Tequila dluhopisy: Atraktivní bondy hledejte v Mexiku!
|

Tequila dluhopisy: Atraktivní bondy hledejte v Mexiku!

Vládní dluhopisy vyspělého světa se začínají obchodovat jako bondy banáno­vých republik. Dle CDS bylo v uplynulých týdnech kreditní riziko Francie horší než Indonésie, Itálie rizikovější než Bulharsko a Portugalsko se propadlo pod Pákistán. Naopak dluhopisy rozvíjejících se zemí postupně ztrácejí prémii kreditního rizika. Je to dáno především jejich rychlým růstem a pok­lesem zadlužení, konkurenceschopností vůči vyspělým trhům a často zodpovědnou fiskální politikou.

Emerging Markets Státní dluhopisy Mexiko
Výnosy 10letých státních dluhopisů Mexika

Ačkoli je 7% výnos na italském 10letém dluhopisu velice lákavý (a pokud se novému politickému uskupení podaří obnovit důvěru, dluhopis přinese dvouciferné zhodnocení), jediným ochotným kupcem je dnes schizofrenní ECB. Riziko spojené s budoucím pohybem cen a riziko nesplacení v době splatnosti zůstává velké. Pro konzervativní portfolia a rizikově averzní investory se tento dluhopis tedy příliš nehodí. Rizikově neutrální investor by o této investici už uvažovat mohl, neboť na "default­ adjusted ­basis" je výnos již poměrně slušný.

Mexické dluhopisy

Pro konzervatiní investory se na dluhopi­sovou složku podíváme ovšem mimo Evropu, jmenovitě do Latinské Ameriky a JV Asie, kde nacházíme dluhopisy sice převážně s BBB a BB ratingem, ovšem s mnohem lepšími fundamenty a nižším rizikem nesplacení. Jmenovitě se nyní zaměříme na krátkou analýzu Mexika a jeho vládních dluhopisů denominovaných v EUR.

Pro ni jsme si vybrali šestiletý dluhopis splatný 14. července 2017 a nezdaněným výnosem do doby splatnosti 3,95 % p.a.

Důvod, proč vidíme riziko nesplacení tohoto v euru denominovaného dluhu jako malé, je očekávaná dluhová trajektorie Mexika. Mexiko během let 1999 až 2007 drželo rozpočtový schodek pod 1 % HDP, což signalizuje fiskální opatrnost i v době, kdy celý vyspělý svět zvyšoval schodky. K fiskální restrikci přispěly i kladné reálné úrokové sazby, opět jedna z proměnných, se kterou se v dnešním světě často nesetkáváme.

Kladné reálné úrokové sazby, rostoucí množství forexových rezerv, velmi levná měna, zlepšující se konkurenční pozice Mexika vůči Číně a výrobní báze levných produktů pro USA se nám zdají jako velmi kvalitní fundamentální mix pro zabránění budoucí krizi platební bilance. Nízké zadlužení a ochrana proti krizi platební bilance tak z mexického dluhu dělají mnohem kvalitnější dluhopisovou investici, než by napovídal samotný BBB rating.

Atraktivní výnos i riziko

Při držení do splatnosti by zmíněný šesti­letý dluhopis měl poskytnout výnos do doby splatnosti před daněmi 3,95 % p.a. Pokud by v příštím roce došlo k normalizaci situace a opadla panika na trzích, lze předpokládat, že by došlo i k opadnutí kreditní rizikové prémie na mexickém dluhu ze 165 bodů ke 100 bodům. S tím by došlo i k paralelnímu poklesu výnosu do splatnosti a cena dluhopisu by příslušně vzrostla.

Rovněž se v čase promítne snížení doby do splatnosti. Během roku by tedy v optimistickém scénáři investor mohl uzamknout 4% kupón a až 6% kapitálovou apreciaci na vývoji dluhopisu.

na Mexiko lze vsaditi skrze ETF