NWR: Výsledky za třetí kvartál s akciemi nezamávají
|

NWR: Výsledky za třetí kvartál s akciemi nezamávají

Společnost New World Resources nedávno oznámila klíčová čísla těžby a prodejů za 3Q2011. Na úrovni výnosů tak zbývá jen několik drobných otazníků, tedy kolik k očekávaným výnosům z prodeje uhlí a koksu (350 milionů eur) přidají ostatní výnosy (prodej vedlejších produktů, doprava atd.). Predikujeme celkové výnosy 395 milionů eur, tedy mírně pod tržním konsensem.

NWR Uhlí a koks Akcie ČR Výsledková sezóna
NWR - důl Paskov

To podstatné pro investory se nicméně bude odehrávat níže ve výsledovce, tedy na úrovni provozních nákladů (OPEX). Stejně jako trh očekáváme mezikvartální pokles OPEX, nicméně s naší projekcí q/q poklesu o 7,5 % (bez D&A) jsme i zde o něco málo pesimističtější.

NWR: Ve 4. čtvrtletí uhlí o 9 % levnější

Důležitou položkou pro provozní zisk bude také vliv změny zásob vytěženého uhlí do P&L. Náš model na základě dat oznámených 27. října ukazuje nárůst zásob uhlí o 45 tisíc tun (vs. +328 tisíc tun v 2Q) a nárůst zásob koksu o 57 tisíc tun. To by se podle naší kalkulace mělo projevit do EBIT pozitivně ve výši zhruba 12 milionů eur (pozitivní vliv ve 2Q byl 31,5 milionů eur). Provozní zisk tedy očekáváme 67 milionů eur, zisk EBITDA 111 milionů eur (-16 % y/y).

Finanční výsledek očekáváme blízko úrovně z 2Q, konkrétně -14,5 milionu eur, což dle naší projekce vyústí v zisk před zdaněním na úrovni 52,4 milionu eur. Čistý zisk pro akcionáře NWR predikujeme 40 milionů eur. Čistý zisk za celých 9M2011 by potom měl dosáhnout 126 milionů.

Již dříve jsme uváděli, že tržní konsensus zisku FY2011 je podle nás stále příliš vysoký. Trh za 9M2011 očekává zisk 134 milionů eur, za celý rok 2011 dle agentury Bloomberg 250 milionů eur, dle průzkumu NWR je již očekávání trhu nižší (187 milionů eur), stále však znamená očekávaný zisk ve 4Q 53 milionů eur.

My predikujeme 26 milionů eur a celoroční zisk 152 milionů eur, a to i přes očekávané vyšší celoroční prodeje uhlí (10,4 milionu tun vs. guidance 10,3 milionu tun díky energetickému uhlí).

Aktuální cenu akcií NWR sledujte zde

Neočekáváme nicméně, že by výsledky za 3Q měly mít zásadní dopad na ocenění akcií NWR na trhu. Pro něj je klíčový vývoj globální ekonomiky, a tedy i cen koksovatelného uhlí pro rok 2012.

NWR - očekávané výsledky za 3Q2011