít k oznámení nacenění zbytkové produkce, k čemuž v průběhu roku dochází první měsíc ve čtvrtletí. Nicméně i zde očekáváme, že k zveřejnění dojde až na konci února. To celkově znamená, že největší zaměření kurzotvorných zpráv bude pravděpodobně ke konci příštího měsíce.

Z našeho pohledu a k naší dosavadní cílové ceně 291 Kč se potenciál růstu již vyčerpal. Samozřejmě vycházíme z dřívějších projekcí cen a kurzů. Vliv změny ceny je učiněn výše. Za současných cen nad 300 Kč bychom vnímali jako vhodné částečně realizovat zisky. Z relativního srovnání vyplývá, že jde stále o jednu z nejlevnějších srovnatelných společností, nicméně dřívější výrazný diskont k mediánu je již výrazně umazán (dřívějíší diskont byl kolem 18 %, aktuální diskont k mediánu sledovaných spolenosti je kolem 8 %).

Unipetrol

Unipetrol logo

Poslední provozní data ze sektoru naznačují, že čtvrté čtvrtletí by mohlo vykazovat zajímavě silný fundament. Drží se silná úroveň rafinérské marže (nejvyšší v roce) a rozpětí mezi brent ural ropou se drží kolem 1,5 dolaru, což ve srovnání s 3Q10 (0,92 USD) není špatný výsledek. Petrochemické marže jsou nicméně spíše lehce pod tlakem či neutrální, což bude lehce snižovat pozitivní potenciál. Nicméně zde je důležité nadále sledovat další období, a jak se bude po produktech Unipetrolu formovat poptávka a cena.

Pro leden neočekáváme žádné významnější zprávy. Čekat se bude na oznámení, co s energetickou koncepcí, ale to spíše až u výsledků za celý rok (konec února). Relativně jde o správné ocenění na současných cenách, a tudíž z našeho pohledu větší potenciál přijde až s potenciálním zvýšením valuace celého sektoru.

Spíše můžeme zopakovat, že na titul bude v krátké době omezeně působit sentiment s tím, že technicky vnímáme omezenou činnost většího investora, která byla patrná v minulosti. Tento názor nás vede k opětovné úvaze realizace krátkých zisků na úrovních nad 200 Kč. Z dlouhodobého hlediska může být výraznějším impulzem další zlepšení hospodářské situace (navázáno na ekonomický vývoj země). Nadále platí, že nižší volně obchodovaný objem na trhu může působit na vyšší volatilitu.