NWR: Velké stěhování s výměnou akcií (pozitiva a negativa)
|

NWR: Velké stěhování s výměnou akcií (pozitiva a negativa)

NWR dnes oznámilo nabídku výměny akcií, při které nová holdingová společnost NWR se sídlem ve Spojeném království získá akcie dosavadního NWR se sídlem v Nizozemsku. Nabídka souvisí s navrženým zaregistrováním NWR ve Spojeném království, aby byla splněna podmínka pro zahrnutí do FTSE indexů (NWR chce vstoupit do indexu FTSE 250).

NWR Uhlí a koks Akcie ČR

Z analytického reportu České spořitelny:

Hlavní body nabídky:

  • Držitelé dosavadních NWR NV "A" akcií (kotovaných) mají nárok na jednu "A" akcii v novém NWR za každou dosavadní A akcii (tzn. výměna 1:1).

  • Nabídka platí od 11. dubna až do 5. května a může být prodloužena podle míry akceptace.

  • Nabídka se stává nepodmíněnou po dosažení 95% míry akceptace, NWR Plc může upustit od této podmínky, pokud dosáhne minimálně 75% míry akceptace.

  • NWR Plc plánuje vytěsnění menšin v případě, že bude vyměněno 95 % dosavadních akcií.

  • Většinový vlastník BXR Mining (63,6 %) neodvolatelně odsouhlasil nabídku za podmínky, že NWR Plc dosáhne minimálně 80% míry akceptace své nabídky. BXR Mining vymění maximálně tolik stávajících akcií, aby jeho podíl v nové společnosti nepřesáhl 75 %.

  • NWR Plc požádá, aby nové akcie byly přijaty pro obchodování v Londýně, Praze a Varšavě.

  • Skupina má v úmyslu požádat co nejdříve o zrušení obchodování dosavadních akcií A v Londýně, Praze a Varšavě. Delisting pravděpodobně významně sníží likviditu a obchodovatelnost dosavadních akcií A, u kterých nebude nabídka přijata.

NWR v zásadě založilo novou holdingovou společnost se sídlem ve Spojeném království, která získá akcie dosavadního holdingu se sídlem v Nizozemí. Akcionáři obdrží jednu akcii v nové společnosti výměnou za jednu dosavadní akcii.

Nová registrace ve Spojeném království umožní zahrnutí NWR do prestižního indexu série FTSE (NWR usiluje o FTSE 250), což by mělo rozšířit jeho akcionářskou základnu. Zahrnutí do FTSE 250 bychom vnímali mírně pozitivně pro likviditu akcií a také pro přístup NWR k novému kapitálu například při případných budoucích akvizicích.

Držitelé dosavadních akcií, kteří nepřijmou nabídku, mohou (na základě celkové míry akceptace, připomínáme, že BXR Mining a manažeři NWR se budou výměny účastnit) čelit snížené likviditě jejich akcií a možnému delistingu.

Zdroj: Česká spořitelna