Sezónnost v obchodování s kukuřicí: V červnu s prodeji nevyčkávejte!
|

Sezónnost v obchodování s kukuřicí: V červnu s prodeji nevyčkávejte!

Pravidelně se opakující cykly v podobě setí, růstu a sklizně naznačují, že průzkum sezónnosti může být z pohledu investora velmi zajímavý. Následující řádky se věnují podrobně rozboru trhu s kukuřicí. Průzkum historických údajů naznačuje, že lze najít jisté vzorce chování, které bezesporu stojí za pozornost investorů.

Komodity Kukuřice

Na obrázku 1 jsou znázorněny vzorce chování cen kukuřice. Graf zachycuje 5, 10, 15, 20 a 26leté průměry výkonnosti kukuřice (procentuální výkonnost k danému dni vzhledem k počátku roku). Z výsledků je patrné, že nejhůře si kukuřice vede v průběhu letních měsíců, kdy tradičně býváme svědky prudkého poklesu.

Aktuální cenu kukuřice sledujte zde

Všechny průměry naznačují, že nejhorší měsíce jsou pro kukuřici červenec, srpen a září. Dlouhodobější průměry naznačují, že nijak zvlášť dobrým měsícem nebývá ani červen. Krátkodobější průměry ovšem hovoří jinak. Naopak velmi příznivými měsíci jsou říjen, listopad, prosinec a únor, březen a duben.

Obrázek 1: Sezónnost kukuřice (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost kukuřice

Výše uvedený scénář potvrzuje i obrázek 2, kde je zachycena průměrná výkonnost v jednotlivých měsících za 26 let. Z grafu je zřejmé, že nejlépe si komodita vede v prosinci. Průměrné zhodnocení za 26 let se v tomto měsíci pohybuje na úrovni 3,1 %. Druhým nejúspěšnějším měsícem je z hlediska průměrné výkonnosti únor (+2,1 %).

Budoucnost zemědělských komodit: 9 miliard strávníků a voda jako software zemědělství

Z grafu je zřejmé, že období říjen až prosinec a únor až duben jsou pro kukuřici velmi příznivé měsíce. Naopak jednoznačně nejhorší měsíc je červenec, kde je průměrná výkonnost -4 %. Komoditě se nedaří ani v srpnu a v září.

Obrázek 2: Průměrná výnosnost v jednotlivých měsících za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Průměrná výnosnost kukuřice v jednotlivých měsících za 26 let Obrázek 3 potvrzuje předchozí zjištění jen částečně. Zachycuje množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících. Potvrzením úspěšných měsíců je množství dosažených maxim, které bývá největší v prosinci, lednu, dubnu, květnu a červnu. Množství dosažených minim ovšem bývá největší v listopadu.

Jedním z možných vysvětlení je formování dna v průběhu října a otestování na začátku listopadu. Druhým a třetím v pořadí bývá nicméně červenec a září, což výše uvedenou hypotézu potvrzuje.

Obrázek 3: Množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Kukuřice - množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících za 26 let

V neposlední řadě se podíváme na obrázek 4, kde je znázorněn průměrný procentuální rozdíl mezi maximem a minimem v jednotlivých měsících za období 26 let. Výsledky naznačí, kdy dochází k významným cenovým pohybům. Z grafu je zřejmé, že prudké pohyby nastávají především v červnu a červenci.

Červenec bývá zároveň měsícem (viz obrázek 2), kdy si komodita z hlediska historické průměrné výkonnosti vede nejhůře. Stabilnější situace na trhu s kukuřicí nastává v prosinci, lednu a únoru. Níže uvedený graf může být zajímavý pro krátkodobé spekulanty, jejichž obchodní systémy jsou postaveny na vysoké rozkolísanosti trhu. Ti se mohou zaměřit na trh s kukuřicí v měsících v období červen a červenec.

Obrázek 4: Průměrný procentuální rozdíl mezi maximem a minimem za 26 let (Zdroj: CSI, Colosseum)

Kukuřice - průměrný procentuální rozdíl mezi maximem a minimem za 26 let

Výše uvedené údaje stojí bezesporu za pozornost investorů. Dlouhodobí investoři mohou při obchodování sezónnosti kukuřice využít. Data naznačují, že vhodné je držet long pozice v období říjen až duben. Uzavření long pozic je vhodné nejpozději v červnu. V červnu a v červenci býváme tradičně svědky velkých cenových pohybů a zároveň bývá první měsíc prázdnin pro kukuřici nejhorším měsícem v roce.

Obchodování s ropou: Jaký vliv má sezónnost na výnosy?