USA jdou ve stopách Japonska
|

USA jdou ve stopách Japonska

Obrázek srovnává průběh dvou grafů: v reálném čase porovnává americký index MSCI (zelený) a japonský MSCI index denominovaný v dolarech (červený). Vývoj japonského indexu je posunutý o 11 let dopředu. Z obrázku je patrné, že grafy jsou si do značné míry podobné. Je tedy možné, že v USA proběhne "japonský" scénář. Makroekonomické ukazatele tomu zatím nasvědčují.

Recese Japonsko

Spojené státy zápasí se zvyšujícím se státním dluhem, ekonomika se zpomaluje, spotřebitelská důvěra je na třicetiletém minimu a agentura S&P snížila Spojeným státům rating. Při pokračujícím se zhoršování hospodářské situace je možné, že se USA ocitnou v recesi, což by mohlo vyvolat deflaci - jako tomu bylo v Japonsku v minulé dekádě. To se samozřejmě nelíbí představitelům FEDu, pro které je deflace největší nepřítel. Proto také bude FED držet úrokové sazby na rekordních minimech minimálně do poloviny roku 2013. Zda-li v USA proběhne japonský scénář, tak na to si budeme muset počkat. Další nápovědou budou makroekonomické ukazatele v následujících obdobích.

Graf: srovnání MSCI USA Index vs. MSCI Japan index (zpožděný o 11 let)