S&P 500: Šňůra výsledkových překvapení pokračuje
|

S&P 500: Šňůra výsledkových překvapení pokračuje

Společnosti z amerického akciového indexu S&P 500 celkově opět překonávají očekávání trhu, a to především díky snižování nákladů, silným exportům, oživení hospodářství a souvisejícímu nárůstu spotřebitelských výdajů. Zisky na akcii zatím v průměru meziročně rostou o výrazných 42 % a překonávají odhady trhu o asi 7 %.

Světové akcie
Výsledky IIIQ2010 skutečnost vs. odhad

Tržby ve 4. kvartálu meziročně vzrostly o 8,6 % a překonávají odhady trhu asi o 2 %. Tempo růstu je srovnatelné s 3. kvartálem. Poměr pozitivních překvapení u zisků dosahuje 71 %, což je v souladu s trendovou linií za posledních deset let.

Jaké sektory by měly dále překonávat trh?

Při porovnání změn odhadů a změn ceny vychází ze srovnání nejlépe sektor základních materiálů (8,2% zvýšení odhadů za poslední 3 měsíce vs. 11% růst cen akcií) a informačních technologií (4,2% zvýšení odhadů za poslední 3 měsíce vs. 7,4% růst cen akcií).

Tempo růstu IIIQ2010 vs. IVQ2010

Marže firem by se během letošního roku měly celkově dále mírně zvyšovat. Bude k tomu přispívat provozní páka a nadále relativně nízké osobní a úrokové náklady. Naopak pravděpodobně negativní vliv budou mít rostoucí ceny potravin.

je pozitivní, že růst indexů je podložený růstem očekávání a index není z historického pohledu podle ukazatele P/E drahý (pro rok 2011 je na 13,2násobku).

Současně je však potřeba počítat s tím, že poté, co index S&P 500 za poslední půlrok vzrostl o 20 %, je trh náchylný k vybírání zisků, a proto je dobré v následujících měsících počítat s vyšší volatilitou.

Aktuální vývoj indexu S&P 500 sledujte zde

Zdroj: Česká spořitelna