Manažer fondu měsíce: Lidské emoce zbytečně komplikují investování
|

Manažer fondu měsíce: Lidské emoce zbytečně komplikují investování

Obchodní systém kopírující trendy umožňuje našemu fondu investovat do sektorů s nadprůměrnou výkonností, říká Leo Willert, který spravuje fond fondů C-QUADRAT ARTS Best Momentum. Tento fond patří mezi ty vyvolené, které obdržely prestižní pětihvězdičkové hodnocení od ratingové agentury Morningstar.

Fond měsíce Fondy fondů
Leo Willert

Váš fond patří k počítačově řízeným fondům. Můžete vysvětlit drobným investorům, jak fond spravujete?

Leo Willert (LW): Fond je řízen prostřednictvím kvantitativního obchodního systému kopírujícího trend, který nepřetržitě vyhledává na trhu trendy a vyhodnocuje s jejich pomocí nákupní a prodejní pokyny. Základem úspěšného uplatňování tohoto systému je speciálně vyvinutá, systematicky udržovaná a několikrát denně aktualizovaná vlastní databáze obsahující tisíce podílových fondů.

"Trendkopírující" obchodní systém vybírá pro alokaci právě ty fondy, které reprezentují aktuálně nejvýkonnější sektory, regiony, odvětví či země. Jedná se o velmi aktivní strategii. K přeskupování portfolia dochází na týdenní bázi, přičemž veškeré pozice jsou neustále sledovány, aby bylo možné rychle reagovat na jakýkoli extrémní pohyb na trhu. Veškerá investiční rozhodnutí jsou prováděna počítačem nezávisle na lidských emocích a názorech.

Z jaké nabídky fondů váš obchodní systém vybírá?

LW: Naše databáze obsahuje data k více než 10 tisícům investičních fondů z celosvětové nabídky. V této databázi je měsíčně zpracováno více než 3,5 milionu datových vět.

Poplatkové schéma "fondů ze staré školy" je složeno většinou ze vstupního poplatku a poplatku za správu, v některých případech si fondy účtují i výstupní poplatek. Jak je to u vašeho fondu?

k přeskupování portfolia dochází na týdenní bázi, aby bylo možné rychle reagovat na jakýkoli extrémní pohyb na trhu

LW: Fond C-QUADRAT ARTS Best Momentum má management fee (správcovský poplatek) ve výši 1,95 % a vstupní poplatek maximálně 5 %. Při dosažení nového historického maxima je navíc účtováno 20% performance fee (výkonnostní poplatek) z přírůstku hodnoty (high-water-mark koncept).

C-QUADRAT ARTS - vývoj hodnoty fondu

Vašemu fondu se dlouhodobě velice daří a svým investorům v eurovém vyjádření nabídl za uplynulých 5 let průměrný výnos 5,54 % ročně. Jedná se o čistý výnos? A jak se vám daří o začátku roku 2010?

LW: Ano, je to čistý výnos po odečtení management fee a performance fee. Za rok 2010 jsme zatím v plusu přes 23 % (+23,33 % ke 27. 12. 2010 – pozn. red.).

Co znamená ocenění "Fond měsíce"? Kdo je "ideálním investorem" do vašeho fondu? Jaký je jeho investiční profil?

LW: Ideální investor pro fond C-QUADRAT ARTS Best Momentum je někdo, kdo disponuje základními znalostmi o akciových trzích, chápe specifika systémů kopírujících trend, chce participovat na aktuálních tržních trendech celosvětově, přičemž rozhodování ponechává na počítači, a v neposlední řadě si je vědom faktu, že vyšší výnosový potenciál jde ruku v ruce s vyšším rizikem ztráty.

Investování do podílových fondů není bez rizik, především ty akciové bývají velice rizikové. Můžete nastínit, jaká rizika jsou spojená s investováním do fondu C-QUADRAT ARTS Best Momentum?

Během finanční krize poklesl fond od svého historického maxima k nejnižší hodnotě o 43,61 %, což bylo méně, než ztratily světové akcie

LW: Riziko spojené s investicí do našeho fondu je primárně rizikem globálních akciových trhů. Silné trendové trhy mají tendenci korigovat silněji v obdobích všeobecných poklesů. Vzhledem k tomu, že je C-QUADRAT ARTS Best Momentum řízen prostřednictvím "trendkopírujícího" systému, mohou silné propady na akciovém trhu vést k ještě strmějším propadům ve fondu. V průběhu nedávné finanční krize poklesl náš fond od svého historického maxima k nejnižší hodnotě o 43,61 %, což bylo méně, než ve stejné době ztratily světové akcie. Investor by však měl vědět, že v extrémních případech může fond zaznamenat ještě silnější propady.

Jistíte se proti měnovému riziku?

LW: Měnové riziko zajištěno není, měnové pohyby jsou využívány jako možný zdroj dodatečných výnosů. C-QUADRAT ARTS - top pozice ve fondu

Můžete představit pět největších pozic v portfoliu fondu?

na factsheetu (informačním prospektu) fondu zveřejňujeme nejlepší pozice za posledních 6 měsíců, aktuálně to jsou zejména investice do fondů zaměřených na rozvíjející se trhy

LW: C-QUADRAT ARTS Best Momentum reprezentuje vysoce aktivní styl řízení, složení portfolia se neustále mění, momentální strukturu portfolia obvykle neuvádíme. Na factsheetu (informačním prospektu) fondu zveřejňujeme nejlepší pozice za posledních 6 měsíců, aktuálně to jsou zejména investice do fondů zaměřených na rozvíjející se trhy. Denně aktualizované factsheety fondů připuštěných k veřejné nabídce na českém trhu jsou k dispozici na české verzi našich webových stránek.

Kolik procent portfolia držíte aktuálně v hotovosti?

LW: Téměř 0 %.

Fond C-QUADRAT ARTS Best Momentum investuje především do akciových fondů. Sázíte také na individuální akcie?

LW: Fond fondů C-QUADRAT ARTS Best Momentum aktuálně neinvestuje přímo do jednotlivých akcií, do budoucna však nevylučujeme doplňkové využití této možnosti.

nemáme žádný názor na příští vývoj trhů, neboť investiční rozhodnutí probíhají zcela bez lidských emocí a názorů

Jaký je váš ekonomický a investiční výhled na rok 2011

LW: Systémy kopírující trend reagují na aktuální vývoj na trhu a nevytvářejí žádné prognózy. Vědomě proto nemáme žádný určující názor na příští vývoj trhů, neboť investiční rozhodnutí probíhají zcela bez lidských emocí a názorů.