Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2011 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna
|

Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2011 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD včetně Fortuny a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Philip Morris ČR CME (CETV) Akcie ČR Fortuna
Telefónica 02

Telefónica

Přesun zájmu do defenzivních titulů (telekomunikační společnosti či utility) preferovaný některými zahraničními investory posunul titul k úrovni 420 Kč. Podkladem je hrubá dividenda ve výši 40 Kč (9,5% hrubý dividendový výnos). První den bez nároku na dividendu je 5. října, tedy dle očekávání.

Jen zopakujeme, že nadále (po rozhodném dni) otázkou zůstává možnost výplaty dividendy pro příští roky, protože z provozní úrovně je méně pravděpodobné, že by společnost byla schopna vytvořit dostatečný účetní prostor v rozvaze pro udržení současného stavu absolutní dividendy. Avšak silná kapitalizace na úrovni vlastního jmění či emisního ážia může poskytnout jistý prostor. Ve hře může být i částečný odkup vlastních akcií v kombinaci s maximální možností výplaty dividendy z aktuálních zisků.

Výsledky na 1Q (12. 5.) by neměly přinést výraznější kurzotvorný impulz.

Celkově jsme na současných úrovních na titul neutrální s tím, že díky nevyjasněné situaci kolem budoucí dividendy bychom opětovně nevylučovali potenciální větší reakci při ex-dividend dni. Při cenových úrovních dosahujících k hodnotě 430 Kč bychom spíše uvažovali o realizaci před dividendou.

Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Výsledky za rok 2010 nijak nepřekvapily, ale překvapila výše hrubé dividendy 1 260 Kč vůči oček. AFT 835 Kč. Daná dividenda je jednorázová díky vyplacení i zadržených zisků minulých let. Ex-datum bylo již 20. dubna. Tímto krokem již mizí do budoucna možnost vyplatit zadržené zisky, a tudíž vyvstává otázka/spekulace nad tím, proč k danému kroku došlo právě teď.

Můžeme se vrátit i ke spekulaci, že majoritní vlastník (77 %) připravuje nabídku na odkup zbylého free-floatu (23 %). Dané úvaze prozatím dáváme 20-30% pravděpodobnost.

Výsledky PMI za 1Q11 zmínily pokračující pokles trhu v ČR dle očekávání, ale mírně negativní bylo pro nás výraznější snížení tržního podílu, než jsme předpokládali.

Nadále je PMČR defenzivní titul se zajímavým dividendovým potenciálem. Pro budoucí roky počítáme se zhruba 8,0-9,0% hrubým dividendovým výnosem. Tedy stále zajímavý výnos s tím, že za loňský rok si akcionář vyzvedl bonus v podobě mimořádné dividendy. Současné úrovně s odpovídajícím dividendovým výnosem jsou pro nás neutrální. Fortuna

Fortuna

Zájem o titul byl přilákán zpět díky zajímavému dividendovému výnosu (oček. hrubý dividendový výnos na úrovni 7 %) a zprávami kolem Sazky, které mohou potenciálně mít pozitivní/negativní vliv i na Fortunu. Tento scénář spíše však nepodporujeme. Titul si teprve musí najít analytickou a investorskou veřejnost/publicitu.

Co se lehce mění směrem k Sazce, jsou pokračující problémy této společnosti, které spíše nahrávají spuštění nového loterijního projektu Fortuny. Delší trvání bitvy o Sazku spíše škodí jejímu podnikání, což naopak může pomoci vzniku nových loterií.

Termín rozhodného dne pro dividendu schválí valná hromada (25. 5.). Jen připomínáme, že návrh na dividendu je 0,3 EUR (6,6% hrubý div. výnos).

Z dlouhodobého hlediska jsme na titul pozitivní poté, co si ho najdou dlouhodobí dividendoví hráči a společnost bude dodávat patřičný očekávaný fundament. Naše cílovka je na 127 Kč. Aktuálně se dostává do PR aktivit díky okolnostem kolem Sazky.

pegas nonwovens

Pegas Nonwovens

Výsledky za 1Q (26. 5.) pravděpodobně nepřinesou významnější tržní impulz. Zajímavější může být očekávané oznámení o potenciální akvizici, jak bylo již nastíněno dříve společností. Sledované bude především ocenění potenciálního akvizičního cíle.

Domníváme se, že titul je dostatečně fundamentálně silný a se solidním dividendovým potenciálem na úrovni kolem 5 % hrubého.

Překvapení na poli akvizic je rovněž stále ve hře. Zde jen připomeneme, že výraznější akviziční činnost by mohla mít potenciálně nepříznivý vliv na dividendovou politiku. Na druhou stranu se domníváme, že právě příležitost vyhlášení čtvrtletních výsledků by mohla být tím očekávaným momentem. CME

CETV (CME)

Výsledky za 1Q 27. 4. přinesly spíše lehké překvapení v úrovni tržeb a nižší čisté ztrátě, než se očekávalo. Více se však čekalo na zveřejnění výhledu na rok 2011, které nakonec společnost nekonkretizovala číselně, ale víceméně potvrdila současné výhledy analytiků. Ty jsou v úrovni tržeb na hranici 810 mil. USD a 165 mil. USD u zisku OIBDA. Tyto odhady jsou rovněž velmi blízko naší projekci.

Současně se konferenční hovor dotkl zlehka potenciálních akvizic, kdy PRO 7 prodává některá aktiva. Management se vyjádřil ve smyslu monitoringu dění na trhu, ale konkrétně nic nepotvrdil. Očekáváme, že by společnost mohla mít potenciálně zájem o maďarská aktiva PRO 7, ale současně přidáváme, že by velice záleželo na ceně. Současně upozorňujeme, že by v tomto případě vznikala rovněž pravděpodobnost navýšení kapitálu prostřednictvím nových akcií, protože očekáváme, že dluhové financování ve větším objemu považujeme již za obtížnější. Z tohoto hlediska bychom i případnou akvizici spíše hodnotili více střízlivě.

Při absenci výraznějších faktorů po výsledcích za 1Q a nespecifickém výhledu (možná specifikace po 2Q11) se akcie vrátí k obchodování v rámci sentimentu a spíše technickému vývoji. Nadále vnímáme jako zajímavou dlouhodobou myšlenku s tím, že krátkodobý potenciál se reakcí po výsledcích snížil.