Pomerančový koncentrát: Na sezónnost nesázejte!
|

Pomerančový koncentrát: Na sezónnost nesázejte!

Pomerančový koncentrát není u nás masivně obchodovanou komoditou, přesto má smysl se o něj zajímat. Sezónnost se na obchodování s ním projevuje méně než například u ropy a pšenice. Analýza byla prováděna na datech, která jsou upravená o efekt rolování. Je tudíž zohledněn vliv contanga a backwardationu.

Komodity Pomerančový koncentrát

(Pozn. Contango – situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu vyšší než cena kontraktu s bližším termínem dodání. Backwardation - situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu nižší než cena kontraktu s bližším termínem dodání.)

Na obrázku 1 jsou znázorněny vzorce chování cen pomerančového koncentrátu. Graf zachycuje 5, 10, 15, 20 a 26leté průměry výkonnosti pomerančového koncentrátu (procentuální výkonnost k danému dni vzhledem k počátku roku). Z vývoje je zřejmé, že se koncentrátu daří v posledním čtvrtletí roku. V jiných měsících je vývoj rozkolísaný.

Z grafu je patrné, že na konci roku prudce roste především pětiletý průměr, který výrazně překonává 10, 15, 20 a 26 leté průměry. Lze usuzovat, že se koncentrátu v posledních 5 letech v říjnu, listopadu a prosinci extrémně dařilo, což do jisté míry deformuje i ostatní klouzavé průměry. Pokud bychom měli vybrat nepříznivé měsíce, potom lze uvažovat o letních.

Obrázek 1: Sezónnost pomerančového koncentrátu – Data upravená o efekt rolování (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost pomerančového koncentrátu

Obrázek 2 zachycuje průměrnou výkonnost v jednotlivých měsících za 26 let. Z výsledků je jasné, že je komodita velmi rozkolísaná a v podstatě není souvislejší období, kdy by se jí výrazněji (ne)dařilo. Největší průměrné výnosnosti za posledních 26 let dosáhla komodita v říjnu (1,84 %). Nejhůře si potom vedla v prosinci (-1,06 %).

Obrázek 2: Průměrná výnosnost v jednotlivých měsících za 26 let – Data upravená o efekt rolování (Zdroj: CSI, Colosseum)

Pomerančový koncentrát - průměrná výnosnost v jednotlivých měsících Obrázek 3 zachycuje množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících. Výsledky potvrzují předchozí odstavec. Z pohledu dosažených maxim dominují prosinec a leden. Zároveň se však jedná o měsíce, kdy byl dosažen jednoznačně největší počet minim. Zbytek je poměrně rovnoměrně rozložen do celého roku.

Obrázek 3: Množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících za 26 let – Data upravená o efekt rolování (Zdroj: CSI, Colosseum)

Pomerančový koncentrát - roční maxima a minima v jednotlivých měsících

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že o sezónnosti se v případě pomerančového koncentrátu nedá příliš hovořit. Údaje naznačují, že konec roku by mohl být pro komoditu příznivějším obdobím, nicméně příliš přesvědčivé výsledky nejsou.

Obchodování s ropou: Jaký vliv má sezónnost na výnosy?